Nieuwe huizen zonder energiekosten

zondag 7 februari 2016Leestijd:
Lees ook
27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

De bouw van woningen die energieneutraal zijn of zelfs energie opwekken kan flink worden gestimuleerd in Meierijstad. ‘Hart voor Schijndel’ doet dat voorstel in het stuk ‘In Meierijstad wordt duurzaamheid concreet’. Het rapport is geschreven om de ambitie van Meierijstad op het gebied van duurzaamheid te versterken.

Gemeenteraadslid Laurens van Voorst van ‘Hart voor Schijndel’ schreef het stuk samen met de groep ‘leden van het eerste uur’ van de vereniging. ‘We namen dat besluit na een avond waarop ambtelijke werkgroepen aan volksvertegenwoordigers presenteerden hoe het met de voortgang van de fusievoorbereiding zit. Het viel ontzettend tegen wat daar over duurzaamheid met de raads- en raadscommissieleden werd gedeeld. De werkgroep duurzaamheid kwam niet veel verder dan: we gaan de andere werkgroepen stimuleren er wat mee te doen. Dat schiet niet op.’

14 concrete punten

En dus is er nu een document met veertien concrete punten. ‘Dat werd tijd, want ook in de gemeenteraad van Schijndel komt zelfs de meest enthousiaste voorvechter niet verder dan: ‘Het is allemaal erg complex’. En dat is het niet,’ aldus Laurens. ‘De gemeente kan projectontwikkelaars, corporaties en particulieren bijvoorbeeld financieel bevoordelen als ze huizen bouwen die energie leveren. Andersom: vergunningen voor de bouw van huizen van ouderwetse, energie slurpende woningen kunnen we duurder maken.’

Andere voorstellen hebben onder meer betrekking op inkoopvoorwaarden, nog verdere scheiding van afval, het innovatiefonds en het pachten van zonnestroom. De voorstellen worden opgenomen in het verkiezingsprogramma van ‘Hart voor Schijndel’. Ook worden ze aangeboden aan de ambtelijke werkgroep duurzaamheid.

Het stuk ‘In Meierijstad wordt duurzaamheid concreet’ is vanaf woensdag 9 februari te downloaden vanaf deze website. 

Lees ook
27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…