Wonen op bedrijven-terrein, iets voor u?

donderdag 2 mei 2019Leestijd: 3 minuten
Lees ook
9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

Wat zou u ervan denken om op een bedrijventerrein te wonen? Mocht u denken dat zoiets niet de bedoeling kan zijn: jawel hoor. Maar dan moet u wel afkomstig zijn uit landen als bijvoorbeeld Polen of Roemenië.

Werkgevers en nogal wat politici beweren dat zogeheten arbeidsmigranten hard nodig zijn voor onze economie. Daarmee lijkt het dat de inspanningen van die mensen ook goed zijn voor Nederland en Nederlanders. Het tegendeel is het geval.

Toevlucht

Zo is het een misverstand dat Meierijstadse mannen en vrouwen het werk niet willen doen dat nu door onder andere Polen en Roemenen wordt gedaan. Dat willen ze best, maar wel graag tegen een fatsoenlijk loon. De werkgevers hebben geen zin in die billijke eisen en nemen hun toevlucht tot arbeidsmigranten.

Dat moeten ze helemaal zelf weten, maar zadel de Nederlandse samenleving alsjeblieft niet op met de nadelige gevolgen daarvan. Dat dreigt te gebeuren, nu de Meierijstadse politiek zich moet bezighouden met de vraag waar die goedkope arbeidskrachten kunnen wonen.

Regelgeving

Zoek het lekker zelf uit, zou Hart tegen de bazen van uitzendbureaus als Otto willen zeggen. Dat soort bedrijven deed dat in het verleden ook, maar werd geconfronteerd met terechte regelgeving. Daarmee werd het aanbieden van beroerde huisvesting tegen hoge huren niet meer aantrekkelijk en klopten de ondernemers bij gemeenten als Meierijstad aan. Waar ze tot ontstentenis van Hart nog een gewillig oor vonden ook.

Hart ziet niet in wat er fundamenteel anders is aan een goedkope tijdelijke Poolse aspergesteker of een Amerikaanse expat van Ernst & Young. In het tweede geval zoeken die Amerikaan en het Nederlandse accountsbureau samen een geschikt appartement, in het eerste geval mag de gemeenteraad bij elkaar komen om te discussiëren over een Polenhotel op een Veghels bedrijventerrein.

Grootschalig

Het College wil maar liefst 2000 tot 2500 ‘bedden’ realiseren binnen grootschalige voorzieningen aan de randen van bedrijventerreinen. Voor wie wonen op een industrieterrein te zot voor woorden vindt, het kan nog gekker – want ook in het buitengebied komen mogelijk van die woonplekken. Overigens blijkt uit ervaringen in andere gemeenten dat de animo onder Oost-Europeanen afneemt om in zo’n sneu gebouw te wonen. En zo zitten we straks opgescheept met alweer een leeg gebouw. 

Hart vindt sowieso dat de gemeente zich voor het karretje van op winst beluste uitzendbureaus en andere werkgevers laat spannen en dat we qua huisvesting wel belangrijkere prioriteiten hebben. Waarbij we de deur niet dichtgooien voor arbeidsmigranten. Voor hen geldt dat hun werkgevers het voorbeeld van concerns moeten volgen die expats naar hier halen.

Opgelost

Mocht dat vanwege de grote aantallen niet mogelijk zijn: verhoog de salarissen en ontdek dat er ineens wél Nederlandse belangstellenden aankloppen. Die de huur of koop van hun woning zelf regelen.

Zo. Ook weer opgelost.

Lees ook
9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …