Tuut, tuut, tuut, het minuutje van Ruud

donderdag 14 januari 2016Leestijd:
Lees ook
24 april 2023

Het is alsof John Williams bij het college langs is geweest. Eindelijk komt er schot in de bouw van de…

18 april 2023

Omroep Meierij heeft een opdracht die niet uit te voeren is. Elke gemeente subsidieert één lokale, publieke omroep en bij…

8 januari 2023

We denken alsmaar dat het met de wereld steeds slechter gaat. Dat is jammer en ook plezierig. Het slot van…

4 januari 2023

En ineens zijn er overal om ons heen mensen met seksuele voorkeuren en genders waarvan we tot voor kort het…

26 december 2022

In de rij voor de kassa van de Action zag de raadsfractie van Hart het licht. Het gaat in het…

Er was vrijwel niemand bij en het komt vast ook niet in de krant: de SP heeft gisteravond een bom gelegd onder de nieuwe structuur van de democratische besluitvorming in de gemeente Meierijstad.

Fractievoorzitter Ruud Merks deed dat door afstand te nemen van afspraken over de manier waarop de nieuwe gemeenteraad gaat vergaderen. Afspraken, waar Merks eerder mee had ingestemd. ‘Zelden maakte een volksvertegenwoordiger zich belachelijker dan tijdens deze vergadering,’ aldus een onthutste Laurens van Voorst van ‘Hart voor Schijndel’.

Nieuwe manier

Vertegenwoordigers van politieke partijen van Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuwe manier van vergaderen. Het komt er op neer dat dat de fracties in drie stappen tot besluiten komen. Eerst is er, zo werd met instemming van de SP bedacht, een vergadering waarbij alle aanwezigen informatie vergaren. Daarna komt er een commissievergadering waarin wordt gedebateerd en tenslotte is er de raadsvergadering. Dan wordt vrijwel zonder debatten gestemd over voorstellen, aangezien het vuurwek in de vergadering daarvoor plaatshad. Een onderdeel van de nieuwe manier van besluitvorming is dat tijdens een vergadering van fractievoorzitters wordt bepaald waarover discussie plaatsheeft en wat zogenoemde hamerstukken zijn. Hamerstukken zijn besluiten waar geen enkel raadslid wat over op te merken heeft en waar iedereen mee instemt. Die werkwijze is efficiënt en zorgt voor meer tijd voor de hete hangijzers.

Deze nieuwe vergaderstructuur is door een werkgroep van raadsleden van de drie gemeenten bedacht en in die werkgroep zat ook de Schijndelse fractievoorzitter van de SP, Ruud Merks. Hij liet gisteravond tijdens een vergadering van de Schijndelse fractievoorzitters in een minuutje weten dat de SP het bij nader inzien toch maar niks vindt. Dat lijkt voor buitenstaanders mogelijk een onbenulligheid, maar legt een bom onder de democratische beraadslagingen in de nieuwe gemeente. De verwachting is dat de fracties in Sint-Oedenrode en Veghel, overigens inclusief die van de SP daar, zowat van hun stoel zullen vallen vanwege de draai die ‘Schijndel’ maakt. De volksvertegenwoordiging van Schijndel zal daar worden beschouwd als een stel amateuritische malloten. 

Boe roepen

‘Hart voor Schijndel’ vermoedt dat de SP met dit soort drastische koerswijzigingen zal proberen om straks buiten de te vormen coalitie te vallen. ‘Want wie bestuurt moet compromissen sluiten,’ aldus ‘Hart’-raadslid Laurens van Voorst. ‘De SP staat liever aan de zijlijn om daar vervolgens heel hard boe te roepen. Dat levert vast veel stemmen op, maar de gemeente en haar inwoners worden er niet beter van.’ Overigens overwegen de overige partijen een motie te maken waarin de nieuwe werkwijze alsnog verplicht wordt gesteld. Hou in dat geval vooral de website van de SP in de gaten, want daar is dan te lezen hoe ondemocratisch deze, toch echt door de SP goedgekeurde, werkwijze is.

 

 

 

 

Lees ook
24 april 2023

Het is alsof John Williams bij het college langs is geweest. Eindelijk komt er schot in de bouw van de…

18 april 2023

Omroep Meierij heeft een opdracht die niet uit te voeren is. Elke gemeente subsidieert één lokale, publieke omroep en bij…

8 januari 2023

We denken alsmaar dat het met de wereld steeds slechter gaat. Dat is jammer en ook plezierig. Het slot van…

4 januari 2023

En ineens zijn er overal om ons heen mensen met seksuele voorkeuren en genders waarvan we tot voor kort het…

26 december 2022

In de rij voor de kassa van de Action zag de raadsfractie van Hart het licht. Het gaat in het…