We kunnen nog wat van Laarbeek leren

donderdag 12 maart 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

‘Geloof ons niet, geloof buurgemeente Laarbeek.’ Met die boodschap probeert Lambèr Gevers raadsleden te overtuigen van het nut van een bomenfonds.

Vorige week presenteerde het gemeenteraadslid van Hart het idee tijdens een vergadering van een van de raadscommissies. De reacties liepen uiteen van voorzichtige waardering tot afwijzing. Zoals een van de raadsleden zei: ‘Zo’n fonds met een paar duizend euro, wat kun je daar nou mee?’

Bomenfonds

Het antwoord komt uit buurgemeente Laarbeek. Daar werd een jaar of tien geleden zo’n fonds al ingesteld en daar zit nu ruim € 225.000 in. En daarmee zijn we meteen aanbeland bij het nut van het fonds. Gemeentelijke budgetten zijn niet van elastiek en dus kan de gemeente niet alle wensen van raadsleden en inwoners inwilligen. Dat geldt onder meer voor het beleid met betrekking tot bomen.

Het belang van bomen wordt algemeen onderkend, maar de ambities worden beperkt door wat er financieel kan en vooral niet kan. Zo is er geld nodig voor de wens van de partij Hier om een miljoen bomen in Meierijstad te planten. Dat plan vergt forse investeringen.

Extra geld

Extra geld is dus welkom. Juist daarom bedachten ze in Laarbeek het bomenfonds. Het is een extra zak met geld voor bomen en die zak wordt gevuld vanuit verschillende kanalen. We citeren onze buurgemeente:

‘1. Euro’s afkomstig van financiële herplant-plichten die alleen maar ingezet mogen worden voor herplant van bomen; 2. Euro’s afkomstig uit compensatievergoedingen voor de kap van gemeentelijke bomen, bestemd voor verbetering van groene kwaliteit; 3. Euro’s ontvangen van verzekeringsmaatschappijen als vergoeding voor door derden veroorzaakte boomschades; 4. Euro’s als gevolg van rentetoevoegingen; 5. Eventuele overschotten op het bomenbeheer in de jaarlijkse exploitatie.’

Voorbeeld

Een voorbeeld, gekopieerd uit een Laarbeeks beleidsdocument: ‘In een straat zorgen 30 bomen links en rechts langs de weg voor flinke overlast en de gemeente besluit op verzoek van de bewoners de bomen te kappen. Omdat de ruimte beperkt is, wordt besloten om maar aan één kant van de weg 15 nieuwe bomen te planten. Omdat slechts de helft van de bomen vervangen hoeft te worden (dus minder kosten), wordt het ‘bespaarde’ geld in het bomenfonds gestort en ingezet voor het onderhoud van waardevolle bomen’.

Lambèr: ‘De komende week ga ik mijn best doen om collega-raadsleden enthousiast te maken voor dit idee. Omdat de inkomsten min of meer verzekerd zijn en de bestedingen – bomen – worden gewaardeerd, hoop ik dat er alsnog brede steun komt’.

Raadsvergadering

Hart wil het voorstel indienen bij de bespreking van het bomenbeleidsplan. Dat plan wordt besproken tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 maart in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Die vergadering begint om 19.30 uur.

Hieronder de concept-motie van Hart. Concept, want overleg met andere fracties kan mogelijk nog tot wijzigingen leiden.

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…