Nieuwe huizen vragen offers in Schijndel

dinsdag 14 januari 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

10 februari 2024

Meierijstad gaat haast maken met de bouw van nog eens 339 flexwoningen. En nou maar hopen dat er geen nieuwe…

24 januari 2024

Wat jammer nou dat er weer slecht nieuws is over ’t Spectrum in Schijndel. Wat Hart betreft is het glas…

De strijd tegen woningnood vraagt offers in Schijndel. De locaties hebben nu vaak gewaardeerde functies, zoals groen. Waar winnen huizen het van bosschages? En waar niet? Op 30 januari mag u het zeggen.

De gemeente is naarstig op zoek naar locaties binnen de bebouwde kom van Schijndel waar gebouwd kan worden. Dat zijn plekken die nu een andere bestemming hebben.

‘Niet mauwen’

Wat Hart betreft is het goed als inwoners wethouder Rik Compagne (Wonen, Hier) en zijn beleidsmedewerkers laten weten wat voor hen wel en niet acceptabel is. Zij zijn op 30 januari aanwezig tijdens de bijeenkomst ‘Niet mauwen maar bouwen’ – de kans bij uitstek om direct met hen in gesprek te gaan. De locatielijst is nog in de maak, u en wij zijn er dus op tijd bij.

Hart heeft zelf nog geen voorkeur voor locaties. Wel zijn we van mening dat de woningnood zo ernstig is, dat Schijndel er niet onderuit kan om nogal wat open plekken te bebouwen. Ook plekken die gewaardeerd worden zoals ze nu zijn. Die u graag zo wilt laten.

Morele plicht

Conform onze visie over burgerbetrokkenheid zijn we verder van mening dat wie nee zegt tegen een locatie, de morele plicht heeft om te vertellen waar het dan wél kan. Daarbij is het vanzelfsprekend onwenselijk dat iedereen het eigen uitzicht open wil houden en een dorpsgenoot met de gebakken peren wil laten zitten.

Hart is voor 30 januari dus op zoek naar inwoners die willen nemen, maar ook bereid zijn te geven. Die kunnen pleiten, maar ook luisteren. Die compromissen kunnen sluiten of al wikkend en wegend misschien tot hele nieuwe ideeën kunnen komen. We zoeken deelnemers die meer zijn dan inwoners. Die burger zijn.

Groene wig

Boven dit artikel is een kaart te zien met een reeks mogelijke locaties. Er zijn er vast nog meer, maar deze door Hart uit de duim gezogen reeks sterretjes is al indrukwekkend genoeg. Accepteren we bijvoorbeeld dat de zogeheten groene wig tussen Hopstraat en Floralaan een nieuw wijkje wordt? Het is een flink terrein en woningbouw daar zou veel andere kleine open gebieden kunnen ‘sparen’. Van de andere kant: Schijndel doet al decennia lang met succes zijn best dit gebied open te houden.

Of offeren we een of meer dierenparkjes, speelterreinen of tuinen op? De nu nog afgesloten tuin bij het klooster bijvoorbeeld – de tuin is door de zusters inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar en die zit vast te popelen om daar aan de slag te gaan. En dan zijn er nog tal van andere plekken. Sommige vast onacceptabel, andere het overwegen waard.

Kleine kernen

Dat tijdens de avond de nadruk waarschijnlijk op Schijndel ligt, komt omdat hier het gebrek aan woningen het meest schrijnend is van heel Meierijstad. Maar we schenken graag ook aandacht aan andere dorpen, mits er mensen uit die kernen aanwezig zijn.

We beseffen dat vooral in kleine kernen, zoals Keldonk en Olland, woningbouw van groot belang is voor het bestaansrecht van die plaatsen – kom er vooral aandacht voor vragen. En weet dat er veel deskundigen zijn om uw vragen te beantwoorden.  Behalve Compagne en ambtenaren zijn managers van woningcorporatie Area en directeur Mark Wonders van Woonmeij present. Ook makelaars, projectontwikkelaars, bouwondernemers, architecten, dorpsraden en wijkraden zijn uitgenodigd.

‘Niet mauwen maar bouwen’ wordt op donderdag 30 januari gehouden in ’t Spectrum in Schijndel en begint stipt om 20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 uur open.

Lees ook
26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

10 februari 2024

Meierijstad gaat haast maken met de bouw van nog eens 339 flexwoningen. En nou maar hopen dat er geen nieuwe…

24 januari 2024

Wat jammer nou dat er weer slecht nieuws is over ’t Spectrum in Schijndel. Wat Hart betreft is het glas…