Plan duurzaamheid is ambitieus én concreet

zondag 21 oktober 2018Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

30 juli 2023

Het duurzaamheidsbeleid leidt tot steeds meer verzet en wordt vooral gerealiseerd door mensen met geld. Dat blijkt uit een rapport…

9 juli 2023

Een ondergrondse snelweg voor het transport van onder meer ammoniak voert in de toekomst vlak onder Boskant. De aanleg brengt…

22 juni 2023

Raadsleden die gisteravond in Oss een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie bezochten, werden geen steek wijzer. De uitgedeelde ballonnen hielpen…

18 juni 2023

Maak een natuurgebied kapot, stel vast dat het daardoor geen natuurgebied meer is en je krijgt toestemming om daar je…

Het College presenteert een verrassend plan op het gebied van duurzaamheid: de doelen zijn ambitieus en worden met veertig maatregelen concreet gemaakt.  

De duurzaamheidsvisie van de gemeente staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering en wordt naar verwachting op 8 of 12 november vastgesteld.

CO2-neutraal

In de visienota is te lezen dat Meierijstad in 2050 CO2-neutraal is. In 2030 is de leefomgeving in Meierijstad vrij van zwerfafval. Twintig jaar later is er geen restafval meer. Alle materialen en gebouwen komen uit gezonde kringlopen en keren daar ook terug. De mobiliteit is in 2050 schoon: vervoersbewegingen zijn zonder emissies en vrij van fossiele brandstof. Dat geldt ook voor de bedrijvigheid in de gemeente.

Meierijstad stijgt volgens de vastgelegde ambities op de groenindex van de Universiteit van Wageningen. De index bepaalt met behulp van satellietgegevens hoe groen een stuk land, zoals een gemeente, is. Andere doelen hebben betrekking op de biodiversiteit en de kwaliteit van bodem en water: wat we binnen Meierijstad ook uitspoken, het zal geen negatieve invloed op die zaken hebben. In 2050 is Meierijstad volledig klimaatbestendig.

Uitvoeringsprogramma

Het vastleggen van ambitieuze doelen is niet zo moeilijk. Waar het op aankomt, zijn de maatregelen die worden genomen om die doelen te bereiken. Hart is enthousiast over het uitvoeringsprogramma dat het College als bijlage bij de duurzaamheidsvisie voegde. Wat ons betreft is dit document nog belangrijker dan de visie. Hierin is immers te lezen wat er daadwerkelijk gebeurt.

En dat is veel. We telden veertig acties op allerlei gebieden, waarbij de gemeente zelf steeds het goede voorbeeld geeft. Plezierig is dat er een kalender voor de komende vier jaren is opgenomen in het stuk. Zo kan de gemeenteraad jaar op jaar bezien of beloofde acties zijn uitgevoerd. Het stelt de raad in staat om tijdig bij te sturen waar nodig.

Afhankelijk

Overigens maakt het stuk ook duidelijk dat de gemeente bij het bereiken van doelen erg afhankelijk is van de medewerking van derden. Het zijn de industrie en inwoners die de grootste stappen moeten zetten. In die volgorde, want burgers zijn schoner dan bedrijven. De gemeente treedt ten opzichte van bedrijven en inwoners stimulerend, faciliterend en coproducerend (lees: samen met derden zaken tot stand brengen) op.

De duurzaamheidsvisie wordt donderdag 1 november besproken in de raadscommissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. Die vergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en begin om 19.30 uur. Dat gebouw heeft trouwens energielabel F.

Meer over duurzaamheid in ons dossier daarover.

 

Hieronder het uitvoeringsprogramma met veertig concrete acties.

Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

30 juli 2023

Het duurzaamheidsbeleid leidt tot steeds meer verzet en wordt vooral gerealiseerd door mensen met geld. Dat blijkt uit een rapport…

9 juli 2023

Een ondergrondse snelweg voor het transport van onder meer ammoniak voert in de toekomst vlak onder Boskant. De aanleg brengt…

22 juni 2023

Raadsleden die gisteravond in Oss een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie bezochten, werden geen steek wijzer. De uitgedeelde ballonnen hielpen…

18 juni 2023

Maak een natuurgebied kapot, stel vast dat het daardoor geen natuurgebied meer is en je krijgt toestemming om daar je…