Terugblik deel 3: over onze kwaliteit

maandag 16 juli 2018Leestijd: 1 à 2 minuten
Lees ook
6 juni 2024

Het begon ondoordacht en blijkt een succes: de podcast ‘Hart op de tong’ van de raadsfractie van die partij. Morgen…

18 maart 2024

Stan Kastelijn loopt een week of zes stage bij Hart. ‘Ik wil wel eens zien hoe een fractie dingen voor…

14 maart 2024

Als journalist kon hij zich niet verbinden aan een politieke partij, maar nu hij met pensioen is treedt Rooienaar Jan…

14 februari 2024

Lokale partijen als Hart worden minstens zo goed ondersteund als lokale afdelingen van landelijke partijen. Met dank aan het Kennispunt…

11 februari 2024

Hart is in carnavalsstemming en gooit er een carnavalskraker van vier jaar geleden in.   De partij slingerde al een…

Wat kregen we in de eerste zes maanden voor elkaar? Een overzicht.

(Onderaan dit stukje leest u wat de begrippen motie, amendement en zo inhouden).

 

Moties, door ons geïnitieerd en aangenomen: 2 (realiseren kleine wooneenheden, onderzoek naar verplichten bouw sociale huurwoningen door private partijen).

Moties, mede door ons ingediend en aangenomen: 1 (vrijstelling leges voor verenigingen).

 

Amendementen, door ons geïnitieerd en aangenomen: 1 (cliëntenraad Wmo)

Amendementen, mede door ons geïnitieerd en aangenomen: 1 (over uitvoering adviezen Rekenkamercommissie met betrekking tot gemeentelijke gebouwen).

 


Initiatiefvoorstellen, door ons geïnitieerd en aangenomen: geen (1 voorstel wordt alsnog uitgevoerd door de agendacommissie, maar is als initiatiefvoorstel ingetrokken).

Initiatiefvoorstellen, mede door ons geïnitieerd en aangenomen: geen.

Initiatiefvoorstellen, door ons geïnitieerd en afgewezen: geen.

Initiatiefvoorstellen, mede door ons geïnitieerd en afgewezen: geen.

 

Moties, door ons geïnitieerd en afgewezen: 1 (roken verbieden op buitensportaccommodaties). Moties, mede door ons ingediend en afgewezen: 1 (protest tegen vermeend hoog salaris voorzitter Bank Nederlandse Gemeente – aanname van indiener bleek onjuist en dus terecht afgewezen).

 

Amendementen, door ons geïnitieerd en afgewezen: 2 (1.: afzien van bedachte bestemming gemeentehuis Schijndel; 2. externe adviseur voor realisatie buurthuis Bloemenwijk, afgewezen omdat de wethouder het idee overnam en vervolgens om die reden en amendement ontraadde). Amendementen, mede door ons geïnitieerd en afgewezen: geen.

 

Technische vragen, door ons gesteld: 7.

Technische vragen, door ons gesteld als voorbereiding op bespreken raadsvoorstellen: ongeveer 100.

Bestuurlijke vragen, door ons gesteld: 7 (onder meer over speelotheek, overlast door café Sint-Oedenrode, weigering College om VOG-beleid in te voeren).

Niet meetbaar, maar toch het noemen waard zijn onze bijdragen binnen en buiten de gemeenteraad die direct of indirect tot afkeuring, instemming of beleidsaanpassing hebben geleid. We durven daar geen overzicht van te geven, want die successen zijn te betwisten.

 

Legenda

Motie: een verzoek aan het College. Een aangenomen motie mag het College alsnog naast zich neerleggen. Dat gebeurt gelukkig zelden.

Amendement: een wijziging van een, door het College ingediend raadsvoorstel. De wijziging moet worden uitgevoerd.

Initiatiefvoorstel: een raadsvoorstel, geschreven door een of meerdere fractie. Indien aangenomen, dan is het een besluit.

Technische vraag: een vraag naar feiten.

Bestuurlijk vraag: een vraag naar een standpunt en/of verantwoording door het College.

 

Lees ook
6 juni 2024

Het begon ondoordacht en blijkt een succes: de podcast ‘Hart op de tong’ van de raadsfractie van die partij. Morgen…

18 maart 2024

Stan Kastelijn loopt een week of zes stage bij Hart. ‘Ik wil wel eens zien hoe een fractie dingen voor…

14 maart 2024

Als journalist kon hij zich niet verbinden aan een politieke partij, maar nu hij met pensioen is treedt Rooienaar Jan…

14 februari 2024

Lokale partijen als Hart worden minstens zo goed ondersteund als lokale afdelingen van landelijke partijen. Met dank aan het Kennispunt…

11 februari 2024

Hart is in carnavalsstemming en gooit er een carnavalskraker van vier jaar geleden in.   De partij slingerde al een…