GEURNORM

Veghels Ruiken

dinsdag 10 oktober 2023Leestijd: 2 MINUTEN
Lees ook
28 februari 2024

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren. Dat…

26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

10 februari 2024

Meierijstad gaat haast maken met de bouw van nog eens 339 flexwoningen. En nou maar hopen dat er geen nieuwe…

Voor nieuwbouwwijk Veghels Buiten komt een specifieke geurnorm. Bram Hoogervorst van Hart legt uit.

Wie in de bebouwde kom woont, hoort niet te worden geconfronteerd met de geur van varkensstallen of andere agrarische bedrijvigheid. En wie in het buitenbied gaat wonen, moet niet zeuren over die geur. Dat is de basis van lokale regelgeving rond geur.

Veghels Buiten

Maar wat als er een nieuwe woonwijk ontstaat die grenst aan boerderijen die daar al stonden? Bram Hoogervorst is raadscommissielid van Hart en komende donderdag namens de fractie woordvoerder over precies dit vraagstuk.

Aanleiding is een voorstel van wethouder Jan van Burgsteden (Ruimtelijke Ordening, VVD) om voor Veghels Buiten nieuwe geurnormen vast te stellen. Wat best vreemd is, want in 2010 stelde het toenmalige college van Veghel die al vast.

Zoals afstand en geluid gemeten kunnen worden, zo kan dat ook voor geur. Die geur wordt uitgedrukt in ouE/m3. Spreek uit: odeur per kubieke meter.

Onwerkbaar

‘In 2010 gold voor Veghels Buiten een norm van 8 ouE/m3’, legt Bram uit. ‘Bij de start van Meierijstad is verzuimd die norm opnieuw te bevestigen en dus kwam die vanwege amper uit te leggen wetgeving te vervallen. Vanaf dat moment moest de gemeente terugvallen op de norm die in de nieuwe gemeente gold voor de bebouwde kom: 3 ouE/m3. Dat is voor de boeren onwerkbaar.’

Van de andere kant kun je van bewoners van de nieuwe wijk niet verwachten dat ze stank schouderophalend accepteren. Bram: ‘Het is te gemakkelijk om te zeggen dat de boeren er nu eenmaal eerst zaten. De woningnood maakt dat we nieuwe wijken moeten aanleggen en het is billijk dat het comfort daar past bij wat gebruikelijk is in eigentijdse woonwijken, zoals op het gebied van geur.’

Koerswijziging

‘Er zit niets anders op dan dat we de belangen van agrariërs en bewoners in balans brengen. Dat we van beide groepen vragen rekening met elkaar te houden. Het college doet dat wat Hart betreft prima: de nieuwe norm wordt 5 ouE/m3’.

Het is de vraag of andere partijen daar ook zo over denken. Twee jaar geleden werden de geurnormen voor het buitengebied vastgesteld en toen zette coalitiepartij Hier in op een grens van 5 ouE/m3 voor het hele buitengebied. Het zou een koerswijziging zijn als die partij nu instemt met dezelfde grens voor een woonwijk.

Lees ook
28 februari 2024

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren. Dat…

26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

10 februari 2024

Meierijstad gaat haast maken met de bouw van nog eens 339 flexwoningen. En nou maar hopen dat er geen nieuwe…