Voorstel ‘Het draait om u’ aangenomen

dinsdag 2 juli 2019Leestijd: 3 minuten
Lees ook
29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

‘Uw voorstel gaat geen meerderheid krijgen’, zei wethouder Menno Roozendaal (PvdA) halverwege de raadsvergadering tegen Hart. Een uur later bewees de gemeenteraad het tegendeel: al het handelen van de gemeente begint bij de inwoners, besloot de raad op voorspraak van Hart.

De hele raadsvergadering draaide om de kadernota, het lijvige document waarmee de gemeente de aanzet geeft voor de begroting van 2020. In het stuk is te lezen dat binnen het zogeheten sociaal domein (jeugdhulp, Wmo en Participatiewet) de gemeente meer dan voorheen wil uitgaan van de leefwereld van de inwoners.

Belang inwoners

Meer dan voorheen? De gemeente moet potjandorie altijd uitgaan van de inwoners. Wat trouwens niet hetzelfde is als alle ruim 80.000 inwoners alsmaar hun zin geven. Wat het wel inhoudt: bij elke beleid en elk besluit uitgaan van het belang van de inwoners van de gemeente.

Hart diende daarom gisteravond een wijzigingsvoorstel in. Dat voorstel komt erop neer dat de gemeente niet meer dan voorheen uitgaat van de leefwereld van inwoners, maar dat die gemeente dat per definitie doet. En dat dit niet alleen geldt voor sociale zaken, maar voor al het beleid.

Intentie

De reacties vanuit de gemeenteraad waren in eerste instantie ietwat terughoudend. ‘Het is een taalkundige wijziging’, hoorden we hier en daar schouderophalend zeggen. Niks ervan, vindt Hart. Dit is meer dan een woordje schrappen, dit gaat over de intentie waarmee de gemeente haar werk doet.

Uiteindelijk stemden 18 raadsleden voor het wijzigingsvoorstel. Net genoeg voor een meerderheid. De voorstemmers waren behalve Hart: D66, Lokaal Meierijstad, Lijst Blanco, VVD, SP en Gemeentebelang.

Verhoging OZB

Spannend was verder de discussie over een extra verhoging van de OZB. Het College wil behalve de trendmatige verhoging van 2 procent de mogelijkheid openhouden om die belasting volgend jaar met nog eens 2 procent extra te verhogen. Mooi niet, oordeelde op voorspraak van VVD en Lijst Blanco een meerderheid van de raad.

Hart sloot zich na enige aarzeling bij die meerderheid aan. We vinden dat College en raad de komende maanden alles op alles moeten zetten om zo’n extra lastenverzwaring te voorkomen. Hart werd daarbij, door hem onbedoeld, aangemoedigd door wethouder Jan Goijaarts (Financiën, CDA).

Goijaarts deed de afgelopen jaren erg laconiek over de financiële positie van de gemeente, terwijl Hart daar keer op keer zorgelijk over was. En nu ineens liet Goijaarts weten dat hij het allemaal ook somber inziet en dus die extra OZB noodzakelijk acht.

Zwembaden

Fractievoorzitter Laurens van Voorst: ‘We hebben keer op keer aan u gevraagd of het allemaal wel uit kan, vorige week zelfs nog bij de bespreking van de plannen voor de bouw van twee zwembaden. En elke keer zei u dat we er goed voorstaan. En nu ineens worden we bevestigd in onze vrees. Aan u de uitdaging om er uit te komen en die extra OZB-verhoging te voorkomen.’

Lees ook
29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…