VAN BETEKENIS (18)

Twee scholen in één gebouw is beter

zondag 16 januari 2022Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

26 januari 2024

Moet en kan de omgeving van scholen worden opgenomen in het strooischema van de Meierijstadse gladheidbestrijders? Die vraag stelt Hart…

19 januari 2024

Scouting Rooi krijgt een nieuwe dwarsdeelschuur naast Hoeve Arbeidslust. ‘We hebben dit als college niet goed gedaan’, erkende wethouder Rik…

15 november 2023

Fijn dat er 27 nieuwe appartementen komen aan de Hoofdstraat 145-147, maar Hart wordt er wel een beetje weemoedig van:…

13 november 2023

De professionele jeugdhulp krijgt het alsmaar drukker met kinderen die lijden onder de gevolgen van een scheiding. Een nieuw initiatief…

Het roer moet om bij de huisvesting van basisscholen in Veghel. Veertien basisschoolgebouwen – dat kan écht niet voor een dorp van pakweg 30.000 inwoners.

Het hoofdstuk Onderwijs in het verkiezingsprogramma van Hart gaat vrijwel uitsluitend over schoolgebouwen. Dat komt omdat de gemeente verantwoordelijk is voor onderwijshuisvesting en niet voor het onderwijs zelf.

Kloppend hart

Op het gebied van die huisvesting is het in Nederland al tientallen jaren de gewoonte om behalve scholen ook andere functies in schoolgebouwen onder te brengen. Denk daarbij aan kinderdagverblijven en voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Maar ook jeugdartsen, jongerenwerkers en zelfs buurthuizen zijn op veel plaatsen ondergebracht in schoolgebouwen.

In onze regio begon die trend in Schijndel. Dit dorp heeft zeven basisscholen, verspreid over vier gebouwen. In één gebouw zijn zelfs een openbare en een katholieke school te vinden (foto). Het Schijndelse voorbeeld van educatieve basiscentra werd later in Den Bosch verder ontwikkeld tot brede Bossche scholen – de schoolgebouwen daar zijn het kloppend hart van de wijken waarin ze staan.

Veghel

Hart stemde als enige partij vorig jaar tegen het huisvestingsplan van scholen en dat komt omdat Veghel er in dit plan op termijn stevig aan te kort komt. En dat terwijl juist daar voor miljoenen wordt ge- en verbouwd.

Hier staan vijftien scholen, verspreid over veertien gebouwen. Het zijn er zo veel dat de meeste scholen flink onder het landelijk gemiddelde van 217 kinderen zitten. Dat lijkt knus, maar leidt op termijn tot problemen. Zelfs als sommige scholen voor veel geld worden vernieuwd, zoals afgelopen najaar werd besloten.

Zet twee of zelfs drie scholen in één gebouw en de teams delen keuken, teamkamer, kopieerapparaten en conciërges. Het leidt tot betere faciliteiten voor minder geld. Waardoor er meer geld overblijft voor het onderwijs zelf.

Uit de discussie in de gemeenteraad bleek dat veel raadsleden het delen van een gebouw gelijkstellen aan een fusie van scholen. Het tegendeel is het geval: het delen van een gebouw versterkt vanwege de kostenbesparing juist de continuïteit van een school. De kans op opheffing vanwege gebrek aan leerlingen wordt kleiner.

Verdi

Het alternatief is niet aantrekkelijk, al leken gemeente en het toenmalige schoolbestuur Skipov daarvan vorig jaar nog niet doordrongen. Skipov kreeg het nu nog voor elkaar kleine scholen te behouden, door prognoses te ontkennen en voor lege klaslokalen nieuwe bestemmingen te bedenken.

Skipov is inmiddels gefuseerd met het Rooise schoolbestuur SKOSO en heet sinds kort Verdi. Hart vertrouwt erop dat de nieuwe voorzitter wél open staat voor de belangen van scholen en dat het plan van Hart op termijn alsnog wordt uitgevoerd.

Verkiezingsprogramma

In het verkiezingsprogramma is er vanzelfsprekend ook aandacht voor de scholen in andere kernen. Dat er in alle kleine kernen bij voorkeur een school moet zijn, maar daarmee onderscheidt Hart zich vast niet van andere partijen.

Verder wil Hart dat de zorg voor dyslexie, nu nog een verantwoordelijkheid van de gemeente, wordt overgedragen aan scholen. Met het geld dat daarvoor beschikbaar is natuurlijk.

Andere plannen hebben betrekking op het wegwerken van achterstanden, aan het bevorderen van burgerschap, taalklassen en groen rond scholen.

Van betekenis

Dit is de achttiende aflevering van een serie van 25 over Van Betekenis, het verkiezingsprogramma van Hart.

Afleveringen die al verschenen, zijn te vinden op de pagina Verkiezingsprogramma. Daar vindt u ook dat programma en speciale versies: eentje in eenvoudige Klare Taal, een gesproken versie en eentje in gebarentaal.

De volgende aflevering gaat over de agrarische sector.

Lees ook
23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

26 januari 2024

Moet en kan de omgeving van scholen worden opgenomen in het strooischema van de Meierijstadse gladheidbestrijders? Die vraag stelt Hart…

19 januari 2024

Scouting Rooi krijgt een nieuwe dwarsdeelschuur naast Hoeve Arbeidslust. ‘We hebben dit als college niet goed gedaan’, erkende wethouder Rik…

15 november 2023

Fijn dat er 27 nieuwe appartementen komen aan de Hoofdstraat 145-147, maar Hart wordt er wel een beetje weemoedig van:…

13 november 2023

De professionele jeugdhulp krijgt het alsmaar drukker met kinderen die lijden onder de gevolgen van een scheiding. Een nieuw initiatief…