Wat het College nog niet weet over Roma

vrijdag 31 augustus 2018Leestijd: 2 minuten
Lees ook
24 mei 2024

Een opknapbeurt voor de NCB-laan in Veghel vindt Hart prima, maar verwacht er niet te veel van. ‘Van een drol…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

De gemeenteraad stemt over enkele weken in met de bouw van een rij van zes woningen voor woonwagenbewoners in Veghel, zo is de verwachting. Dat gaat tot ophef leiden, voorspellen we. De oorzaak: het College doet beloften die in strijd zijn met de internationale afspraken over Roma.

Het raadsvoorstel om de woonwagens in Veghel te vervangen door gewone huizen wordt waarschijnlijk een hamerstuk, een voorstel dus dat met algemene stemmen en zonder discussie wordt aangenomen. Dat bleek afgelopen donderdag tijdens een vergadering van fractievoorzitters.

Uitsterven

De eensgezindheid is opmerkelijk, omdat juist over dit plan veel zogeheten zienswijzen (lees: bezwaren) zijn ingediend. We schreven er al eerder over: ‘Van een woonwagen naar een stenen huis’. Enkele bezwaren gaan over de belofte van de toenmalige gemeente Veghel om het kampje te laten uitsterven. Op die belofte moest de nieuwe gemeente Meierijstad wel terugkomen, het voornemen van de vorige gemeente is namelijk in strijd met internationale regels.

En juist daar, in de specifieke regels rond het volk Roma, verwachten we voor de toekomst een probleem. Dat de uitsterfconstructie niet meer mag, komt omdat internationaal is afgesproken dat de identiteit en cultuur van Roma gerespecteerd moeten worden. Roma wonen graag bij elkaar en doorgaans in woonwagens. Gemeenten moeten beleid maken om dat mogelijk te maken. Voor zover ons bekend is, heeft Meierijstad zo’n beleid niet en dus gaat ‘Hart’ daar naar informeren. Maar het plan om de Roma bij elkaar te laten wonen is in ieder geval goed, want conform de Europese afspraken.

Overvol

Er is in de reacties ook gemopperd over de vrees dat de zes woningen overvol zullen raken en dat er zelfs in toercaravans in achtertuinen mensen gaan wonen. De klagers baseren zich op de ervaringen met het woonwagenkamp. Dat was bedoeld voor twee gezinnen in twee stacaravans en nu zijn er vijf huurwoningen nodig om alle bewoners een plek te geven. Plus een zesde voor een Roma-gezin dat nu nog elders in Veghel woont.

En nou wordt het interessant. Voor Roma maakt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens een belangrijke uitzondering op de woonregels. Zo is in dat verdrag te lezen, dat ‘ook wanneer een woonwagenbewoner niet officieel staat ingeschreven op een woonwagenlocatie, deze aangemerkt zou kunnen worden als zijn of haar ‘home’. Niet relevant is wat in de Nederlandse wet- en regelgeving onder het begrip woning wordt verstaan. Evenmin is van belang of de verblijfplaats wordt gehuurd of illegaal bewoond’. Elke Rom (dat is het enkelvoud van Roma) kan dus zonder toestemming van woningcorporatie Area of gemeente in de te bouwen huizen gaan wonen.

Afspraken

Eén van de mensen die een zienswijze indient, schrijft dat hij of zij bang is dat er overlast ontstaat doordat er andere mensen gaan wonen. Het College zegt dat die vrees onterecht is: ‘Er worden afspraken gemaakt om te voorkomen dat er bewoners bijkomen die geen onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst met Area’. Dat zijn dus afspraken van niks, want ze zijn in strijd met de Europese mensenrechten.

Des te meer reden voor ‘Hart’ om bij het College aan te dringen op lokaal woonwagenbeleid, vanzelfsprekend passend binnen de internationale afspraken. Al werkend aan dat beleid, kan het College meteen haar kennis van de regelgeving met betrekking tot Roma opvijzelen.

Overlast

Overigens geldt natuurlijk wel dat de komst van meer mensen niet tot overlast voor de omgeving mag leiden. Het College erkent dat en belooft om, samen met onder meer verhuurder Area, te handhaven. En wat de gemeenteraad er verder ook van vindt: de volksvertegenwoordigers buigen slechts over de wijziging van het bestemmingsplan. Die raadsleden zijn niet de ledenvergadering van Area.

Lees ook
24 mei 2024

Een opknapbeurt voor de NCB-laan in Veghel vindt Hart prima, maar verwacht er niet te veel van. ‘Van een drol…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…