Schijndel wordt dorp van windturbines

Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

21 september 2023

Langzaamaan gaat het beter met sociaal cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel. Hart is voorzichtig optimistisch. Een groep muzikanten werkt…

19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

Het College heeft het oog laten vallen op locaties in de omgeving van Schijndel en Keldonk om windturbines te plaatsen.

Het College heeft gisteren de locaties bekendgemaakt waar mogelijk windturbines en (velden met) zonnepanelen komen. Ze komen waarschijnlijk vooral rond de bebouwde kom van Schijndel en in het zuidwesten van Keldonk. Tenminste, als de gemeenteraad daarmee instemt.

De locaties staan in het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’. Dat rapport is geschreven vanwege de opgave voor gemeenten om het opwekken van duurzame energie op grote schaal mogelijk te maken. Waarbij het College trouwens terecht aangeeft dat het net zo wezenlijk is om energie te besparen.

Locaties

Voor de windmolens zijn de volgende locaties bedacht: smalle stroken langs de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Wijboschbroek en Keldonk, de Vlagheide, een fors gebied ten westen van de sportvelden van het Zuideinderpark (Schijndel) en nog een keer bij Keldonk – een gebied aan de andere kant van het kanaal bij dat dorp.

Behalve de dertien bebouwde kommen in Meierijstad, vallen ook gebieden ten zuiden van Sint-Oedenrode en in de omgeving van Veghel af. Dat komt door de vliegvelden bij Volkel en Eindhoven.  

Februari

De gemeenteraad neemt pas in februari een besluit over het rapport. Dan wordt ook besloten of een nog in te stellen commissie zich gaat buigen over mogelijke zonneparken. Nog geen idee wie er in die commissie gaan zitten, het College denkt aan een ecoloog, landschapsarchitect en een agrarisch specialist. Voor de windparken vinden burgemeester en wethouders zo’n commissie voorlopig niet nodig – het College wil zelf nog onderzoeken hoe het daarmee verder moet.

Saillant is dat het College een belangrijke formele stap op weg naar de plaatsing van panelen en turbines wil overslaan: of de gemeenteraad er maar mee in wil stemmen dat de zogeheten ‘verklaringen van geen bedenkingen’ niet nodig zijn voor de plekken die binnen de zoekgebieden worden gevonden.

Niet te ontkomen

En dan nu wat Hart ervan vindt. Zoals bekend is Hart voorstander van, in die volgorde, energiebesparing en duurzame energieopwekking. En wat we ook vinden van de schoonheid of lelijkheid van die dingen, we vinden dat er niet te ontkomen is aan windturbines, zonnepanelen of andere vormen van schone opwekking van onuitputtelijke energie. Verder accepteren we vanzelfsprekend dat nogal wat gebieden vanwege bebouwing, natuur en dalende en stijgende vliegtuigen afvallen.

Hart boog zich met andere lokale politici al eerder over zoeklocaties en bij die gelegenheid werd al duidelijk dat er vooral voor windmolens niet zo enorm veel plekken geschikt zijn. We gaan ons nog nader beraden, maar staan dus niet met de hakken in het zand voor wat betreft de nu gemaakte concept-keuzes.

Bedenkingen

Waar we kritischer over zijn, is de manier waarop het College tot een uiteindelijk besluit wil komen. Zo is er bedacht om voor de zonnepaneelvelden af te zien van de gebruikelijke plicht voor een ‘verklaring van geen bedenkingen’. De gemeenteraad mag daartoe besluiten, maar Hart is er nog niet zo zeker van of ze van dat recht wil afzien.

En verder hebben we vragen over de mogelijkheden die inwoners en andere belanghebbenden hebben in het proces dat volgt. In het raadsvoorstel lezen we het een en ander over de klankbordgroep die tot op heden actief was, maar er wordt met geen woord gerept over de invloed en zeggenschap vanaf nu. Terwijl nu de zoeklocaties bekend zijn die betrokkenheid vast groter is dan voorheen.

We hebben iets om tijdens de kerst over na te denken.

 

Hieronder het rapport, het persbericht, het raadsvoorstel over de zonnepanelen en windturbines en kaartjes van mogelijk geschikte plekken voor panelen en turbines.

Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

21 september 2023

Langzaamaan gaat het beter met sociaal cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel. Hart is voorzichtig optimistisch. Een groep muzikanten werkt…

19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…