Plan afvalverwerking in buitengebied Rooi

dinsdag 19 maart 2019Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
24 januari 2023

In Sint-Oedenrode doen ze mooie dingen met poep. Hart ging op bezoek bij twee innovatieve bedrijven daar. Die maar eens…

17 januari 2023

Onder belangstelling van buurtgenoten begon Brabant Water gisteren met de bouw van nieuwe waterputten. Eén van die omwonenden, Willie van…

11 januari 2023

Is er in het Wijboschbroek sprake van kaalslag en natuurvernietiging of wordt hier juist gewerkt aan natuurverbetering? Verontruste inwoners benaderden…

10 januari 2023

Slecht nieuws voor Scouting Rooi: het bedachte nieuwe gebouw kost bijna twintig mille per kind en gaat er dus vast…

22 december 2022

Meierijstad moet onderhand met een plan komen voor De Vlagheide. En moet zich bekommeren om de veldleeuwerik. Natuurwerkgroep De Eerdse…

Er zijn plannen in de maak om in het buitengebied van Sint-Oedenrode een bedrijf toestemming te geven sloop- en bouwafval te verwerken. Bezorgde buurtbewoners en natuurorganisaties krijgen steun van ‘Hart voor Schijndel’.

Buurtbewoners van het bedrijf Gebroeders Van Kaathoven aan de Liempdseweg in Sint-Oedenrode zochten contact met Hart vanwege de plannen. Die zijn nog niet openbaar gepubliceerd, aangezien de administratieve voorbereidingen nog in volle gang zijn. Zo wordt er nog gewerkt aan een rapportage over de effecten van het milieu. We zijn er dus op tijd bij.

Kapriolen

Het bedrijf verdient trouwens ook zonder die nieuwe bestemming alle aandacht van de politiek. Zo wordt er nu al bouw- en sloopafval zonder vergunning opgeslagen. Er is slechts vergunning voor het opslaan en transport van grond. Gebroeders Van Kaathoven (niet te verwarren met het bekendere Van Kaathoven Groep) wil die illegale kapriolen met een wijziging van het bestemmingsplan legaliseren.

Erger: de onderneming wil met een kolossaal apparaat bouw- en sloopafval gaan breken en vermalen. Van Kaathoven heeft daarvoor de plaatsing van een puinbreker in gedachten, waarmee jaarlijks 50.000 ton puin in kleine stukjes kan worden gehakt. Dat spul wordt vooral gebruikt in de wegenbouw. Ook moet het bestaande bouwblok worden uitgebreid van 2,8 tot 3,0 hectare. Daarmee neemt de verstening van het buitengebied toe.

Natuurgebied

De Brabantse Milieu Federatie (BMF) heeft in een lange brief aan het College al laten weten dat dit idee van tafel moet. Het terrein ligt in het zogeheten ‘aandachtsgebied’ van het Natuur Netwerk Brabant. Dat valt dan wel buiten het bescherm natuurgebied, maar er gelden nog steeds specifieke regels – bijvoorbeeld op het gebied van bescherming van het grondwater.

Maar ook zonder dat predicaat blijft het een onzalig idee. Het buitengebied staat op allerlei manieren onder druk en dient daarom met hand en tand verdedigd te worden. Hart is van mening dat alle nieuwe initiatieven de ecologische en landschappelijke waarden moeten verbeteren of op zijn minst niet moeten verslechteren. Een bedrijf voor het verwerken van sloop- en bouwafval is om die reden uit den boze.

Subsidie

Daar komt nog eens bij dat we voor dit type ondernemingen geschiktere locaties hebben. Bedrijventerreinen noemen we die. Er zijn locaties in de buurt, waaronder in Meierijstad, Best en Boxtel.

Uit inzage in stukken door Hart blijkt dat de kans bestaat dat de Provincie subsidie geeft voor de uitbreiding van de, wat ons betreft onwenselijke, activiteiten. De Provincie heeft een zogeheten Nimby-regeling – als een bedrijf hinder veroorzaakt voor omwonenden kan een verhuizing daaruit wordt betaald. De overweging is verbazingwekkend, aangezien het in dit geval helemaal niet om een verhuizing gaat. Gebroeders Van Kaathoven zit al enige decennia in de het buitengebied tussen Sint-Oedenrode, Boskant, Olland en Liempde. Daarvoor zat er sinds 1940 al een bedrijf dat handelde in zand en grond.

Hart wil niet wachten tot een mogelijke bestemmingsplanwijziging aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De fractie gaat schriftelijke vragen stellen aan het College.

Lees ook
24 januari 2023

In Sint-Oedenrode doen ze mooie dingen met poep. Hart ging op bezoek bij twee innovatieve bedrijven daar. Die maar eens…

17 januari 2023

Onder belangstelling van buurtgenoten begon Brabant Water gisteren met de bouw van nieuwe waterputten. Eén van die omwonenden, Willie van…

11 januari 2023

Is er in het Wijboschbroek sprake van kaalslag en natuurvernietiging of wordt hier juist gewerkt aan natuurverbetering? Verontruste inwoners benaderden…

10 januari 2023

Slecht nieuws voor Scouting Rooi: het bedachte nieuwe gebouw kost bijna twintig mille per kind en gaat er dus vast…

22 december 2022

Meierijstad moet onderhand met een plan komen voor De Vlagheide. En moet zich bekommeren om de veldleeuwerik. Natuurwerkgroep De Eerdse…