Schokkend: kaalslag Eerdse bossen

zaterdag 2 februari 2019Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

28 februari 2024

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren. Dat…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

Ronduit schokkend is de kaalslag die enkele weken geleden plaatshad in de Eerdse bossen. ‘Hart voor Schijndel’ laat het er niet bij zitten.

‘Hart voor Schijndel’ werd vlak voor het debat in de gemeenteraad over het bomenhotel (waarover verderop meer) getipt: of we wel wisten dat aan de straat Coevering nabij Veghel in de tweede week van januari met groot materieel ongeveer een halve hectare bos is gekapt.

Gevaar

Nee, dat wisten we niet. Gemeenteraadslid Mirjam van Esch refereerde er afgelopen donderdag kort aan in haar betoog over het door ons bedachte bomenhotel. Ze vertelde dat het gekapte bos het thuishonk is van reeën, dassen, vossen, eekhoorns, hazen, salamanders, kikkers, vleermuizen en vogels zoals haviken, uilen en spechten.

Daarna kwamen er nog meer mails bij Hart binnen. Zowel IVN als de Bomenstichting lieten van zich horen. Zo leerden we dat er een vergunning nodig is voor het rooien en vellen van bomen. En dat zo’n vergunning pas wordt verleend als het behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het bos en de landschappelijke, ecologische of cultuurhistorische waarden niet in gevaar komen.

Biomassa

Nou en of dat die in gevaar komen. De hierboven genoemde dieren zullen we niet snel meer terugzien. We geloven best dat de eigenaar opnieuw bomen gaat planten, maar daar komt hij of zij wat ons betreft niet mee weg.

Hart maakt zich sowieso zorgen over hoe lucratief bossen zijn voor eigenaren. De prachtige eiken en andere bomen leveren behoorlijk wat op als brandstof voor biomassacentrales. Die centrales lijken erg duurzaam en verantwoord, maar dan moeten er niet speciaal bossen voor worden gekapt.

Hart heeft over deze specifieke bomenkap vragen gesteld aan het College. Zie onderaan dit artikel.

Bomenpartij

We beginnen met deze actie zo’n beetje de bomenpartij van Meierijstad te worden. Afgelopen week dienden we een motie in over bomen. Daarin vroegen we om onderzoek naar de mogelijkheid om bomen, die moeten wijken voor bijvoorbeeld rioolonderhoud of andere werkzaamheden, tijdelijk in een depot, bomenhotel genoemd, te plaatsen. We gaven daarbij aan dat niet alle bomen hiervoor geschikt zijn en dat we snappen dat het sowieso onzeker is of het kan. Daarom een onderzoek.

Uiteindelijk moesten we de motie tijdens die raadsvergadering intrekken, aangezien er te weinig draagvlak was. Wethouder en diverse raadsleden lieten weten dat niet alle bomen hiervoor geschikt zijn en dat het onzeker is of het kan.

Ja, duh.

Dat hadden we potjandorie zelf ook al vastgesteld. Sterker: vanwege die vragen pleiten we niet voor zo’n bomenhotel, maar vragen we slechts om een onderzoek naar de mogelijkheden daarvan. Alsof het nog niet erg genoeg is, stelde wethouder Harry van Rooijen (bomen, VVD) voor dat de fractie van Hart maar eens met een ambtenaar moet gaan praten. Om met hem of haar te gaan uitzoeken of het kan, zo’n bomenhotel.

Pissig

Zes wethouders heeft Meierijstad. Zes. En nog heeft het College het lef zo nu en dan zijn werk uit te besteden aan de gemeenteraad. Enfin, we stropen de mouwen maar weer op en gaan aan de slag. Maar pissig zijn we wel.

 

Hieronder de vragen aan het College.

Lees ook
2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

28 februari 2024

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren. Dat…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…