Schijndels rapport bouw valt flink tegen

zaterdag 11 april 2020Leestijd: 3 tot 4 minuten
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

Moesten we dáár nou zo lang op wachten? Het rapport over Schijndelse locaties waar woningen gebouwd mogen worden valt flink tegen, vindt Hart.

Enkele dagen geleden presenteerde Hart al het rapport ‘Een bouwsteen voor Schijndel’. In dat stuk worden de locaties gepresenteerd waar volgens het College gebouwd kan worden: zes inbreidingslocaties, vier mogelijke plekken buiten de huidige bebouwde kom en één deel van een wijk die op de schop zou moeten.

Vijf jaar wachten

Navraag door Hart leert dat bijna de hele lijst van inbreidingslocaties in 2015 al was opgesteld door ambtenaren van de toenmalige gemeente Schijndel. Hebben we daar nou vijf jaar op moeten wachten?

Kwalijker is het gebrek aan kwantiteit. De uitbreidingslocaties zijn samen goed voor tweehonderd woningen – en dan moeten we nog blij zijn dat locatie Hooghekke na druk door Hart ietwat mokkend door het College is toegevoegd. Zij het met de restrictie dat er vooral niet te veel huizen gebouwd mogen worden. Want we moeten er toch niet aan denken dat Schijndel de woningnood zou wegwerken.

Deuk in boter

Dat klinkt erg cynisch, maar Hart is dan ook behoorlijk teleurgesteld. Want behalve die 200 huizen buiten de huidige bebouwde kom zijn de inbreidingslocaties goed voor, gokken we, zo’n honderd huizen. Dat maakt samen driehonderd huizen. Het tekort bedraagt momenteel ruim zevenhonderd huizen.

Met dit plan slaan we dus geen deuk in een pakje boter. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het gedoe dat die kleine inbreidingslocaties gaan opleveren. Zoals een projectontwikkelaar ons influisterde: ‘Zo’n locatie van pakweg tien huizen kost ongeveer evenveel aan voorbereidend werk als een wijk van tweehonderd woningen’.

Meer kritiek

Hart belde wat rond en ontving nog meer kritiek. Zo hoorden we dat het rapport bijna helemaal uit de koker van ambtenaren en wethouders komt en dat de inbreng van externen zo goed als afwezig was. Dat staat trouwens in contrast met wat het College zelf in een brief aan de raad schrijft.

Ook is er kritiek op de keuze van het College om vooral niet al te veel de hoogte in te bouwen. Begrijp ons goed: Hart staat niet te springen om flats, maar 700 woningen gaan we zonder wat meer hoogbouw niet realiseren. Ook het behoud van de groene wig is weinig realistisch.

Doorgeprikt

Tot slot is er de vraag wat dit rapport nou eigenlijk helemaal voorstelt. Het is geen bestemmingsplan, omgevingsvisie of structuurvisie – dat zijn stukken die door de gemeenteraad worden vastgesteld en juridische kracht hebben. Dat is het allemaal niet. Maar wat is het wel?

We houden het erop dat het een, door het College opgelaten, proefballon is. Die dus zojuist is doorgeprikt.

Hieronder de vragen die Hart indiende bij het College over het rapport.

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…