Waarom Noordkade voor ergernis zorgt

zaterdag 11 augustus 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
13 december 2021

Het door eigenaar Laco zo schromelijk verwaarloosde buitenbad in Veghel kan alsnog een mooie toekomst krijgen. Dat leert een burgerinitiatief…

30 november 2021

‘Zet mij maar op 35, dat is mijn huisnummer.’ Hart verwelkomt Radjachanderhas Toekoen. Surinamer, Hindoestaan, Veghelaar en helemaal Hart. Nee,…

7 november 2021

In het verkiezingsprogramma van Hart krijgt elk dorp een eigen paragraaf. Hart heeft weinig met Meierijstad, vertelden we in de…

31 oktober 2021

Meierijstad doet er niet toe, vindt Hart. Het gaat om de dertien dorpen binnen die gemeente. Hart moet weinig hebben…

28 oktober 2021

De oproep aan de gemeenteraad om te investeren in het buitenbad in Veghel is voor de volksvertegenwoordigers ongemakkelijk. Eén van…

In een brief aan het College legt ‘Hart voor Schijndel’ uit waarom de extra subsidie aan de Noordkade in verband met het eeuwfeest zo slecht valt. 

Aanleiding voor de brief is het antwoord van het College op vragen van Hart over die extra donatie. Volgens het College is die veertig mille verdedigbaar. Hart vindt nog steeds van niet en grijpt het onderwerp aan om wat dieper in te gaan op de pijn met betrekking tot de Noordkade. De brief:

Geachte College,

Dank voor uw reactie op onze vragen met betrekking tot de gemeentelijke bijdrage aan het eeuwfeest van CHV Noordkade en de opening van theater De Blauwe Kei. Uw antwoord met betrekking tot het publiekskarakter, de vermeende urgentie en de uitstraling voor de gemeente stellen ons niet enorm gerust, maar we leggen ons erbij neer. Uw bijdrage en uw reactie verleiden ons echter wel om wat nadrukkelijker in te gaan op de gemeentelijke relatie met De Noordkade.

Want hoe billijk die € 40.000 ook mag lijken en in uw ogen ook is, we verzoeken u om rekening te houden met de gevoeligheid met betrekking tot dit onderwerp. Zoals hopelijk bekend, leeft er onder inwoners nogal wat ongenoegen over de Noordkade.

Enerzijds heeft dat van doen met de wijze waarop het toenmalige College van Veghel een prominente ondernemer van dienst was om deze locatie te ontwikkelen. Ging het in eerste instantie om een kunst- en cultuurcluster, in de loop van de tijd werd daar in documenten en overleggen ‘food’ aan toegevoegd. Daarmee werd de deur opengezet naar een reeks van commerciële activiteiten, waaronder de vestiging van een supermarkt.

Anderzijds heeft de weerstand te maken met het feit dat de Noordkade zich ontwikkelde tot het tweede centrum van Veghel. Zoals u bekend zal zijn, is het dorp Veghel (26.000 inwoners) al te klein om het oorspronkelijke centrum levensvatbaar te houden en dus is dat tweede centrum een grote bedreiging voor dat echte commerciële dorpshart. En dan hebben we het nog niet gehad over de uitstraling die de Noordkade heeft op de winkelharten van andere kernen, zoals die van Schijndel en Sint-Oedenrode.

Het viel dan ook slecht dat u € 40.000 schonk aan CHV Noordkade en De Blauwe Kei, zo kort nadat de gemeenteraad een streep zette door een voorgenomen bijdrage van € 75.000 voor het theater. Fractieleden van ‘Hart voor Schijndel’ zijn daar, als medeverantwoordelijken voor het beleid en het aanzien van de gemeente, op aangesproken.

Op onze beurt spreken wij u daar op aan. We verzoeken u om oog en begrip te hebben voor de zorgen die in onze gemeente leven. Zorgen, die gaan over de vermeende ruimhartige steun aan de Noordkade en het idee dat die steun ten koste gaat van ondernemers, initiatieven en inwoners die mogelijk minder goed in staat zijn voor hun belangen te pleiten. Uw bijdrage van € 40.000 voedt naar onze mening hun argwaan, verbittering en gevoelens van machteloosheid.

Geef er, vragen we u, in uw communicatie rond beleidskeuzes, blijk van dat u die gevoelens herkent en erkent. Het zal het draagvlak voor het College en de gemeente ten goede komen.

Bij voorbaat dank.

Lees ook
13 december 2021

Het door eigenaar Laco zo schromelijk verwaarloosde buitenbad in Veghel kan alsnog een mooie toekomst krijgen. Dat leert een burgerinitiatief…

30 november 2021

‘Zet mij maar op 35, dat is mijn huisnummer.’ Hart verwelkomt Radjachanderhas Toekoen. Surinamer, Hindoestaan, Veghelaar en helemaal Hart. Nee,…

7 november 2021

In het verkiezingsprogramma van Hart krijgt elk dorp een eigen paragraaf. Hart heeft weinig met Meierijstad, vertelden we in de…

31 oktober 2021

Meierijstad doet er niet toe, vindt Hart. Het gaat om de dertien dorpen binnen die gemeente. Hart moet weinig hebben…

28 oktober 2021

De oproep aan de gemeenteraad om te investeren in het buitenbad in Veghel is voor de volksvertegenwoordigers ongemakkelijk. Eén van…