Over integer, eerlijk en beleefd en zo meer

dinsdag 9 mei 2017Leestijd:
Lees ook
10 januari 2022

De podcast van BNNVARA over de citymarketing van Meierijstad leverde veel instemmende reacties op. In het programma haalt fractievoorzitter Laurens…

22 november 2021

Met het opwekken van duurzame energie wil het nog altijd niet echt lukken. Dat wordt op korte termijn niet beter,…

18 oktober 2021

Er is helemaal geen sprake van verruwing in de lokale politiek. Integendeel: gemeenteraadsleden zijn veel te beleefd en lief voor…

15 april 2021

Voor het eerst maakte Hart heel het gemeentelijke fractiebudget op. Daar schamen we ons niks voor. Integendeel. Het is traditie…

28 maart 2021

Hoe integer zijn de wethouders? Die vraag staat centraal tijdens een debat waaraan de gemeenteraad van Meierijstad niet kan ontkomen….

Tijdens een boeiende bijeenkomst botsten gemeenteraadsleden en raadscommissieleden gisteravond tegen de dilemma’s en de ongemakkelijke gevolgen van integriteit. We zijn er voorlopig nog niet over uitgesproken.

Meteen aan het begin van de avond bleek al dat integriteit geen begrip is waar iedereen hetzelfde over denkt. Zo ongeveer de helft van de aanwezigen liet weten dat het eigen geweten een prima graadmeter is om te bepalen wat kan en wat niet kan. De andere helft vond dat de omgeving dat bepaalt. Een standpunt dat door de organisatoren werd bevestigd. Zij wezen erop dat de normen en waarden van de samenleving én van de eigen organisatie bepalen wat integer is en wat niet.

Bordspel

In groepjes mochten de volksvertegenwoordigers, wethouders en burgemeester met een bordspel de grenzen van het betamelijke ontdekken. Al wikkend en wegend ontdekten de deelnemers dat de praktijk vaak lastiger is dan de theorie. Want zeg nou zelf: wat doet u als uw kind een huis wil kopen en u weet dat pal naast dat huis een chemische fabriek komt? Waarbij die informatie op dat moment nog geheim is en u gehouden bent aan die geheimhouding?

Integriteit werd tijdens de discussies nogal eens verward met eerlijkheid en beleefdheid. Tijdens het plenaire slot liet bijvoorbeeld een raadslid weten dat het gedrag op sociale media van sommige volksvertegenwoordigers voer voor discussie is. We hebben nog geen twitteraar kunnen betrappen op een bericht dat niet integer is. Wel is er soms sprake van berichten die niet aardig zijn. Onbeleefd zelfs. Maar met integriteit heeft het niks te maken. En wat eerlijkheid betreft: liegen is niet integer, maar eerlijk zijn over fraude maakt de fraude nog niet goed.

Van Liempd

In tenminste twee deelsessies ging het over ons optreden rond ‘de affaire Van Liempd’, waarbij wij het trouwens in één van die groepjes zelf inbrachten. Onze handel en wandel wordt door nogal wat leden van de raad en het College namelijk als niet integer beschouwd. De reden is dat we aandacht hebben gevraagd voor een individuele zaak en dat we de betrokkenen ook nog eens met naam hebben genoemd.

We zijn ons oprecht van geen kwaad bewust en hebben ook nog eens een reeks argumenten om u ervan te overtuigen dat er niks mis is met wat we deden. Maar het is niet aan ons om te bepalen dat het moreel deugt wat we deden. Anderen hebben redenen om er anders over te denken. Die redenen rieken soms naar partijpolitiek, maar zijn in andere gevallen oprecht. En zo hebben we hier een casus in handen om het thema concreter te bespreken.

Agenda

We rekenen erop dat we over een paar jaar nog wat meer van die cases hebben. Waarmee we een prachtige agenda hebben voor een volgende bijeenkomst. Want dat integriteit juist binnen het openbaar bestuur, waar iedereen op moet kunnen vertrouwen, van groot belang is – daarover lijken alle negen fracties het wel eens.

Lees ook
10 januari 2022

De podcast van BNNVARA over de citymarketing van Meierijstad leverde veel instemmende reacties op. In het programma haalt fractievoorzitter Laurens…

22 november 2021

Met het opwekken van duurzame energie wil het nog altijd niet echt lukken. Dat wordt op korte termijn niet beter,…

18 oktober 2021

Er is helemaal geen sprake van verruwing in de lokale politiek. Integendeel: gemeenteraadsleden zijn veel te beleefd en lief voor…

15 april 2021

Voor het eerst maakte Hart heel het gemeentelijke fractiebudget op. Daar schamen we ons niks voor. Integendeel. Het is traditie…

28 maart 2021

Hoe integer zijn de wethouders? Die vraag staat centraal tijdens een debat waaraan de gemeenteraad van Meierijstad niet kan ontkomen….