Nieuwe huizen vragen offers in Schijndel

dinsdag 14 januari 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

De strijd tegen woningnood vraagt offers in Schijndel. De locaties hebben nu vaak gewaardeerde functies, zoals groen. Waar winnen huizen het van bosschages? En waar niet? Op 30 januari mag u het zeggen.

De gemeente is naarstig op zoek naar locaties binnen de bebouwde kom van Schijndel waar gebouwd kan worden. Dat zijn plekken die nu een andere bestemming hebben.

‘Niet mauwen’

Wat Hart betreft is het goed als inwoners wethouder Rik Compagne (Wonen, Hier) en zijn beleidsmedewerkers laten weten wat voor hen wel en niet acceptabel is. Zij zijn op 30 januari aanwezig tijdens de bijeenkomst ‘Niet mauwen maar bouwen’ – de kans bij uitstek om direct met hen in gesprek te gaan. De locatielijst is nog in de maak, u en wij zijn er dus op tijd bij.

Hart heeft zelf nog geen voorkeur voor locaties. Wel zijn we van mening dat de woningnood zo ernstig is, dat Schijndel er niet onderuit kan om nogal wat open plekken te bebouwen. Ook plekken die gewaardeerd worden zoals ze nu zijn. Die u graag zo wilt laten.

Morele plicht

Conform onze visie over burgerbetrokkenheid zijn we verder van mening dat wie nee zegt tegen een locatie, de morele plicht heeft om te vertellen waar het dan wél kan. Daarbij is het vanzelfsprekend onwenselijk dat iedereen het eigen uitzicht open wil houden en een dorpsgenoot met de gebakken peren wil laten zitten.

Hart is voor 30 januari dus op zoek naar inwoners die willen nemen, maar ook bereid zijn te geven. Die kunnen pleiten, maar ook luisteren. Die compromissen kunnen sluiten of al wikkend en wegend misschien tot hele nieuwe ideeën kunnen komen. We zoeken deelnemers die meer zijn dan inwoners. Die burger zijn.

Groene wig

Boven dit artikel is een kaart te zien met een reeks mogelijke locaties. Er zijn er vast nog meer, maar deze door Hart uit de duim gezogen reeks sterretjes is al indrukwekkend genoeg. Accepteren we bijvoorbeeld dat de zogeheten groene wig tussen Hopstraat en Floralaan een nieuw wijkje wordt? Het is een flink terrein en woningbouw daar zou veel andere kleine open gebieden kunnen ‘sparen’. Van de andere kant: Schijndel doet al decennia lang met succes zijn best dit gebied open te houden.

Of offeren we een of meer dierenparkjes, speelterreinen of tuinen op? De nu nog afgesloten tuin bij het klooster bijvoorbeeld – de tuin is door de zusters inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar en die zit vast te popelen om daar aan de slag te gaan. En dan zijn er nog tal van andere plekken. Sommige vast onacceptabel, andere het overwegen waard.

Kleine kernen

Dat tijdens de avond de nadruk waarschijnlijk op Schijndel ligt, komt omdat hier het gebrek aan woningen het meest schrijnend is van heel Meierijstad. Maar we schenken graag ook aandacht aan andere dorpen, mits er mensen uit die kernen aanwezig zijn.

We beseffen dat vooral in kleine kernen, zoals Keldonk en Olland, woningbouw van groot belang is voor het bestaansrecht van die plaatsen – kom er vooral aandacht voor vragen. En weet dat er veel deskundigen zijn om uw vragen te beantwoorden.  Behalve Compagne en ambtenaren zijn managers van woningcorporatie Area en directeur Mark Wonders van Woonmeij present. Ook makelaars, projectontwikkelaars, bouwondernemers, architecten, dorpsraden en wijkraden zijn uitgenodigd.

‘Niet mauwen maar bouwen’ wordt op donderdag 30 januari gehouden in ’t Spectrum in Schijndel en begint stipt om 20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 uur open.

Lees ook
30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…