Ook Olland kritisch over zonnepanelen

donderdag 22 oktober 2020Leestijd: 4 minuten
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

Na Keldonk en Wijbosch steekt nu ook Olland de vinger op om bezwaar te maken tegen het plaatsen van zonnepanelen bij het dorp. Hart begrijpt dat wel.

In een brief aan het College en de gemeenteraad wijst de dorpsraad van Olland erop dat het allemaal wel erg veel wordt. Het gemeentebestuur heeft twee gebieden ten oosten van het dorp aangewezen om zonnepanelen te plaatsen. In totaal gaat het om 19 hectaren.

Nog een ander plan

Hart sprak met enkele leden van de dorpsraad en hoorde dat het belang van duurzaam op te wekken energie niet wordt betwist. Ook lieten de heren weten dat er nog niet zoiets is geweest als het raadplegen van de achterban.

Niettemin was de kritiek billijk: behalve de 19 hectare is er namelijk nog een ander plan van een Ollandse ondernemer voor 11 hectare aan panelen. ‘En dan wordt het toch wel erg veel.’

Schuld van Hart

Het gaat over een initiatief van Maarten van Hoof, teler van zacht fruit en asperges. Dat hij zijn fruit kan overkappen met zonnepanelen is een beetje de ‘schuld’ van Hart. De Ollander dreigde achter het net te vissen van een Europese subsidie omdat het Meierijstadse College niet meewerkte. Hart kwam in actie en daarmee ook het College. Met als eindresultaat dat die subsidie tijdig werd geregeld en de panelen er komen.

Dertig hectare rond een dorp van 1100 inwoners is inderdaad veel. Van de andere kant, bekent Hart: er is door een commissie een goed doorwrochte analyse gemaakte van alle mogelijke locaties in de gemeente – feit is dat het hier gaat om plekken met relatief weinig bezwaren. Zoals Hart tegen de dorpsraadsleden zei: ‘Die locatie bij de golfbaan vinden wij eerlijk gezegd zo gek nog niet.’

Draagvlak cruciaal

Maar dan is er nog een ander bezwaar. Terwijl de locaties zijn aangewezen, is er nog geen enkele vorm van inspraak, invloed of inbreng geweest voor de Ollanders. Om over zeggenschap nog maar te zwijgen. Daarmee komen we aan de reden dat Hart destijds tegen het hele plan voor het aanwijzen van locaties voor zonnepanelen en windturbines was. (Zie onderaan dit artikel: Hoe het anders kan.)

‘Het kan niet zo zijn dat wij hier een besluit nemen en dat daarna inwoners er nog wat van mogen vinden’, zei een fractievoorzitter van een van de coalitiepartijen destijds. De raadsleden van Hart vielen zowat van hun zetel. Bij een zo ingrijpend project is draagvlak cruciaal. En dus moeten inwoners meepraten en meedenken.

Te laat

Het College kiest er, met instemming van een meerderheid van de raad, voor om de inspraak uit te besteden aan de bedrijven die de panelen gaan plaatsen. Dat is te laat. Maar het is ook te laat om daar nu nog over te mopperen – het besluit om het zo aan te pakken is immers genomen.

Nog niet alle hoop is verloren. Alle locaties die groter zijn dan 5 hectare worden nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat geldt dus ook voor de twee locaties bij Olland.

__________________________________________________________________________________________

Hoe het anders kan

Hart is voor het opwekken van duurzame energie en hecht aan draagvlak onder inwoners. Gaan die twee uitgangspunten samen? Jawel hoor.

Om te beginnen is het handig als de gemeente alle inwoners duidelijk maakt dat er over bepaalde zaken nu eenmaal geen eigenwijze besluiten mogelijk zijn. Want 1: Het Rijk besloot dat we geen andere keuzen hebben voor het opwekken van duurzame energie dan zon en wind; 2.Regionaal is vastgesteld hoeveel van die energie Meierijstad voor haar rekening moet nemen; 3. Veel locaties vallen nu eenmaal af (bebouwde kommen, door het Rijk taboe verklaarde gebieden in verband met vliegroutes naar Volkel en Eindhoven Airport en sommige natuurgebieden).

De locaties die dan overblijven, kunnen worden besproken met alle bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden van die gebieden. Dat leidt er in eerste instantie vast toe dat Ollanders geen panelen rond Olland willen en de Keldonkers niet rond Keldonk. Maar bij deze gesprekken praten ze niet met de gemeente, zoals bij inspraak gebruikelijk. Nee, ze praten met elkaar. En de deelnemers aan die overleggen weten dat ze er samen moeten uitkomen: het aantal te realiseren hectaren is immers heilig.

Het leidt vast tot heftige discussies, maar uiteindelijk tot geven en nemen. Tot compromissen (‘Oké, we gaan akkoord met 5 hectaren bij Keldonk om zo jullie in Olland gedeeltelijk te ontzien’) en misschien wel tot nieuwe ideeën. ‘Als we nu eens alle parkeerterreinen bij bedrijven op De Dubbelen in Veghel overkappen met panelen?’ Of: ‘Hoeveel hectaren besparen we als we zowat alle woningen voorzien van panelen?’

Dit is hoe Hart invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid van inwoners ziet. Dit is waarom Hart voor duurzame energieopwekking is en toch tegen het plan voor ‘zon en wind’ stemde.

__________________________________________________________________________________________

Hieronder de brief van de dorpsraad.

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….