We kunnen nog wat van Laarbeek leren

donderdag 12 maart 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
16 augustus 2022

Het plan Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode is in strijd met het bomenbeleidsplan van de gemeente. Hoewel het plan klaar is, is…

6 augustus 2022

Als er één onderwerp is waarbij de gemeente het bijna nooit goed kán doen, dan is het bomen. Laat ze…

28 juli 2022

In 2017 was het thema afval hot. Problemen zijn er vijf jaar later nog altijd. Want waarom is het tarief…

16 juli 2022

Hart heeft kritische vragen gesteld aan het college over twee heikele thema’s. Eerder deze week schreef Hart hier al over…

14 juli 2022

Welke overheid stroopt de mouwen op en pakt FrieslandCampina aan? Voorlopig geen eentje, concludeert Hart na een zoektocht die leidde…

‘Geloof ons niet, geloof buurgemeente Laarbeek.’ Met die boodschap probeert Lambèr Gevers raadsleden te overtuigen van het nut van een bomenfonds.

Vorige week presenteerde het gemeenteraadslid van Hart het idee tijdens een vergadering van een van de raadscommissies. De reacties liepen uiteen van voorzichtige waardering tot afwijzing. Zoals een van de raadsleden zei: ‘Zo’n fonds met een paar duizend euro, wat kun je daar nou mee?’

Bomenfonds

Het antwoord komt uit buurgemeente Laarbeek. Daar werd een jaar of tien geleden zo’n fonds al ingesteld en daar zit nu ruim € 225.000 in. En daarmee zijn we meteen aanbeland bij het nut van het fonds. Gemeentelijke budgetten zijn niet van elastiek en dus kan de gemeente niet alle wensen van raadsleden en inwoners inwilligen. Dat geldt onder meer voor het beleid met betrekking tot bomen.

Het belang van bomen wordt algemeen onderkend, maar de ambities worden beperkt door wat er financieel kan en vooral niet kan. Zo is er geld nodig voor de wens van de partij Hier om een miljoen bomen in Meierijstad te planten. Dat plan vergt forse investeringen.

Extra geld

Extra geld is dus welkom. Juist daarom bedachten ze in Laarbeek het bomenfonds. Het is een extra zak met geld voor bomen en die zak wordt gevuld vanuit verschillende kanalen. We citeren onze buurgemeente:

‘1. Euro’s afkomstig van financiële herplant-plichten die alleen maar ingezet mogen worden voor herplant van bomen; 2. Euro’s afkomstig uit compensatievergoedingen voor de kap van gemeentelijke bomen, bestemd voor verbetering van groene kwaliteit; 3. Euro’s ontvangen van verzekeringsmaatschappijen als vergoeding voor door derden veroorzaakte boomschades; 4. Euro’s als gevolg van rentetoevoegingen; 5. Eventuele overschotten op het bomenbeheer in de jaarlijkse exploitatie.’

Voorbeeld

Een voorbeeld, gekopieerd uit een Laarbeeks beleidsdocument: ‘In een straat zorgen 30 bomen links en rechts langs de weg voor flinke overlast en de gemeente besluit op verzoek van de bewoners de bomen te kappen. Omdat de ruimte beperkt is, wordt besloten om maar aan één kant van de weg 15 nieuwe bomen te planten. Omdat slechts de helft van de bomen vervangen hoeft te worden (dus minder kosten), wordt het ‘bespaarde’ geld in het bomenfonds gestort en ingezet voor het onderhoud van waardevolle bomen’.

Lambèr: ‘De komende week ga ik mijn best doen om collega-raadsleden enthousiast te maken voor dit idee. Omdat de inkomsten min of meer verzekerd zijn en de bestedingen – bomen – worden gewaardeerd, hoop ik dat er alsnog brede steun komt’.

Raadsvergadering

Hart wil het voorstel indienen bij de bespreking van het bomenbeleidsplan. Dat plan wordt besproken tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 maart in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Die vergadering begint om 19.30 uur.

Hieronder de concept-motie van Hart. Concept, want overleg met andere fracties kan mogelijk nog tot wijzigingen leiden.

Lees ook
16 augustus 2022

Het plan Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode is in strijd met het bomenbeleidsplan van de gemeente. Hoewel het plan klaar is, is…

6 augustus 2022

Als er één onderwerp is waarbij de gemeente het bijna nooit goed kán doen, dan is het bomen. Laat ze…

28 juli 2022

In 2017 was het thema afval hot. Problemen zijn er vijf jaar later nog altijd. Want waarom is het tarief…

16 juli 2022

Hart heeft kritische vragen gesteld aan het college over twee heikele thema’s. Eerder deze week schreef Hart hier al over…

14 juli 2022

Welke overheid stroopt de mouwen op en pakt FrieslandCampina aan? Voorlopig geen eentje, concludeert Hart na een zoektocht die leidde…