Ondernemingen zijn er niet voor zichzelf

maandag 22 juni 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

17 januari 2024

Hart had zich aangemeld voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, maar kwam terecht in een bijeenkomst die vooral over ondernemers ging. Verslag…

28 december 2023

De eigenwijze aanpak van de gemeente om inwoners aan werk te helpen is bijzonder succesvol. De kiem is gelegd in…

20 december 2023

Hart waardeert het dat BAS Group een goede relatie met buren belangrijker vindt dan een lelijke reclamemast. De gemeenteraad moest…

Bedrijven zijn geen doel op zich, maar staan ten dienste aan de samenleving. Vanuit die gedachte heeft Hart inbreng geleverd voor de sociaaleconomische visie van de gemeente. Andere partijen volgen hopelijk nog.

Een paar maanden geleden werd een eerste opzet van de visie op het gemeentelijk sociaaleconomisch beleid al besproken door de lokale politiek. Daarbij was er vanuit zowat alle partijen vooral kritiek. De visie zou louter gaan over bedrijventerreinen en vestigingsklimaat, van de sociale kant van de economie was amper wat te horen.

Fragmentarisch

In een tussentijds document is het iets beter, maar nog niet veel. Allerlei maatschappelijk verantwoorde zaken zijn opgenomen als losse alinea’s, geknipt uit andere documenten en geplakt onder de nog altijd zakelijke en kille feiten over het bedrijfsleven. ‘Te fragmentarisch’, liet Hart in een reactie weten.

Wat we vooral missen in het stuk is een duidelijke keuze voor de rol van bedrijven en van de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers. ‘Ondernemingen zijn geen doel op zich’ schrijft Hart. ‘Ondernemers, directeuren en aandeelhouders mogen er geld mee verdienen, maar ze dienen toch vooral de samenleving. […] Bedrijven die zich in Meierijstad vestigen, dienen zich te conformeren aan de rol die de gemeente namens de lokale samenleving op dit gebied voor hen in petto heeft. Ze moeten, bijvoorbeeld heel officieel met een intentieverklaring, beloven dat ze zich inzetten voor het welzijn van hun medewerkers, andere belanghouders en voor duurzaamheid.’

Discriminatie

Verder vraagt Hart aandacht voor kwetsbare groepen. En nog voor de wereldwijde protesten tegen racisme uitbraken, noemde de fractie hierbij al ‘mensen die last hebben van discriminatie op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij niet alleen om slachtoffers van duidelijk en schokkend racisme, maar ook en misschien wel vooral om onbewuste discriminatie door werkgevers. Kan de gemeente op dit gebied iets betekenen?’

Speciale aandacht is er in de reactie van Hart verder voor Schijndel. ‘Schijndel mag niet geremd worden vanwege onverkochte grond rond Veghel. Duin moet beheerst uitbreiden, precies zoals dat in de toenmalige gemeente al decennialang de gewoonte was. Het dorp behoudt zo de positie als werkgelegenheidskern – Schijndel heeft immers, net als Veghel, meer arbeidsplaatsen dan de werkende bevolking groot is.’

Knooppunt

Het is volgens Hart sowieso aan te bevelen om in de visie specifiek in te gaan op Veghel, Sint-Oedenrode, Schijndel, Erp en de negen kleinere kernen. Hart bestrijdt dat de Noordkade een ‘cruciaal knooppunt’ op economische gebied is voor Meierijstad. Dat had het College namelijk bedacht. Hart: ‘Voor het draagvlak van inwoners voor de bestuurlijke eenheid Meierijstad is het van belang dat er geen centrumfunctie op wat voor gebied dan ook ontstaat in een bepaalde kern. Dat besef is crucialer dan welk knooppunt dan ook’. 

Behalve Hart schijnt nog één andere partij een reactie te hebben ingestuurd. Een deadline voor het insturen van die reacties is uitgesteld door de griffie, de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt. Ook komt er nog een bijeenkomst op locatie over het onderwerp. Zul je zien dat de andere partijen ineens wel wat vinden.

 

Hieronder de hele reactie van Hart.

Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

17 januari 2024

Hart had zich aangemeld voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, maar kwam terecht in een bijeenkomst die vooral over ondernemers ging. Verslag…

28 december 2023

De eigenwijze aanpak van de gemeente om inwoners aan werk te helpen is bijzonder succesvol. De kiem is gelegd in…

20 december 2023

Hart waardeert het dat BAS Group een goede relatie met buren belangrijker vindt dan een lelijke reclamemast. De gemeenteraad moest…