Ook Hart deelt in eer van woningbouw

woensdag 24 april 2019Leestijd:
Lees ook
3 maart 2023

Het succesvol gebleken initiatief om economisch daklozen onderdak te bieden komt er voorlopig niet in Meierijstad. Het idee is simpel…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

18 februari 2023

Het college van Meierijstad stelt op korte termijn het ontwerpbestemmingsplan De Grote Braak Schijndel vast. Dat leest Hart in een…

7 februari 2023

Gemeente en woningcorporaties kunnen het aantrekkelijker maken om kamers te verhuren. Hart dient de motie ‘Onder de pannen’ in om…

3 februari 2023

De kans is groot dat Meierijstad meer dak- en thuislozen telt dan uit officiële cijfers blijkt. Er komt daarom een…

De komende jaren wordt er fors gebouwd in Meierijstad. Dat er daarbij nadrukkelijk wordt gedacht aan woningzoekenden met een smalle beurs is mede te danken aan Hart.

Wethouder Eric van den Bogaard, tussenpaus* voor wat betreft wonen, kondigde afgelopen raadsvergadering al aan dat er goed nieuws in de pijplijn zit. En inderdaad: gisteren maakte het College bekend dat de tekorten binnen tien jaar zijn weggewerkt. In een persbericht is een lijst opgenomen van plannen die vastgesteld zijn, in procedure gebracht, of in ontwikkeling zijn. In een brief werd de gemeenteraad uitgebreider geïnformeerd.

Huurwoningen

In die brief laat het College weten dat bij de bouwplannen ook de moties worden ingelost, die vorig jaar werden ingediend. Daarbij hoort ook het voorstel dat is bedacht door Hart en werd ingediend met PvdA, SP en D66: bij elk nieuw bouwplan moet tenminste 25 procent worden gereserveerd voor sociale woningbouw. De partijen Team Meierijstad (nu Lokaal Meierijstad en ‘Team 6’), VVD en Gemeentebelang stemden tegen. Dankzij de andere partijen wordt ook het tekort aan betaalbare huurwoningen ingelopen.

Iets minder voortvarend gaat het College aan de slag met een motie over kleine wooneenheden, in de volksmond bekend als ‘tiny houses’. Burgemeester en wethouders willen eerste de resultaten van een onderzoek naar woonwensen afwachten, alvorens hier werk van te maken.

Regie

Terugblikkend op 2018 stelt het College vast dat er meer is gebouwd dan voorzien. Dat is overigens amper een verdienste van het gemeentebestuur, want in haar brief stelt het College vast dat ze vanaf nu nadrukkelijker regie gaat nemen. Niet omdat er anders niet voldoende wordt gebouwd, wél omdat er anders niet voor alle doelgroepen wordt gebouwd. Geef projectontwikkelaars en aannemers de vrije hand en er wordt geen goedkope koop- of huurwoning opgeleverd. Vandaar dus ook die motie van de 25 procentnorm.

De lijst met plannen is indrukwekkend en zorgt ervoor dat de woonvisie, voor wat betreft het aantal huizen, helemaal wordt uitgevoerd voor Meierijstad als geheel. Wat niet wegneemt dat er in nogal wat kernen achterstanden zijn. Dat geldt met name voor Schijndel, Olland, Nijnsel en Keldonk. In Keldonk hadden inwoners zelf plannen gemaakt, maar die zijn door het College afgewezen – het aanbod sluit volgens het gemeentebestuur niet aan bij de behoefte. Opmerkelijk is dat er ook vier kernen zijn met te veel plannen: in Veghel, Boerdonk, Mariaheide en Boskant is geen ruimte voor nieuwe plannen.

(* Van den Bogaard nam de portefeuille over van wethouder Witlox, die onlangs opstapte. Inmiddels is bekend dat ook Van de Bogaard zelf binnen enkele maanden aftreedt. Dan stort Rik Compagne zich als nieuwe wethouder op wonen.)

 

Hieronder het persbericht en de raadsinformatiebrief over de woningbouw in Meierijstad.

 

Lees ook
3 maart 2023

Het succesvol gebleken initiatief om economisch daklozen onderdak te bieden komt er voorlopig niet in Meierijstad. Het idee is simpel…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

18 februari 2023

Het college van Meierijstad stelt op korte termijn het ontwerpbestemmingsplan De Grote Braak Schijndel vast. Dat leest Hart in een…

7 februari 2023

Gemeente en woningcorporaties kunnen het aantrekkelijker maken om kamers te verhuren. Hart dient de motie ‘Onder de pannen’ in om…

3 februari 2023

De kans is groot dat Meierijstad meer dak- en thuislozen telt dan uit officiële cijfers blijkt. Er komt daarom een…