Nog één keer dan: het gemeentehuis

zondag 13 december 2015Leestijd:
Lees ook
20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

24 januari 2024

Wat jammer nou dat er weer slecht nieuws is over ’t Spectrum in Schijndel. Wat Hart betreft is het glas…

22 januari 2024

Een motie over het openhouden van de gemeentelijke balies in Sint-Oedenrode en Schijndel kan het college naar eigen zeggen niet…

4 januari 2024

Waar het alsmaar over gaat in de lokale politiek: woningbouw. Wat Hart betreft moet het vooral gaan over woningbouw in…

27 december 2023

De tijd dat het lichaam van een overledene per definitie eindigde op een kerkhof is verleden tijd. Maar hoeveel keuze…

Schijndel dreigt haar gemeentehuis kwijt te raken. De reden: van alle 61 leden die de gemeenteraden van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel samen tellen, is er naar verwachting maar eentje voor een optie die wel maatschappelijk verantwoord, goedkoop en duurzaam is.

Laurens van Voorst van ‘Hart voor Schijndel’ geeft zijn pleidooi van komende donderdag hierbij alvast weg. Dan vergadert de gemeenteraad van Schijndel over de huisvesting van de nieuwe gemeente. Laurens probeert dan nog één keer de vertegenwoordigers van de inwoners van Schijndel (samen met de burgemeester gefotografeerd op de trap van uw gemeentehuis) op andere gedachten te brengen. De kans dat het lukt, acht hij klein: ‘De grootste fractie, die van DORP-ABS, heeft bij monde van haar fractievoorzitter al laten weten dat het Schijndelse belang is ingewisseld voor het algemene belang van Meierijstad. En nee, dat is niet conform de taak die Schijndelse raadsleden tot aan de fusie nog hebben. De PvdA heeft haar idee van een gemeentelijke organisatie, actief in al de dertien kernen, al ingeruild voor steun aan een groot gemeentehuis in Veghel. Bij het CDA wordt alles al afgestemd met de afdelingen van Rooi en Veghel en de SP heeft eerder al laten weten de verbouwing van het gemeentehuis van Veghel te steunen.’

De argumenten van ‘Hart voor Schijndel’ om het gemeentehuis van Schijndel in gebruik te laten:

1. Het kan.

De nieuwe gemeente gaat werken met zogenoemde werkateliers, groepen medewerkers die over de grenzen van afdelingen heen reiken. De werkateliers blijven echter binnen de grenzen van domeinen actief en die domeinen kunnen zonder problemen worden verdeeld over de drie gemeentehuizen. Contacten die domein-overschrijdend zijn, blijven voorbehouden aan slechts een klein groepje ambtenaren. Die behalve een auto of fiets, ook nog mail, app, telefoon en Skype hebben. Kan allemaal best dus, in drie gebouwen. Daar komt nog eens: het lijkt Hart voor Schijndel een illusie dat er werkelijk met alle 500 medewerkers van de nieuwe gemeente synergie ontstaat alleen maar door ze op één locatie te laten werken.

We kennen het weerwoord al. Voor die werkateliers moeten de gemeentehuizen van Schijndel en Sint-Oedenrode ook worden aangepast en dat gaat nog veel meer kosten. Daar zet ‘Hart voor Schijndel’ graag tegenover dat die werkateliers een ongevraagd bedenksel zijn van de stuurgroep van de fusie en niet is bepleit door dames en heren die door de inwoners zijn gekozen. ‘Hart voor Schijndel’ wordt zelfs een beetje lacherig van dat gedoe met ateliers en vindt het allemaal ontzettend 2010.

2. Het is fijn voor het centrum van Schijndel.

Voor de ondernemers in het centrum van Schijndel is het fijn dat daar pakweg 150 mensen blijven werken. Die doen daar in het centrum namelijk hun boodschappen of pakken op vrijdagmiddag een pilsje in een café in het centrum.

3. Het is goed voor het zelfrespect van Schijndelaren.

Voor het draagvlak van de fusie is het goed dat inwoners van de drie gemeenten het gevoel hebben dat ze er niet bij een andere gemeente ‘onderdoor’ gaan. En dus is het goed dat alle drie gemeentehuizen open blijven. In Rooi en Veghel blijven de inwoners hun ‘huis’ in de huidige plannen wel houden.

