Tegenprestatie: onaardig en zinloos

maandag 9 januari 2017Leestijd:
Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

17 januari 2024

Hart had zich aangemeld voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, maar kwam terecht in een bijeenkomst die vooral over ondernemers ging. Verslag…

28 december 2023

De eigenwijze aanpak van de gemeente om inwoners aan werk te helpen is bijzonder succesvol. De kiem is gelegd in…

20 december 2023

Hart waardeert het dat BAS Group een goede relatie met buren belangrijker vindt dan een lelijke reclamemast. De gemeenteraad moest…

De gemeenteraad moet zo spoedig mogelijk de regels rond de verplichte tewerkstelling van mensen met een uitkering aanpassen. De verordening is veel te streng en haalt niks uit.

De gemeente is wettelijk verplicht een verordening vast te stellen waarin staat dat mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie moeten leveren. Die tegenprestatie is werk waarvoor geen salaris wordt betaald. We kunnen er, vanwege de wet, niet omheen om die verordening vast te stellen – maar we kunnen de eisen wel sterk verlagen. In de huidige verordening, vastgesteld door de raad op 2 januari jl., gaat het om maximaal 30 uur per week voor een periode van een jaar. Dat is van de zotte.

Voorstanders van de tegenprestatie zeggen dat het bijstandsgerechtigden helpt om actief te worden en werk te vinden. Zo vindt de PvdA, aldus haar verkiezingsprogramma, ‘dat een tegenprestatie voor een uitkering bijdraagt aan versterking van de sociale positie: via vrijwilligerswerk naar een eigen baan’.

Niet waar

Dat is niet waar. Het tegendeel is zelfs het geval, toonde promovendus Thomas van Kampen twee jaar geleden al aan: bijstandsgerechtigden worden er ongelukkig van en dat remt bij het vinden van werk. Ze voelen zich schuldig en minderwaardig, omdat ze beseffen dat ze hun onbetaalde inspanningen doen omdat ze bij de samenleving in het krijt staan. Daarnaast zien ze het als bewijs dat ze slechts in staat zijn tot werk waar niemand geld voor over heeft.

Hart verdiepte zich in instrumenten en maatregelen die wel helpen om langdurig werklozen aan werk te helpen. Triest maar waar: vrijwel geen enkele inspanning, gericht op de werkzoekenden zelf, helpt. Zeker al die groepstrainingen niet, die sociale diensten, re-integratiebureautjes en andere organisaties bij de vleet op touw zetten. Eén uitzondering: één op één begeleiding.

Lankmoedig

Bij wijze van geruststelling: Schijndel had precies zo’n verordening als nu in Meierijstad en maakte er nooit gebruik van. Dat is fijn, maar Hart durft er niet op te gokken dat het nieuwe gemeentebestuur van Meierijstad net zo vriendelijk zal zijn. Weg dus met die strenge regels. We hebben al een wijzigingsvoorstel op de plank liggen. Die hebben we op 2 januari niet ingediend, omdat toen is afgesproken dat de omstreden verordeningen nog een keer voorbij komen. De SP liet weten dat zelfs op korte termijn te willen, maar dat zit er om praktische redenen niet in. We gaan daarom goed in de gaten houden dat tot die tijd de nieuwe verordening lankmoedig wordt uitgevoerd. Anders gezegd: dat niemand wordt gedwongen tot deze vernederende vorm van dwangarbeid.

We hebben ook nog even gekeken wat, naast de PvdA, de andere partijen van de tegenprestatie vinden. De VVD in Meierijstad gaat voor een gedwongen tewerkstelling van minstens vier dagdelen per week, de SP is tegen en alle andere partijen lijken er helemaal niks van te vinden. Het woord tegenprestatie kwamen we niet tegen in de verkiezingsprogramma’s van Team Meierijstad, CDA, Lijst Blanco, D66 en Gemeentebelang.

 

Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

17 januari 2024

Hart had zich aangemeld voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, maar kwam terecht in een bijeenkomst die vooral over ondernemers ging. Verslag…

28 december 2023

De eigenwijze aanpak van de gemeente om inwoners aan werk te helpen is bijzonder succesvol. De kiem is gelegd in…

20 december 2023

Hart waardeert het dat BAS Group een goede relatie met buren belangrijker vindt dan een lelijke reclamemast. De gemeenteraad moest…