Waar rook is, branden de houtkachels nog

dinsdag 15 januari 2019Leestijd: 3 tot 4 minuten
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

Het lijkt misschien erg flauw (‘Mag er tegenwoordig dan helemaal niks meer?’), maar de overlast door houtkachels kan voor buurtbewoners behoorlijk zijn. Moet de gemeente er wat aan doen? Of komen we er samen wel uit?

Die vragen zijn actueel nu staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) heeft besloten dat er geen rijksbeleid op dit gebied komt. Gemeenten moeten de lokale overlast aanpakken.

Laf

Beetje raar, vindt ‘Hart voor Schijndel’. Want de (rijks)overheid heeft een taak op het gebied van gezondheid en de kachels veroorzaken ongezond fijnstof. Daar komt bij dat het ook nog eens laf is: uit onderzoek blijkt dat de samenleving ongeveer gelijk is verdeeld in voor- en tegenstanders. Het lijkt erop dat het kabinet beide partijen te vriend wil houden.

We waren bijna geneigd om op deze plaats op te roepen tot strenge, lokale maatregelen. Voor we gaan vertellen waarom we dat niet doen, eerst wat over de ellende die het stoken van hout veroorzaakt. De rook brengt kwalijke stoffen in de lucht. Daarbij gaat het vaak over ultrafijnstof – over de gevolgen voor de gezondheid van deze piepkleine deeltjes is nog weinig bekend, maar het lijkt ons geen reden er schouderophalend over te doen. Zo mogelijk kwalijker zijn de zogeheten PAK’s, bewezen kankerverwekkende stoffen die ontstaan bij het aanbranden van eten, bij bos- en industriebranden en dus ook bij het stoken van hout.

Vliegreizen

De kachels van Nederlandse particulieren zijn goed voor 10 tot 25 % van de PAK’s, schrijven we over uit een onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland. De cijfers uit dat onderzoek stelden ons in staat om uit te rekenen dat er in Meierijstad ruim zesduizend kachels staan.

Dat we deze en andere onderzoeken kennen, is te danken aan Ben Boonstra. Boonstra mailt en schrijft zowat alle gemeenteraden van Nederland plat om te pleiten voor drastische maatregelen. Zodra er ergens een schoorsteenbrand is, kan de gemeenteraad van de plaats waar dat gebeurt een schrijven verwachten. Zo was zo’n brand in Veghel een jaar geleden nog aanleiding de Meierijstadse raad aan te schrijven. Op zijn websites Rookhinder.nl en Rookoverlast.nl publiceert hij veel data.

Dat er op die sites wordt geadverteerd voor vliegreizen vinden we dan weer niet zo handig van meneer Boonstra.

Rookalert

Hoe dan ook, de informatie van Boonstra maakt indruk. En Hart is na het lezen ervan niet wars van maatregelen door de gemeente. Zo kunnen we ons voorstellen dat het stoken van hout wordt verboden bij mist of als het windstil is. Dankzij een rookalert, dat KNMI en RIVM momenteel ontwikkelen, kan zo’n situatie tijdig worden voorspeld.

Maar een algemeen verbod is volgens ons nog niet nodig. Dat komt enerzijds omdat overlast best lastig is aan te tonen. Belangrijker is dat uit gegevens van de GGD in Groningen blijkt dat bij overlast klagers en stokers er in 95 % van de gevallen samen uitkomen. We hebben geen reden om aan te nemen dat dit percentage 200 km ten zuiden van die provincie anders is.

Buurtbemiddeling

Voor de resterende 5 procent is er buurtbemiddeling. Die wordt geboden door Welzijn De Meierij (073 5441415, e.vissers@welzijndemeierij.nl) en Ons Welzijn (088 3742525, buurtbemiddeling@ons-welzijn.nl)  en daarmee door de gemeente, want die subsidieert die organisaties.

Vanzelfsprekend is Hart ook benieuwd naar uw ervaringen, meningen of tips.

 

Hieronder een artikel over overlast door houtrook, in december 2016 gepubliceerd in het blad Gezondheidsgids. In dat artikel staan tips waarmee overlast kan worden beperkt.

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…