Raad Meierijstad raffelt jaarrekening af

maandag 18 november 2019Leestijd: 3 minuten
Lees ook
24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

De gemeenteraad van Meierijstad raffelt de jaarrekeningen van de gemeente af.

Dat blijkt uit kritiek van de Rekenkamercommissie (RKC). Die onafhankelijke en voor de raad werkende commissie nam de cyclus onder de loep waarin begrotingen, tussentijdse rapportages en jaarrekeningen de revue passeren.

Het College krijgt van de RKC een reeks adviezen waarmee deze belangrijke documenten nog beter kunnen worden. Overigens deelt de commissie ook nogal wat complimenten uit.

Stevige kritiek

Wat Hart betreft is de meest stevige kritiek gericht aan de gemeenteraad. Het gaat daarbij vooral over de manier waarop het financiële verslag van het voorgaande jaar door de gemeenteraad wordt behandeld. Die jaarrekening hoort een belangrijk agendapunt te zijn – het is immers hét moment waarop de raad haar controlerende taak kan en moet uitvoeren.

In werkelijkheid komt het er amper van. Dat komt omdat de jaarrekening wordt behandeld in dezelfde vergadering waarop twee andere nogal lijvige documenten voorbijkomen: de eerste tussentijdse rapportage van het College en de nota over de kaders van het volgend jaar. Vooral die kadernota krijgt veel aandacht – vooruitkijken is immers aantrekkelijker dan terugblikken.

Niet best

De behandeling van de jaarrekening door de raad was dit jaar niet best. De RKC merkt op dat maar vijf van de tien fracties vooraf vragen indienden. Bij de behandeling in de raadscommissie hadden nog altijd maar zes van de tien fracties in de eerste termijn wat in te brengen. Ter geruststelling: Hart hoorde bij de vragenstellers en deed mee in die eerste termijn.

En dan heeft de RKC op de kwaliteit van de inbreng ook het een en ander aan te merken. Zo beperkten de meesten zich tot de beschouwingen en zo nu en dan een een-tweetje met de wethouder financiën. Van een debat met andere raadsleden kwam het vrijwel niet. Overigens geldt dat, vindt Hart, voor heel veel vergaderingen van de gemeenteraad.

Schouderophalend

Het lijkt erop dat nogal wat fracties schouderophalend doen over het allerbelangrijkste evaluatiemoment van het jaar. En dan zijn we er nog niet. De RKC heeft nog wel meer aan te merken op de inzet van de volksvertegenwoordiging.

Zo heeft Meierijstad er, overigens destijds met instemming van Hart, voor gekozen om geen aparte auditcommissie in te stellen. Zo’n commissie is doorgaans a-politiek en ondersteunt de raad als het gaat om financiële zaken. In de meeste gemeenten zitten er vooral raadsleden in met bovengemiddeld grote financiële kennis. Ook vertegenwoordigers van het College, de externe accountant en financieel deskundige ambtenaren doen mee.

Vertrouwelijkheid

Maar in Meierijstad is bedacht dat het fractievoorzittersoverleg tegelijk auditcommissie is. En hoewel Hart dat efficiënt leek, moeten we de RKC gelijk geven in zijn kritiek: het werk van de commissie krijgt zo niet de aandacht die het verdient. Niet elke fractievoorzitter is immers financieel de beste van zijn of haar partij.

Een ander belangrijk kritiekpunt heeft betrekking op de vertrouwelijkheid van de controle van de accountant. ‘De controleverklaring is wezenlijke informatie voor de gebruikers (lees: ook burgers) van het jaarverslag’, schrijft de RKC. ‘Op basis hiervan kan de gebruiker zijn oordeel vormen over de betrouwbaarheid van de informatie.’ Openbaar dus, die controle.

Meer informatie over de jaarrekening van 2018 vindt u hier.

Hieronder de brief van de Rekenkamercommissie.

Lees ook
24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…