KREMSELEN

Strijd om een postzegel natuur

maandag 5 juni 2023Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
3 oktober 2023

Op de valreep kreeg Hart het voorstel in de mailbox om de kerk van Eerde helemaal geen nieuwe bestemming te…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

26 augustus 2023

Wie o wie durft de stekker uit het project Omnipark Erp te trekken? Vlak voor het zomerreces vroeg fractievoorzitter Arie…

Een piepklein onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant bij Boskant wordt waarschijnlijk nog kleiner.

Om de natuur in Nederland te beschermen is in 2014 het Natuurnetwerk Nederland bedacht – het geheel van grote en kleine gebieden waar de natuur vrij spel heeft en die als het even kan in verbinding staan met elkaar. Het Brabantse deel heet, hoe verrassend, Natuurnetwerk Brabant (NNB).

Chippen

Een postzegel van het NNB is te vinden aan de alleen-voor-bestemmingsverkeer-straat Kremselen, tussen Boskant en de Liempdseweg. Die natuur ligt op het terrein van een bedrijf dat doet aan chippen, het in kleine stukjes vermorzelen van gekapte bomen. Dat bedrijf wil uitbreiden en die uitbreiding gaat ten koste van de natuur. Zeg maar van nog niet gekapte bomen.

Die uitbreiding heet in de stukken van het college een ‘vormverandering’. De Provincie praat met minder meel in de mond en rept van ‘uitbreiding van de bedrijfsbestemming op gronden die zijn aangemerkt als NNB’. Natuurliefhebbers, waaronder Hart, spitsen bij zo’n zinsnede hun oren.

[tekst gaat verder onder het kaartje]

Maar klamp u niet vast aan de Provincie, want daar vinden ze de aantasting van de natuur bij Boskant wel best. Hart wroette in provinciale stukken en las dat ze er daar in Den Bosch mee instemmen dat van de 57 m2 bos in het NNB er 37 m2 wordt afgesnoept en een bedrijfsbestemming krijgt. Volgens de Provincie is er zelfs ‘geen aantasting van natuurwaarden’, want deze postzegel had nooit als NNB moeten worden bestempeld.

Overburen

De overburen zijn er vast niet gelukkig mee. Die dienden bij de gemeente bezwaren in, onder meer over de aantasting van natuur. Ze maken zich verder zorgen over de geluidsoverlast van het chippen. En dan is er nog kritiek op de stankoverlast van opgestapelde boomstammen die gaan broeien.

Het nieuwe bestemmingsplan verbiedt die broei en beperkt het chippen. Geen reden tot wat voor gemopper dan ook dus. Kan zijn, maar omwonenden beweren tegenover Hart dat de ondernemer nu al regels aan zijn laars lapt en dat er dus stank- en geluidsoverlast komt. Of nee: blijft.  

Het is geen reden om tegen het bestemmingsplan te stemmen, hooguit om te pleiten voor handhaving. Hart is zuinig met dat soort pleidooien, want de partij weet dat de roep om handhaving veel groter is dan de menskracht van boa’s, politie en Omgevingsdienst Brabant Noord aankunnen.

Van de andere kant: bij Gebroeders Van Kaathoven aan de Liemdseweg werd, na druk vanuit buurtbewoners, natuurorganisaties en Hart wél ingegrepen door autoriteiten. Het kan dus wel en dat stemt redelijk optimistisch.

Natuurwaarden

En dan is er nog dat natuurnetwerk. De Provincie is er duidelijk over: ‘Deze gronden zijn niet ingericht als natuur en er is daarmee ook geen sprake van aantasting van natuurwaarden’. Kan wel zijn, beste bestuurders en ambtenaren van de Provincie, maar toch wezen jullie deze postzegel bij Boskant zo rond 2014 aan als onderdeel van het NNB.

Het kan niet anders of het was toen natuur. Wat is er gebeurd dat het nu niet maar als zodanig wordt beschouwd? Hart stelde die vraag aan het college en krijgt binnenkort antwoord.

Verdachte locatie

Verder vraagt ook de bodem van het bedrijfsperceel aandacht. In de bovengrond zijn ‘licht verhoogde gehaltes aan verontreinigen’ gemeten. Het grondwater is, zo blijkt uit onderzoek ‘licht verontreinigd met barium’ en daarom wordt het plangebied aangemerkt als ‘verdachte locatie’.

Op 15 juni vergadert één van de raadscommissies over Kremselen 12. Die vergadering wordt vanaf 19.30 uur gehouden in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode en is thuis online te volgen.

Lees ook
3 oktober 2023

Op de valreep kreeg Hart het voorstel in de mailbox om de kerk van Eerde helemaal geen nieuwe bestemming te…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

26 augustus 2023

Wie o wie durft de stekker uit het project Omnipark Erp te trekken? Vlak voor het zomerreces vroeg fractievoorzitter Arie…