Waarom Noordkade voor ergernis zorgt

zaterdag 11 augustus 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
23 juli 2021

De fractie van Hart is voor de zomervakantie uitgebreid met twee nieuwe leden: Gaitrie Soedamah en Bram Hoogervorst. Bij het…

19 juli 2021

De Veghelse zusters Franciscanessen verhuizen tijdelijk naar Wijbosch en maken plaats voor het door Hart bedachte gezondheidscentrum in het Kloosterkwartier…

16 juli 2021

Een dorp dat stad wil zijn, krijgt problemen die erger zijn dan stadse problemen. Dat is de conclusie die Hart…

25 mei 2021

Ons Welzijn en het College hebben verschillende versies van het dispuut over het politiebureau in Veghel. Hart zoekt het uit….

19 mei 2021

Waarom hebben we ons twee jaar geleden door burgemeester Kees van Rooij laten overtuigen om het politiebureau in Veghel te…

In een brief aan het College legt ‘Hart voor Schijndel’ uit waarom de extra subsidie aan de Noordkade in verband met het eeuwfeest zo slecht valt. 

Aanleiding voor de brief is het antwoord van het College op vragen van Hart over die extra donatie. Volgens het College is die veertig mille verdedigbaar. Hart vindt nog steeds van niet en grijpt het onderwerp aan om wat dieper in te gaan op de pijn met betrekking tot de Noordkade. De brief:

Geachte College,

Dank voor uw reactie op onze vragen met betrekking tot de gemeentelijke bijdrage aan het eeuwfeest van CHV Noordkade en de opening van theater De Blauwe Kei. Uw antwoord met betrekking tot het publiekskarakter, de vermeende urgentie en de uitstraling voor de gemeente stellen ons niet enorm gerust, maar we leggen ons erbij neer. Uw bijdrage en uw reactie verleiden ons echter wel om wat nadrukkelijker in te gaan op de gemeentelijke relatie met De Noordkade.

Want hoe billijk die € 40.000 ook mag lijken en in uw ogen ook is, we verzoeken u om rekening te houden met de gevoeligheid met betrekking tot dit onderwerp. Zoals hopelijk bekend, leeft er onder inwoners nogal wat ongenoegen over de Noordkade.

Enerzijds heeft dat van doen met de wijze waarop het toenmalige College van Veghel een prominente ondernemer van dienst was om deze locatie te ontwikkelen. Ging het in eerste instantie om een kunst- en cultuurcluster, in de loop van de tijd werd daar in documenten en overleggen ‘food’ aan toegevoegd. Daarmee werd de deur opengezet naar een reeks van commerciële activiteiten, waaronder de vestiging van een supermarkt.

Anderzijds heeft de weerstand te maken met het feit dat de Noordkade zich ontwikkelde tot het tweede centrum van Veghel. Zoals u bekend zal zijn, is het dorp Veghel (26.000 inwoners) al te klein om het oorspronkelijke centrum levensvatbaar te houden en dus is dat tweede centrum een grote bedreiging voor dat echte commerciële dorpshart. En dan hebben we het nog niet gehad over de uitstraling die de Noordkade heeft op de winkelharten van andere kernen, zoals die van Schijndel en Sint-Oedenrode.

Het viel dan ook slecht dat u € 40.000 schonk aan CHV Noordkade en De Blauwe Kei, zo kort nadat de gemeenteraad een streep zette door een voorgenomen bijdrage van € 75.000 voor het theater. Fractieleden van ‘Hart voor Schijndel’ zijn daar, als medeverantwoordelijken voor het beleid en het aanzien van de gemeente, op aangesproken.

Op onze beurt spreken wij u daar op aan. We verzoeken u om oog en begrip te hebben voor de zorgen die in onze gemeente leven. Zorgen, die gaan over de vermeende ruimhartige steun aan de Noordkade en het idee dat die steun ten koste gaat van ondernemers, initiatieven en inwoners die mogelijk minder goed in staat zijn voor hun belangen te pleiten. Uw bijdrage van € 40.000 voedt naar onze mening hun argwaan, verbittering en gevoelens van machteloosheid.

Geef er, vragen we u, in uw communicatie rond beleidskeuzes, blijk van dat u die gevoelens herkent en erkent. Het zal het draagvlak voor het College en de gemeente ten goede komen.

Bij voorbaat dank.

Lees ook
23 juli 2021

De fractie van Hart is voor de zomervakantie uitgebreid met twee nieuwe leden: Gaitrie Soedamah en Bram Hoogervorst. Bij het…

19 juli 2021

De Veghelse zusters Franciscanessen verhuizen tijdelijk naar Wijbosch en maken plaats voor het door Hart bedachte gezondheidscentrum in het Kloosterkwartier…

16 juli 2021

Een dorp dat stad wil zijn, krijgt problemen die erger zijn dan stadse problemen. Dat is de conclusie die Hart…

25 mei 2021

Ons Welzijn en het College hebben verschillende versies van het dispuut over het politiebureau in Veghel. Hart zoekt het uit….

19 mei 2021

Waarom hebben we ons twee jaar geleden door burgemeester Kees van Rooij laten overtuigen om het politiebureau in Veghel te…