Wat lukte wel en niet?

maandag 24 juli 2017Leestijd:
Lees ook
6 juni 2024

Het begon ondoordacht en blijkt een succes: de podcast ‘Hart op de tong’ van de raadsfractie van die partij. Morgen…

18 maart 2024

Stan Kastelijn loopt een week of zes stage bij Hart. ‘Ik wil wel eens zien hoe een fractie dingen voor…

14 maart 2024

Als journalist kon hij zich niet verbinden aan een politieke partij, maar nu hij met pensioen is treedt Rooienaar Jan…

14 februari 2024

Lokale partijen als Hart worden minstens zo goed ondersteund als lokale afdelingen van landelijke partijen. Met dank aan het Kennispunt…

11 februari 2024

Hart is in carnavalsstemming en gooit er een carnavalskraker van vier jaar geleden in.   De partij slingerde al een…

Het reces is begonnen. Tijd om de balans op te maken. Wat heeft ‘Hart voor Schijndel’ gedaan en gelaten in het eerste half jaar van Meierijstad?

Eigen roem mag misschien stinken, we zijn niet heel ontevreden. Vooral niet omdat we met slechts drie van de 35 raadszetels getalsmatig maar beperkte invloed hebben. En omdat we dan wel invloed óp het College hebben, maar niet erin – want we maken nu eenmaal deel uit van de oppositie en niet van de coalitie.

Wat lukte er

En toch kregen we best wat voor elkaar. Daarbij vallen vooral de concrete resultaten in het oog. Het gaat daarbij om kleine dingen, zoals dat komende winter de hellingen van de fietstunnel in Schijndel wél worden bestrooid met zout. En dat ons cultureel centrum ’t Spectrum niet meer mag concurreren met de commerciële horeca. Maar we kregen het ook voor elkaar dat bouwers van energie-neutrale huizen beloond gaan worden. Het College onderzoekt wat er kan en laat ons dat het komend najaar weten. Een ander mooi succes: inwoners van Meierijstad mogen zelf hun straten inrichten als die bijvoorbeeld vanwege rioolonderhoud op de schop moeten.

Iets minder zichtbaar, maar zeker zo belangrijk is dat we in onze gemeenteraad het thema burgerbetrokkenheid op de kaart hebben gezet. We deden dat bij tal van raadsvoorstellen, zoals de plannen met betrekking tot de N279. De inspraak hierover was ouderwets en gedoemd om tot chagrijn te leiden. Het kan beter, bijvoorbeeld door betrokkenen niet allen hun zegje te laten doen, maar ze samen tot compromissen te laten komen. Dit is zo ongeveer het fundament van onze partij. Een fundament, dat ook voor inwoners van andere kernen dan Schijndel en Wijbosch de moeite waard is.

Andere thema’s die mede dankzij Hart aandacht kregen, zijn de Omgevingswet en het samenwerkingsverband Agrifood Capital. Wat dat laatste betreft: we zijn bijzonder kritisch over deze club. We vinden dat de toegevoegde waarde beperkt is en dat de organisatie moet ophouden met politieke standpunten de wereld in slingeren.

We zijn er ook trots op dat we de ontwikkelingen rond de Zuideinderparkhal kritisch volgen en eerder dan het College wisten dat het daar mis gaat. Overigens treft ook de gemeente blaam in dit dossier. We publiceerden er een paar dagen geleden over. En nou we het toch over publiceren hebben: meer dan welke partij doet en ooit deed in onze gemeente en de vorige gemeenten informeren we de wereld over wat we doen en laten. Dat doen we een beetje om reclame voor Hart te maken, maar vooral omdat we mensen bij de politiek willen betrekken. Met succes: het aantal bezoekers op onze site groeit gestaag.

Wat lukte er niet

En dan wat er allemaal niet lukte. Meneer en mevrouw Van Liempd kregen van de gemeente niet de huishoudelijke hulp waar ze moreel en, zo bleek later, ook formeel recht op hebben. Het probleem is verholpen dankzij de overstap naar een goedkopere aanbieder, maar Hart kreeg het niet voor elkaar het College te vermurwen. 

