In Olland komen de dilemma’s samen

Lees ook
27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

De voorgenomen plaatsing van een forse zendmast zorgt voor onmin in Olland. Hart luisterde naar de klachten en hoorde op de achtergrond twee andere, minstens zo fundamentele, discussies.

Economie, leefbaarheid en gezondheid willen nogal eens met elkaar botsen (zie ook: ‘De hoge prijs aan ondernemers’) en als dat ergens in onze gemeente duidelijk is, dan is het in Olland. Want in Olland is meer dan in welk ander Meierijstads dorp ook zichtbaar hoe maatschappelijke ontwikkelingen voor problemen zorgen. We denken daarbij aan het genot van een goed werkend mobiel netwerk, het belang van woningbouw, zorgen over straling en de ziekten die geiten veroorzaken.

Geitenbedrijf

Woningbouw kwam even in gevaar vanwege de nabijheid van een geitenbedrijf. Geiten brengen gezondheidsrisico’s met zich mee in de vorm van q-koorts en longontsteking. Het College loste het pragmatisch op: woningbouw mag, als de nieuwe bewoners maar zwart op wit die risico’s accepteren. En o ja, kinderen en oude mensen kunnen maar beter niet in een straal van 200 meter van zo’n bedrijf gaan wonen.

Wat Hart betreft verdient die oplossing geen schoonheidsprijs. Geen idee of de uitkoop of verplaatsing van het geitenbedrijf financieel of anderszins een opties was geweest – feit is dat het door het College zelfs niet is overwogen. Vanuit de raad mopperden Hart, D66 en SP en daar bleef het bij.

Zendmast

En dan werden leden van de gemeenteraad en de raadscommissie gisteravond tijdens een beeldvormende avond op de feiten van een soortgelijk dilemma gedrukt. Ollanders klagen terecht steen en been over de beroerde bereikbaarheid die ze met hun mobiele telefoons hebben. Google ‘Olland’ en ‘zendmast’ en u leest het gemopper van inwoners. Zoals het verhaal van iemand die ooit 112 wilde bellen en daarvoor eerst honderd meter moest rennen om door 3G gevonden te worden.

Een locatie voor een 95 meter hoge mast is inmiddels gekozen en gaat die problemen oplossen. En nu protesteren bewoners die daar dichtbij wonen. Ze vrezen stralingsgevaar. Of die vrees terecht is, durft Hart niet te beweren. Feit is wel dat een club van 180 internationale wetenschappers vorig jaar al waarschuwde voor de mogelijke risico’s van het nog te bouwen 5G-netwerk. Citaat uit het Algemeen Dagblad van toen: ‘De stralingsdichtheid gaat flink stijgen, maar de gevolgen voor de volksgezondheid zijn onbekend’.

Dorpsraad

Tijdens de beeldvormende avond van gisteren wees Jeroen Kaarsemaker van actiegroep ‘Stralingsvrij Den Ekker’ in dat dorp op de bezwaren van de zendmast. Maar in wat bijzinnen wees hij ook op een ander probleem: de locatie van de mast was gekozen door de dorpsraad en was vervolgens overgenomen door zowel KPN als de gemeente Meierijstad.

Kaarsemaker hekelde de locatiekeuze door, wat hij noemde, ‘de niet gekozen dorpsraad’. Hij voegde er subtiel nog wat verwijten aan toe – dat de leden van de dorpsraad geen van allen in de buurt van de toekomstige zendmast woonden bijvoorbeeld. Het klonk als: ‘Die dames en heren willen een zendmast die zo ver mogelijk van hun eigen huis staat’.

Legitimatie

Het plaatst een ander boeiend en lastig onderwerp op de politieke agenda: hoe is het gesteld met de legitimatie en het draagvlak van wijk- en dorpsraden? Wat Hart betreft is het te goedkoop en zelfs ondankbaar om die raden met zo’n vraag af te serveren – het betreft hier mensen die met grote betrokkenheid en ook nog eens onbezoldigd actief zijn voor hun omgeving.

Feit is wel dat ze niet zijn gekozen en dus niet moeten worden beschouwd als een legitieme vertegenwoordiging. Dat is ook niet nodig. Hart is al jarenlang pleitbezorger van het creëren en aantonen van draagvlak als het gaat om inbreng namens straten, buurten, wijken en dorp.

Taak gemeente

Daar ligt geen taak voor de wijk- en dorpsraden, maar voor de gemeente. De gemeente moet ervoor zorgen dat niet alleen actieve inwoners, zoals leden van dorpsraden of ‘Stralingsvrij Den Ekker’ hun zegje doen. De gemeente dient ook de minder mondige en actieve inwoners te stimuleren én te helpen hun mening te geven.

Zo komen alle locaties van een zendmast bij zowat alle inwoners voorbij en vinden Ollanders al discussiërend samen de meest geschikte plek. En zo debatteren mensen die willen bouwen in Olland met de geitenboer over wonen en gezondheid.

Hart blijft dit idee van burgerbetrokkenheid propageren. En overweegt vragen aan het College over de zendmast.

 

Lees ook
27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…