Positieve grondhouding

dinsdag 11 september 2018Leestijd: 3 minuten
Lees ook
26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

10 februari 2024

Meierijstad gaat haast maken met de bouw van nog eens 339 flexwoningen. En nou maar hopen dat er geen nieuwe…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

Het nieuwe grondbeleid is een stuk beter dan wat het College anderhalf jaar geleden bedacht.

‘Hart voor Schijndel’ is redelijk enthousiast over de nota grondbeleid, die deze maand op de agenda van de raadscommissie en gemeenteraad staat. De onhandige stellingname uit ‘Mijlpalen voor Meierijstad’, de Bijbel van dit College, wordt ermee rechtgezet.

Andersom

In dat stuk van vorig jaar staat dat de gemeente zelf gronden gaat verwerven voor bedrijvigheid. Actief grondbeleid heet dat. Voor andere doelen, zoals (sociale) woningbouw, wilde het College de hand op de knip houden en faciliterend grondbeleid voeren. Dat betekent dat de gemeente afwacht wat externen bedenken en dan pas in actie komt.

Dat had natuurlijk precies andersom gemoeten. We vertelden op deze site al vaak waar het te enthousiaste actieve grondbeleid van de toenmalige gemeente Veghel toe heeft geleid: torenhoge schulden. Niet dat Schijndel nou de hemel op aarde was: dat er hier zo weinig sociale woningen worden gebouwd, is te danken aan het afwachtende grondbeleid in die gemeente. Het laatste College van die gemeente heeft een beetje zitten dutten. 

Faciliterend

Het Schijndelse beleid zorgde ervoor dat de gemeente er financieel goed voor stond en dat de wachtenden op een huurwoning het nakijken hadden. Niet dat huurders het in Veghel veel beter hadden. Het actieve grondbeleid daar was er slechts voor bedrijfsterreinen en woningbouwkavels voor mensen met hele diepe zakken. Wat destijds leidde tot een hilarisch momentje in het programma ‘Kanniewaarzijn’.

Enkele jaren voor de fusie nam Veghel afscheid van het risicovolle actieve grondbeleid. Bij de start van Meierijstad popte het in de ‘Mijlpalen’ dus weer op. Eerlijk is eerlijk: ‘Hart’ heeft destijds ingestemd met dat stuk. Dat deden we omdat het grondbeleid slechts één aspect was in het stuk. Door tegen te stemmen, zouden we ook alle goede ideeën naar de prullenbak verwijzen.

Situationeel

In de nieuwe nota wordt het, voor onze gemeente, nieuwe begrip situationeel grondbeleid geïntroduceerd. De gemeente voert in zo’n geval actief beleid als dat gewenst is en faciliterend beleid als het kan. Het stelt ons gerust dat in de nota voor beide vormen van beleid de juiste voorbeelden worden genoemd. Zo lezen we dat het actieve grondbeleid van pas komt als het om woningbouw gaat. Helemaal mee eens.

‘Hart’ heeft zich al vaak hard gemaakt voor meer sociale woningbouw. Zo dienden we voor de zomervakantie met succes een motie in, waarin het College wordt opgeroepen meer vaart te maken met snel te realiseren huurhuizen, zoals de zogeheten tiny houses. Ook zetten we ons, dit keer zonder succes, in voor een verplicht aandeel sociale woningbouw bij grotere woningbouwprojecten. Verder pleitten we voor terughoudendheid met bouwprojecten om mensen van buiten Meierijstad te lokken, zolang de woningnood hier nog zo groot is. En dan is er nog de kritiek op de woordenbrij die het College uitbraakt als het over woningbouw gaat.

Mopperen

We bevelen de nota aan bij iedereen die wat meer over grondbeleid wil weten, maar er weinig van snapt. De schrijvers leggen geduldig zowat alle jargon uit. Zo snappen we nu eindelijk wat een anterieure overeenkomst is, wat de Wet Voorkeursrecht Gemeenten inhoudt en wat een bouwclaimmodel is.

Hebben we dan niks te mopperen?

Tuurlijk wel. Het plan is nogal algemeen en gaat niet in op de specifieke locaties of momenten waarom wordt gekozen voor faciliterend dan wel actief grondbeleid. De schrijvers beseffen dat zelf ook en leggen uit hoe het komt: eerst moeten beleidsdoelstellingen en ambities worden vastgesteld op andere beleidsterreinen. Daarbij kan worden gedacht aan duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, participatie en innovatie. Tegen de meelezende wethouders zeggen we daarom: aan de slag, dame en heren.

Streken

En verder hebben we nog wat te melden over een best relevante beleidswijziging die in de nota is weggemoffeld in de samenvatting in het raadsvoorstel niet haalde. Van dat soort streken zijn we niet gediend. Meer daarover op 13 september. Dan vergaderen de raadscommissies. Een week later heeft de besluitvorming plaats in een vergadering van de gemeenteraad. Beide vergaderingen worden gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en beginnen om 19.30 uur.

 

Hieronder de nota grondbeleid.

 

 

Lees ook
26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

10 februari 2024

Meierijstad gaat haast maken met de bouw van nog eens 339 flexwoningen. En nou maar hopen dat er geen nieuwe…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…