Terugblik deel 3: over onze kwaliteit

maandag 16 juli 2018Leestijd: 1 à 2 minuten
Lees ook
28 maart 2023

Hart rouwt om Wim de Bie. Maar daar wordt Hart voor behandeld. We hadden hier een heel lang stuk willen…

3 januari 2023

Hart is sinds het verlies van een zetel geen steek veranderd. Gewoon doorgaan, is het devies. Een jaaroverzicht. Als enige…

11 december 2022

Hart heeft een eigen wekelijkse podcast: Hart op de tong. Gemeenteraadsleden Mirjam van Esch en Laurens van Voorst nemen in…

19 november 2022

Morgen verschijnt uitgave 250 van ‘Hart op zondag’, een nieuwsbrief die in Nederland uniek is. Dat lokale partijen of lokale…

4 november 2022

Meierijstad bestaat ruim vijf jaar, maar een visie op de gemeente is er nog altijd niet. Hart gooide gisteren stevige…

Wat kregen we in de eerste zes maanden voor elkaar? Een overzicht.

(Onderaan dit stukje leest u wat de begrippen motie, amendement en zo inhouden).

 

Moties, door ons geïnitieerd en aangenomen: 2 (realiseren kleine wooneenheden, onderzoek naar verplichten bouw sociale huurwoningen door private partijen).

Moties, mede door ons ingediend en aangenomen: 1 (vrijstelling leges voor verenigingen).

 

Amendementen, door ons geïnitieerd en aangenomen: 1 (cliëntenraad Wmo)

Amendementen, mede door ons geïnitieerd en aangenomen: 1 (over uitvoering adviezen Rekenkamercommissie met betrekking tot gemeentelijke gebouwen).

 


Initiatiefvoorstellen, door ons geïnitieerd en aangenomen: geen (1 voorstel wordt alsnog uitgevoerd door de agendacommissie, maar is als initiatiefvoorstel ingetrokken).

Initiatiefvoorstellen, mede door ons geïnitieerd en aangenomen: geen.

Initiatiefvoorstellen, door ons geïnitieerd en afgewezen: geen.

Initiatiefvoorstellen, mede door ons geïnitieerd en afgewezen: geen.

 

Moties, door ons geïnitieerd en afgewezen: 1 (roken verbieden op buitensportaccommodaties). Moties, mede door ons ingediend en afgewezen: 1 (protest tegen vermeend hoog salaris voorzitter Bank Nederlandse Gemeente – aanname van indiener bleek onjuist en dus terecht afgewezen).

 

Amendementen, door ons geïnitieerd en afgewezen: 2 (1.: afzien van bedachte bestemming gemeentehuis Schijndel; 2. externe adviseur voor realisatie buurthuis Bloemenwijk, afgewezen omdat de wethouder het idee overnam en vervolgens om die reden en amendement ontraadde). Amendementen, mede door ons geïnitieerd en afgewezen: geen.

 

Technische vragen, door ons gesteld: 7.

Technische vragen, door ons gesteld als voorbereiding op bespreken raadsvoorstellen: ongeveer 100.

Bestuurlijke vragen, door ons gesteld: 7 (onder meer over speelotheek, overlast door café Sint-Oedenrode, weigering College om VOG-beleid in te voeren).

Niet meetbaar, maar toch het noemen waard zijn onze bijdragen binnen en buiten de gemeenteraad die direct of indirect tot afkeuring, instemming of beleidsaanpassing hebben geleid. We durven daar geen overzicht van te geven, want die successen zijn te betwisten.

 

Legenda

Motie: een verzoek aan het College. Een aangenomen motie mag het College alsnog naast zich neerleggen. Dat gebeurt gelukkig zelden.

Amendement: een wijziging van een, door het College ingediend raadsvoorstel. De wijziging moet worden uitgevoerd.

Initiatiefvoorstel: een raadsvoorstel, geschreven door een of meerdere fractie. Indien aangenomen, dan is het een besluit.

Technische vraag: een vraag naar feiten.

Bestuurlijk vraag: een vraag naar een standpunt en/of verantwoording door het College.

 

Lees ook
28 maart 2023

Hart rouwt om Wim de Bie. Maar daar wordt Hart voor behandeld. We hadden hier een heel lang stuk willen…

3 januari 2023

Hart is sinds het verlies van een zetel geen steek veranderd. Gewoon doorgaan, is het devies. Een jaaroverzicht. Als enige…

11 december 2022

Hart heeft een eigen wekelijkse podcast: Hart op de tong. Gemeenteraadsleden Mirjam van Esch en Laurens van Voorst nemen in…

19 november 2022

Morgen verschijnt uitgave 250 van ‘Hart op zondag’, een nieuwsbrief die in Nederland uniek is. Dat lokale partijen of lokale…

4 november 2022

Meierijstad bestaat ruim vijf jaar, maar een visie op de gemeente is er nog altijd niet. Hart gooide gisteren stevige…