4. Er is al zoveel leegstand.

Er is nogal wat leegstand in Schijndel. Zo staat het forse winkelpand van Roozendaal-Steenbakkers al best een poos leeg. Daar komt nu dus weer een fors gebouw bij. Niet fijn.

5. Het is duurzaam.

Bouwen is vrijwel altijd minder duurzaam dan bestaande gebouwen blijven gebruiken. In dit geval komt er nog eens bij dat het gemeentehuis van Schijndel energielabel B heeft. In Veghel, dat in gebruik blijft, is het D. En Sint-Oedenrode, dat na de fusie ook een gemeentelijke functie houdt, zelfs F. En dan hebben we het nog niet gehad over het extra woon-werkverkeer dat er komt als Schijndel sluit.

Om het nog erger te maken: in het plan dat adviesbureau Hevo maakte voor het nieuwe gemeentehuis, is amper rekening gehouden met duurzaamheid. Dankzij een initiatief van de Schijndelse raad is er alsnog een voorstel gemaakt om de boel daar wat duurzamer te maken. Kosten ruim een miljoen euro. Extra uitgaven dus, bovenop die ruim vijf miljoen die de vertimmering al kost.

6. Het is goedkoper.

‘Hart voor Schijndel’ wist een maand of wat geleden al dat het openhouden van drie gemeentehuizen zowel eenmalig (verbouwingskosten) als jaarlijks goedkoper is. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde de eenmansfractie in het verzoek dat te laten berekenen. De uitkomst van die berekening lijkt ‘Hart voor Schijndel’ in het ongelijk te stellen.

Lijkt. Want in die berekening is een bedrag van negen ton jaarlijks opgenomen voor extra personeelskosten. Dat bedrag is geadviseerd, staat er bij, door de extern adviseur. ‘Hart voor Schijndel’ deed bij wethouder Witlox (DORP-ABS) navraag over dat enorme bedrag. Volgens de wethouder moeten vooral leidinggevenden meer tussen gemeentehuizen heen en weer reizen, ‘zoals binnen de EU tussen Straatsburg en Brussel gebeurt’. Negen ton om tussen Veghel, Rooi en Schijndel te reizen?

En nog eens wat: met een gemeentehuis op één locatie laten de ambtenaren zich dus nooit meer zien in Schijndel?

Overigens deden de rekenaars alsof het gemeentehuis van Schijndel na 1 januari 2017 geen cent meer kost. Dat is slechts waar als het voor die datum wordt verkocht of winstgevend verhuurd.

7. De raad van Schijndel moet een daad stellen.

De fusie is goed. Echt. Want gemeenten krijgen veel nieuwe en complexe taken, dat redden we niet met pakweg 150 ambtenaren. Samenwerking zonder fusie biedt amper soelaas, want vermindert de inbreng van gemeenteraden en dus van inwoners. Fuseren dus.

Maar het wordt onderhand eens tijd dat de lokale volksvertegenwoordigers hier laten zien dat Schijndel en Wijbosch er binnen dat nieuwe Meierijstad ook toe doen. En dus knokken voor wat hen lief is. Voor hun kernen en voor hun gemeentehuis. Het gemeentehuis moet het symbool worden voor de strijd om het respect van en voor 23.500 inwoners van het toekomstige Meierijstad.

De gemeenteraad van Schijndel vergadert komende donderdag over de huisvesting. In wat nu nog het gemeentehuis is. Aanvang 19.30 uur.

 

 

Lees ook
20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

24 januari 2024

Wat jammer nou dat er weer slecht nieuws is over ’t Spectrum in Schijndel. Wat Hart betreft is het glas…

22 januari 2024

Een motie over het openhouden van de gemeentelijke balies in Sint-Oedenrode en Schijndel kan het college naar eigen zeggen niet…

4 januari 2024

Waar het alsmaar over gaat in de lokale politiek: woningbouw. Wat Hart betreft moet het vooral gaan over woningbouw in…

27 december 2023

De tijd dat het lichaam van een overledene per definitie eindigde op een kerkhof is verleden tijd. Maar hoeveel keuze…