Terugblik deel 2: over onze kwantiteit

vrijdag 13 juli 2018Leestijd: 1 à 2 minuten
Lees ook
3 januari 2023

Hart is sinds het verlies van een zetel geen steek veranderd. Gewoon doorgaan, is het devies. Een jaaroverzicht. Als enige…

11 december 2022

Hart heeft een eigen wekelijkse podcast: Hart op de tong. Gemeenteraadsleden Mirjam van Esch en Laurens van Voorst nemen in…

19 november 2022

Morgen verschijnt uitgave 250 van ‘Hart op zondag’, een nieuwsbrief die in Nederland uniek is. Dat lokale partijen of lokale…

4 november 2022

Meierijstad bestaat ruim vijf jaar, maar een visie op de gemeente is er nog altijd niet. Hart gooide gisteren stevige…

6 oktober 2022

Het bestuur van Hart heeft ruimte voor een nieuwe bestuurder. Het bestuur van Hart bestaat op dit moment uit slechts…

Natuurlijk gaat het erom wat we presteerden. Maar toch verdient u van ons inzicht in de hoeveelheid werk die we verzetten. Een overzicht van de afgelopen 28 weken.

Raadsvergaderingen: we deden met onze drie raadsleden mee aan 9 raadsvergaderingen. Eén keer was een van ons vanwege verplichtingen elders afwezig. In totaal vergaderden we 72 uren.

Commissievergaderingen: we hebben vijf leden die mee mogen doen aan commissievergaderingen. In totaal vergaderden we 120 uren.

Dan zijn er nog de vergaderingen van de agendacommissie, waaraan een raadslid van ‘Hart’ meedoet: 6 uren.

Ook is een raadslid aanwezig bij het fractievoorzittersoverleg. Dat overleg kwam zes keer bij elkaar. In totaal ongeveer 14 uren.


We hebben ook een vertegenwoordiger in de zogeheten vertrouwenscommissie. Die ging over de benoeming van de burgemeester en kwam ook na die benoeming nog een keer bijeen: 2 uren.

Een ander raadslid is onderdeel van de werkgeverscommissie. De raad is namelijk werkgever van de griffie. De commissie vergaderde 6 uren.

Hart houdt zowat elke week fractievergadering Die vergadering duren steeds ongeveer twee uur. Er doen gemiddeld vijf mensen aan mee. In totaal daarom 280 uren.

De fractie werd, net als vorig jaar, gecoacht: 12 uren

We bezochten met twee tot vijf fractieleden beeldvormende avonden van de gemeente: 96 uren.

Fractieleden schoven aan bij symposia, congressen, trainingen en regionale bijeenkomsten: 100 uren.

We hadden gesprekken met burgers en vertegenwoordigers van organisaties: 20 uren.

We lazen ons drie keer in de rondte. Moties vanuit andere gemeenteraden, vakbladen, rapporten, nota’s en zo verder: duizenden pagina’s en 400 uren.

We schreven moties, amendementen, schriftelijke vragen en betogen voor vergaderingen: 120 uren.

We werkten mee aan bijeenkomsten van Hart, zoals ledenvergaderingen. En waren daarbij aanwezig: 20 uren.

We communiceerden. We lieten ons interviewen, schreven persberichten, plaatsten foto’s en artikelen op deze website, Instagram, Twitter en Facebook: 112 uren.

In totaal waren we 1380 uren zoet met ons werk. Daarvoor kregen we vergoedingen. De raadsleden ontvingen in totaal en dus samen in de eerste zes maanden van 2018 voor hun werk netto € 18.450 van de gemeente. De raadscommissieleden kregen geld voor het bijwonen van vergaderingen: € 760 in totaal. De raadsleden droegen samen € 1800 af aan Hart.

Het bedrag dat overblijft is € 17.410. Gedeeld door het aantal gewerkte uren (1380) is dat € 12,62 per uur.

 

Lees ook
3 januari 2023

Hart is sinds het verlies van een zetel geen steek veranderd. Gewoon doorgaan, is het devies. Een jaaroverzicht. Als enige…

11 december 2022

Hart heeft een eigen wekelijkse podcast: Hart op de tong. Gemeenteraadsleden Mirjam van Esch en Laurens van Voorst nemen in…

19 november 2022

Morgen verschijnt uitgave 250 van ‘Hart op zondag’, een nieuwsbrief die in Nederland uniek is. Dat lokale partijen of lokale…

4 november 2022

Meierijstad bestaat ruim vijf jaar, maar een visie op de gemeente is er nog altijd niet. Hart gooide gisteren stevige…

6 oktober 2022

Het bestuur van Hart heeft ruimte voor een nieuwe bestuurder. Het bestuur van Hart bestaat op dit moment uit slechts…