Veghelaren gaan meer OZB betalen

donderdag 9 februari 2017Leestijd:
Lees ook
27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

22 juni 2024

Niks oppositie tegen coalitie. In de gemeenteraad van Meierijstad is sprake van echt dualisme, zo bleek afgelopen donderdag weer eens….

16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

Dat hebben we toch maar mooi goed voorspeld: inwoners van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode gaan minder OZB betalen. En zoals we ook al in onze glazen bol zagen: Veghelaren krijgen te maken met een verhoging van de tarieven.

Het College van B. en W. heeft vanmiddag de belastingplannen gepubliceerd in het informatiesysteem van de gemeenteraad en daarin is te lezen dat de OZB voor huiseigenaren in de voormalige gemeente Schijndel met 1,7 procent wordt verlaagd. Dat hadden we dan weer niet verwacht. De wel voorspelde verlaging in ‘Rooi’ is nog forser, 7,5 procent. De gemeenteraad moet trouwens nog instemmen met het voorstel.

Helder

Tot ons genoegen heeft het College de plannen helder op papier gezet. Zo is in een tabel zichtbaar gemaakt wat de nieuwe tarieven betekenen voor inwoners van alle drie de voormalige gemeenten. En zo zien we ook in één oogopslag dat de OZB voor bedrijfspanden drastischer wijzigen dan die van woningen. Zo gaat in Veghel de belasting voor eigenaren van die gebouwen met maar liefst 10 procent omhoog en in Schijndel met 1,5 procent. Rooienaren zien een verlaging tegemoet van 6 procent.

De verschuivingen zijn het gevolg van de keuze van het College om het totaal aan OZB-inkomsten gelijk te houden aan die van de voormalige drie gemeenten in 2016. Het kan in dat geval niet anders of Veghelaren, verwend met lage OZB-tarieven, moeten de portemonnee trekken. Vanwege de ronduit precaire financiële situatie in die gemeente heeft het lage tarief ons trouwens altijd zeer verbaasd. Zoals we het ook verbazingwekkend vonden dat ‘Rooi’ met dat hoge tarief niet in staat bleek de boel financieel op orde te krijgen.

Goed nieuws

De voorstellen zijn verder een goed nieuws-show. Zo wordt de hondenbelasting afgeschaft, verdwijnt de precariobelasting voor ondergrondse kabels en leidingen, wordt het parkeren in Veghel gratis en gaat de rioolheffing voor Schijndelaren omlaag. Dat laatste komt omdat in de loop van vorig jaar al bleek dat inwoners van Schijndel en Wijbosch al een paar jaar te veel betaalden – de rioolheffing moet kostendekkend zijn, het is niet de bedoeling dat de gemeente eraan overhoudt. Dat gebeurde echter wel. De opheffing van belastingen en parkeerheffingen kost onze nieuwe gemeente trouwens nogal wat: alleen dit jaar al ruim 5,5 ton aan gederfde inkomsten.

‘Hart voor Schijndel’ kan zich trouwens best in de voorstellen vinden, al hebben we tegelijkertijd onze bedenkingen. Zo zijn we bezorgd over de financiële toekomst van de gemeente en vragen we ons af of al die cadeautjes wel verantwoord zijn. Maar we tellen onze en uw zegeningen en stellen vast dat dit raadsvoorstel het eerste concrete goede fusienieuws is voor in ieder geval een deel van de Schijndelaren, namelijk de eigenaren van woningen.

 

Lees ook
27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

22 juni 2024

Niks oppositie tegen coalitie. In de gemeenteraad van Meierijstad is sprake van echt dualisme, zo bleek afgelopen donderdag weer eens….

16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…