Positieve grondhouding

dinsdag 11 september 2018Leestijd: 3 minuten
Lees ook
27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

22 juni 2024

Niks oppositie tegen coalitie. In de gemeenteraad van Meierijstad is sprake van echt dualisme, zo bleek afgelopen donderdag weer eens….

20 juni 2024

Wie voor het eerst een huis koopt, kan binnenkort bovenop de hypotheek extra geld lenen. Voor hen is er vanaf…

16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

Het nieuwe grondbeleid is een stuk beter dan wat het College anderhalf jaar geleden bedacht.

‘Hart voor Schijndel’ is redelijk enthousiast over de nota grondbeleid, die deze maand op de agenda van de raadscommissie en gemeenteraad staat. De onhandige stellingname uit ‘Mijlpalen voor Meierijstad’, de Bijbel van dit College, wordt ermee rechtgezet.

Andersom

In dat stuk van vorig jaar staat dat de gemeente zelf gronden gaat verwerven voor bedrijvigheid. Actief grondbeleid heet dat. Voor andere doelen, zoals (sociale) woningbouw, wilde het College de hand op de knip houden en faciliterend grondbeleid voeren. Dat betekent dat de gemeente afwacht wat externen bedenken en dan pas in actie komt.

Dat had natuurlijk precies andersom gemoeten. We vertelden op deze site al vaak waar het te enthousiaste actieve grondbeleid van de toenmalige gemeente Veghel toe heeft geleid: torenhoge schulden. Niet dat Schijndel nou de hemel op aarde was: dat er hier zo weinig sociale woningen worden gebouwd, is te danken aan het afwachtende grondbeleid in die gemeente. Het laatste College van die gemeente heeft een beetje zitten dutten. 

Faciliterend

Het Schijndelse beleid zorgde ervoor dat de gemeente er financieel goed voor stond en dat de wachtenden op een huurwoning het nakijken hadden. Niet dat huurders het in Veghel veel beter hadden. Het actieve grondbeleid daar was er slechts voor bedrijfsterreinen en woningbouwkavels voor mensen met hele diepe zakken. Wat destijds leidde tot een hilarisch momentje in het programma ‘Kanniewaarzijn’.

Enkele jaren voor de fusie nam Veghel afscheid van het risicovolle actieve grondbeleid. Bij de start van Meierijstad popte het in de ‘Mijlpalen’ dus weer op. Eerlijk is eerlijk: ‘Hart’ heeft destijds ingestemd met dat stuk. Dat deden we omdat het grondbeleid slechts één aspect was in het stuk. Door tegen te stemmen, zouden we ook alle goede ideeën naar de prullenbak verwijzen.

Situationeel

In de nieuwe nota wordt het, voor onze gemeente, nieuwe begrip situationeel grondbeleid geïntroduceerd. De gemeente voert in zo’n geval actief beleid als dat gewenst is en faciliterend beleid als het kan. Het stelt ons gerust dat in de nota voor beide vormen van beleid de juiste voorbeelden worden genoemd. Zo lezen we dat het actieve grondbeleid van pas komt als het om woningbouw gaat. Helemaal mee eens.

‘Hart’ heeft zich al vaak hard gemaakt voor meer sociale woningbouw. Zo dienden we voor de zomervakantie met succes een motie in, waarin het College wordt opgeroepen meer vaart te maken met snel te realiseren huurhuizen, zoals de zogeheten tiny houses. Ook zetten we ons, dit keer zonder succes, in voor een verplicht aandeel sociale woningbouw bij grotere woningbouwprojecten. Verder pleitten we voor terughoudendheid met bouwprojecten om mensen van buiten Meierijstad te lokken, zolang de woningnood hier nog zo groot is. En dan is er nog de kritiek op de woordenbrij die het College uitbraakt als het over woningbouw gaat.

Mopperen

We bevelen de nota aan bij iedereen die wat meer over grondbeleid wil weten, maar er weinig van snapt. De schrijvers leggen geduldig zowat alle jargon uit. Zo snappen we nu eindelijk wat een anterieure overeenkomst is, wat de Wet Voorkeursrecht Gemeenten inhoudt en wat een bouwclaimmodel is.

Hebben we dan niks te mopperen?

Tuurlijk wel. Het plan is nogal algemeen en gaat niet in op de specifieke locaties of momenten waarom wordt gekozen voor faciliterend dan wel actief grondbeleid. De schrijvers beseffen dat zelf ook en leggen uit hoe het komt: eerst moeten beleidsdoelstellingen en ambities worden vastgesteld op andere beleidsterreinen. Daarbij kan worden gedacht aan duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, participatie en innovatie. Tegen de meelezende wethouders zeggen we daarom: aan de slag, dame en heren.

Streken

En verder hebben we nog wat te melden over een best relevante beleidswijziging die in de nota is weggemoffeld in de samenvatting in het raadsvoorstel niet haalde. Van dat soort streken zijn we niet gediend. Meer daarover op 13 september. Dan vergaderen de raadscommissies. Een week later heeft de besluitvorming plaats in een vergadering van de gemeenteraad. Beide vergaderingen worden gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en beginnen om 19.30 uur.

 

Hieronder de nota grondbeleid.

 

 

Lees ook
27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

22 juni 2024

Niks oppositie tegen coalitie. In de gemeenteraad van Meierijstad is sprake van echt dualisme, zo bleek afgelopen donderdag weer eens….

20 juni 2024

Wie voor het eerst een huis koopt, kan binnenkort bovenop de hypotheek extra geld lenen. Voor hen is er vanaf…

16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…