KLIMAATROBUUST BEEKDAL

Verliezen bomen het van waterberging?

Lees ook
3 juni 2023

Meierijstad ‘ontboert’ in hoog tempo. De raad streept binnenkort waarschijnlijk weer drie agrarische bestemmingen door. Er gaat zowat geen raadsvergadering…

26 mei 2023

De gemeenteraad heeft de zoveelste aanval op natuurgebied Wijboschbroek afgeslagen. Er komen geen windturbines. De kans is klein dat er,…

23 mei 2023

Er bestaan serieuze plannen om een installatie voor het scheiden van afval te bouwen ergens in de buurt van Meierijstad….

13 mei 2023

Het evenementenbeleid van Meierijstad voldoet nog altijd niet aan de adviezen die Hart in 2018 gaf. Waarom is er bijvoorbeeld…

10 mei 2023

Met nieuw beleid zet het college grote stappen voorwaarts op het gebied van het opwekken van duurzame energie. Een jaar…

Het plan Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode is in strijd met het bomenbeleidsplan van de gemeente. Hoewel het plan klaar is, is bijsturing nog mogelijk.

De complete gemeenteraad van Meierijstad, inclusief Hart dus, stemde vorig jaar in met het plan om De Dommel gedeeltelijk 25 meter te verbreden. Dit is nodig om Sint-Oedenrode te beschermen tegen wateroverlast.

Hart was enthousiast over het plan en dat is onder meer te danken aan de aandacht voor natuur. Zo is voorzien in een verbetering van het landschap en wordt het plangebied ‘een volwaardige ecologische verbindingszone’.

Stevige kritiek

Maar toen had Hart nog niet gehoord van de stevige kritiek van natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant. Daar hebben ze ernstige twijfels over de, destijds voor Hart en andere partijen geruststellende, berichten over het planten van nieuwe bomen om gekapte exemplaren te vervangen.

Het Groene Hart vreest dat de nieuwe bomen niet zorgen voor een vergelijkbare opnamecapaciteit van onder meer stikstof en voor behoud van de beeldkwaliteit.

Beschermen

Ook zou ‘Klimaatrobuust’ in strijd zijn met het bomenbeleidsplan, dat eerder al door de raad is vastgesteld. Daarin staan beekdalen genoemd als locaties waar ‘we […] deze bomen dus beschermen, behouden en versterken waar mogelijk’.

Dat ‘waar mogelijk’ biedt ruimte om voor kap te kiezen, maar dat mag volgens het bomenbeleidsplan pas als er een zogeheten inpassingsplan is gemaakt. Daarin staat welke bomen waardevol zijn en hoe die behouden (‘ingepast’) kunnen worden. Dat is niet gebeurd.

Inpassing

Nu wordt het verhaal een beetje bureaucratisch en ambtelijk, maar daar kan Hart ook niets aan doen. Gemeente en waterschap De Dommel maakten in plaats van een inpassingsplan een Bomen Effect Analyse (BEA). Hart kende het verschil tussen die twee niet en ging ervan uit dat die BEA net zo goed is als die inpassing.

[tekst gaat verder onder de kaart]

Het waterbergingsgebied (bron: waterschap De Dommel en gemeente Meierijstad)

Niet dus. Het Groene Hart: ‘Een inpasbaarheidsonderzoek begint met inventariseren naar soort, maat en standplaats (inmeten met gps), beoordelen op kwaliteit en toekomstverwachting. Op grond daarvan dient een afweging te worden gemaakt. Deze belangrijke stappen zijn in dit planproces overgeslagen’.

Vragen

Ook moet er een boombeschermingsplan worden opgesteld. Gelukkig kan dat nog steeds. Het door de raad goedgekeurde plan wordt momenteel vertaald naar een bestek en daarin worden alle maatregelen tot in detail beschreven. Het behouden, verplaatsen en – als het echt, echt, echt niet anders kan – kappen van bomen hoort wat Hart betreft bij dat bestek.

De fractie stelde vragen aan wethouder Jan van Burgsteden (Water en natuur, VVD):

Lees ook
3 juni 2023

Meierijstad ‘ontboert’ in hoog tempo. De raad streept binnenkort waarschijnlijk weer drie agrarische bestemmingen door. Er gaat zowat geen raadsvergadering…

26 mei 2023

De gemeenteraad heeft de zoveelste aanval op natuurgebied Wijboschbroek afgeslagen. Er komen geen windturbines. De kans is klein dat er,…

23 mei 2023

Er bestaan serieuze plannen om een installatie voor het scheiden van afval te bouwen ergens in de buurt van Meierijstad….

13 mei 2023

Het evenementenbeleid van Meierijstad voldoet nog altijd niet aan de adviezen die Hart in 2018 gaf. Waarom is er bijvoorbeeld…

10 mei 2023

Met nieuw beleid zet het college grote stappen voorwaarts op het gebied van het opwekken van duurzame energie. Een jaar…