Ook de herbouw van een, wat ons betreft onwenselijk, bedrijf in het buitengebied van Veghel konden we niet voorkomen. Bijna hadden we een meerderheid van de gemeenteraad mee, maar tijdens een schorsing ging het alsnog mis. Wat tijdens diezelfde vergadering ook misging: het tegenhouden van de bouw van een megastal bij Nijnsel. Het mag beschouwd worden als de grootste blunder van College en gemeenteraad tot op heden.

Misschien wat minder ernstig, maar minstens zo verbazingwekkend: Hart kreeg de meerderheid van de raad niet mee om zogeheten verklaringen omtrent gedrag (de vroegere verklaringen van goed gedrag) verplicht te stellen voor verenigingen die zich richten op kinderen. Zelfs de fractie die het idee met ons indiende, trok zich na druk vanuit het College terug.

Wat lukte nog niet

Het is ons nog niet gelukt de kermis naar het centrum te krijgen. We zijn optimistisch en geloven dat het in 2019 alsnog zover komt. Niet alleen omdat wij er vragen over blijven stellen, maar ook en vooral vanwege de druk vanuit de bevolking. Met dorpsgenoot Roy van der Steen voorop.

Ook is het ons nog niet gelukt om initiatiefnemer Gerald Kristen met succes bij te staan in zijn pogingen van Collegepark Zwijsen een energieneutraal appartementencomplex te maken. Ook hier geldt: we geven niet op. Samen met het CDA hebben we onlangs vragen gesteld aan het College.

En dan is er nog de omvang van het College. Zes wethouders is te veel, zoals ook de coalitie te groot is. Wij achten het mogelijk dat het College nog binnen deze raadsperiode wordt verkleind. Al was het maar omdat één wethouder in de wandelgangen liet weten dat hij over drie jaar met pensioen wil.

Waar stemden we mee in

Laten we niet vergeten dat het College vaak met voorstellen komt, die we goed vinden. Trouwe lezers weten dat. Zo steunden we het College bij de veranderingen op het gebied van de jeugdzorg – al zijn we dan wel kritisch over het gebrek aan inzicht over de uitgaven op dit gebied.

Ook met de harmonisatie van belastingen en heffingen kunnen we leven. Met die van 2017 dan, over de plannen voor 2018 is het laatste woord nog niet gezegd. Waar we het College ook in steunden, terwijl bijna de hele oppositie dat niet deed, is de regeling van leerlingenvervoer. Die vinden we gewoon goed.

Achter de schermen

Hart kon het afgelopen half jaar nogal wat individuele burgers helpen. Door ze te adviseren of door voor ze te pleiten bij ambtenaren of wethouders. We zijn blij met die rol buiten de schijnwerpers, al zijn we ook terughoudend. We zijn geen partij die kritiekloos klachten burgers doorgeeft. Vaak vinden we dat zo’n burger best zelf zaken kan regelen en ook komt het voor dat we het oneens zijn met de klacht.

De vrouw die bij ons aanklopte vanwege het verdwijnen van haar persoonsgebonden budget kan dat beamen. We verdiepten ons in de zaak en stelden vast dat de gemeente gewoon gelijk had. Waarbij we de vrouw trouwens wezen op regelingen waar ze wél recht op heeft en waar ze nog geen weet van had. Zo zijn we dan ook weer.

 
Lees ook
6 juni 2024

Het begon ondoordacht en blijkt een succes: de podcast ‘Hart op de tong’ van de raadsfractie van die partij. Morgen…

18 maart 2024

Stan Kastelijn loopt een week of zes stage bij Hart. ‘Ik wil wel eens zien hoe een fractie dingen voor…

14 maart 2024

Als journalist kon hij zich niet verbinden aan een politieke partij, maar nu hij met pensioen is treedt Rooienaar Jan…

14 februari 2024

Lokale partijen als Hart worden minstens zo goed ondersteund als lokale afdelingen van landelijke partijen. Met dank aan het Kennispunt…

11 februari 2024

Hart is in carnavalsstemming en gooit er een carnavalskraker van vier jaar geleden in.   De partij slingerde al een…