VAN BETEKENIS (15)

Ondernemers voor Meierijstad

zondag 26 december 2021Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
3 juni 2023

Meierijstad ‘ontboert’ in hoog tempo. De raad streept binnenkort waarschijnlijk weer drie agrarische bestemmingen door. Er gaat zowat geen raadsvergadering…

2 mei 2023

De enorme logistieke magazijnen hebben louter nadelen. Tijd voor ontmoedigingsbeleid. XXL-logistiek heet het in het jargon van ambtenaren en politici….

16 april 2023

Bestuurders in Noordoost-Brabant moeten eens wat minder lief voor elkaar zijn, aldus Berenschot en de Rijksuniversiteit van Groningen. Ze snappen…

21 maart 2023

Horecazaken in het buitengebied offeren nooit natuur en landschap op voor hun bedrijf, want daarmee offeren ze uiteindelijk hun zaak…

2 maart 2023

FrieslandCampina belooft beterschap. Illegale lozingen van sulfaat op het oppervlaktewater en het riool zijn verleden tijd. ‘We houden u in…

Ondernemers zijn er niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de lokale gemeenschap. Vanuit die visie schreef Hart het hoofdstuk ‘Werk en bedrijvigheid’ van het verkiezingsprogramma.

Ondernemers gaan doorgaans voor de continuïteit en winstgevendheid van hun bedrijf. Wat Hart betreft hebben ze daarnaast een verantwoordelijkheid binnen de lokale gemeenschap. Waarbij we met tevredenheid vaststellen dat we veel van die dames en heren daar niet op hoeven te wijzen.

Intentieverklaring

Want ondernemers sponsoren het lokale verenigingsleven, bieden werkgelegenheid en nemen stagiaires onder hun hoede. Ook werken ze vaak samen met net zo lokale collega-bedrijven. Het zijn voorbeelden van hoe ze dorpen versterken.

Hart bedacht om nieuw te vestigen bedrijven nadrukkelijk te wijzen op die morele verantwoordelijkheid. Laat ze een intentieverklaring ondertekenen, waarin die belofte is vastgelegd. Het is slechts symbolisch en kan juridisch niet worden afgedwongen, maar het werkt vast.

Met zo’n officieel momentje maken we ook duidelijk dat Meierijstad een gemeente is waar we zijn van, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, samenredzaamheid. Waarbij mensen elkaar bijstaan. En waarbij vooral de sterke schouders zich melden om taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Bijwerkingen

En als we dan toch de link tussen ondernemers en maatschappelijk belang leggen: zullen we de ideeën over economische groei eens bijstellen? Zullen we die groei eens wat vaker afzetten tegen de vervelende bijwerkingen daarvan?

Het bedrijfsleven zorgt voor belasting van het milieu en verkeersdrukte. Dat daar werkgelegenheid tegenover staat, wordt steeds minder relevant. Meierijstad heeft nu al meer arbeidsplaatsen dan de werkgelegenheid groot is. Nog meer werk leidt slechts tot nog meer woningnood. Waaronder die van arbeidsmigranten, die we tegen de Nederlandse gewoonten in op bedrijfsterreinen huisvesten.

En dan hebben we het nog niet gehad over nieuwe bedrijfsterreinen, die het buitengebied bedreigen. Waar het toch al dringen is vanwege windturbines, zonnepanelen, woningbouw, natuur en boerenbedrijven.

Niet vanzelfsprekend.

Dit alles neemt niet weg dat we de bestaande lokale bedrijven koesteren. En dat we trots zijn op de economische kracht van Meierijstad. Bestaande bedrijven willen we bijstaan, ook als ze in het bedrijfspand uit een jas groeien.

We zijn blij dat, mede door de lobby van Hart, de gemeente inzet op louter nieuwe bedrijfsterreinen voor ondernemingen die hier al actief zijn. En dat we voorlopig stoppen met het werven van nieuwe ondernemingen.

En verder gaat ons hoofdstuk over werk en bedrijvigheid ook over de mensen voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is. We stellen vast dat die nog onvoldoende aan de bak komen in het gewone bedrijfsleven. Gelukkig spant de gemeente zich enorm en met succes in voor juist deze mensen.

Van betekenis

Dit is de vijftiende aflevering van een serie van 25 over Van Betekenis, het verkiezingsprogramma van Hart.

Afleveringen die al verschenen, zijn te vinden op de pagina Verkiezingsprogramma. Daar vindt u ook dat programma en speciale versies: eentje in eenvoudige Klare Taal, een gesproken versie en eentje in gebarentaal.

De volgende aflevering gaat over het initiatief Jansen De Wit. Sinds de introductie van het idee is er een hoop gebeurd.

Lees ook
3 juni 2023

Meierijstad ‘ontboert’ in hoog tempo. De raad streept binnenkort waarschijnlijk weer drie agrarische bestemmingen door. Er gaat zowat geen raadsvergadering…

2 mei 2023

De enorme logistieke magazijnen hebben louter nadelen. Tijd voor ontmoedigingsbeleid. XXL-logistiek heet het in het jargon van ambtenaren en politici….

16 april 2023

Bestuurders in Noordoost-Brabant moeten eens wat minder lief voor elkaar zijn, aldus Berenschot en de Rijksuniversiteit van Groningen. Ze snappen…

21 maart 2023

Horecazaken in het buitengebied offeren nooit natuur en landschap op voor hun bedrijf, want daarmee offeren ze uiteindelijk hun zaak…

2 maart 2023

FrieslandCampina belooft beterschap. Illegale lozingen van sulfaat op het oppervlaktewater en het riool zijn verleden tijd. ‘We houden u in…