Provincie gaf College tik vanwege megastal

Lees ook
27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

Het was gedeputeerde Annemarie Spierings (Agrarische Ontwikkeling, D66) die een paar weken geleden wethouder Eric van den Bogaard (Ruimtelijke Ordening, Team Meierijstad) aanspoorde een streep te zetten door de megastal. Dat bleek gisteravond tijdens een vergadering van de raadscommissie. De stal lijkt definitief van de baan.

‘Het gaat allang niet meer over varkens’, had de heer Verhagen senior, met zijn zoon initiatiefnemer van de megastal bij Nijnsel, een dag eerder tegen ‘Hart voor Schijndel’ gemopperd. En daar had hij helemaal gelijk in. Tijdens de commissievergadering leek het zo nu en dan meer een discussie van juristen dan van politici.

Draai

Afgelopen juli was het College nog unaniem voor de komst van de megastal. Tot verdriet van Hart, die toen en ook gisteravond wees op het gebrek van maatschappelijk draagvlak. Inmiddels heeft het College een enorme draai gemaakt. Nieuwe regels van de Provincie zijn volgens Van den Bogaard de reden dat een verklaring van geen bedenkingen moet worden geweigerd. En zelfs al weigert de raad die niet, dan zal het gemeentebestuur daarna de bouwvergunning niet afgeven.

Fractievoorzitter Laurens van Voorst gokte hardop dat de gedeputeerde zich er persoonlijk mee had bemoeid. En verdomd, die gok bleek juist. Spierings had laten weten dat de zogeheten stalderingsregels van toepassing zijn op de stal. Dat betekent dat de initiatiefnemers elders 22.000 vierkante meters aan stallen mét varkens buiten gebruik moeten nemen, alvorens ze een nieuw gebouw van 20.000 vierkante meters mogen bouwen. En o ja: of de ondernemers dat maar binnen een week of wat willen organiseren. Die tik van Spierings kwam aan bij de wethouder, zoveel is duidelijk. Saillant: coalitiepartner CDA vroeg gisteravond bewijslast van het provinciaal ingrijpen en dat betekent dat de wethouder niet op zijn blauwe ogen wordt geloofd.

Akkefietjes

Op de achtergrond spelen nog andere akkefietjes. Zo had het toenmalige gemeentebestuur van Sint-Oedenrode al in december 2016 een besluit moeten nemen over de bouwplannen. Van den Bogaard zei dat het aan de ondernemers ligt dat dit niet gebeurde. Ze zouden stukken niet of te laat hebben aangeleverd. Dat is aantoonbaar niet waar, want zowel de Bossche rechtbank als de Raad van State gaven het gemeentebestuur de schuld. En dan was er nog wat met alternatieve locaties. Het College vond afgelopen zomer nog dat die plekken er niet zijn en gaf dit nu als één van de redenen om de nieuwbouw af te wijzen.

Laurens stoorde zich verder aan de opmerking van de wethouder dat het College ‘er neutraal in staat’. ‘Dat is nou net het probleem. We willen geen College dat er neutraal in staat. We willen een College met een visie op het buitengebied, op leefbaarheid en op agrarisch ondernemen. Een College dat op basis van die visie een keuze maakt en daarvoor knokt. Of het nu voor of tegen de megastal is. Maak u ergens hard voor.’

Meerderheid

Het goede nieuws is dat er zich een meerderheid in de gemeenteraad lijkt af te tekenen om het College te steunen in haar keuze om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Zoals het er nu naar uitziet zullen het – heel opmerkelijk – slechts twee coalitiepartijen en de eenmanszetel van Peter Verkuijlen zijn die voor de megastal zijn. Die drie partijen hebben geen meerderheid.

Daar staat weer tegenover dat er tussen nu en de raadsvergadering van 14 december nog van alles kan gebeuren. Zo kwam Van den Bogaard in het slot van zijn betoog ineens met een mogelijke aanpassing van het raadsvoorstel op de proppen.

We zagen zijn collega-wethouders op de publieke tribune van kleur verschieten.

 

 

Lees ook
27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…