BOERDONK

Zandwingebied kan woonwijk worden

maandag 31 januari 2022Leestijd: 2 MINUTEN
Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

Met heel hard nee roepen houden partijen het gevreesde zandwindgebied bij Boerdonk niet tegen. Hart komt daarom met een alternatief.

Wilco Verbruggen, nummer 10 op de lijst van Hart, en Hart-fractievoorzitter Laurens van Voorst spraken afgelopen vrijdag met leden van het actiecomité ‘Geen zandindustrie Boerdonk’.

De reeks bezwaren is groot, maar het draait vooral om de omvang en de locatie. De 35 hectare aan afgraving en 12 hectare aan zandopslag is veel meer dan het dorp Boerdonk groot is. En dan raakt de geplande zandafgraving ook nog eens de bebouwde kom.

Schrik

De schrik zit er goed in en misschien is dat nergens voor nodig. Wilco en Laurens legden uit dat er nog heel wat besluiten moeten worden genomen voor het zo ver is. En dat er tijdens dat proces veel mogelijkheden zijn voor Boerdonkers om invloed uit te oefenen.

Erg geruststellend was het allemaal niet voor het comité. ‘Zo’n zandbedrijf heeft ruime ervaring met dit soort procedures en voor ons is het allemaal nieuw’, hoorden de mannen van Hart. Die trouwens moesten bekennen dat het ook voor hen het eerste dossier zandwinning is.

En dan is er nog het feit dat ook Boerdonkers willen dat er nieuwe woningen komen in het dorp. Voor die huizen is nu eenmaal zand nodig. Dus is het wel billijk om enerzijds een zandwinlocatie af te wijzen en anderzijds huizen te bouwen met zand dat elders wordt gewonnen?

Het antwoord kreeg Hart van een van de leden van het comité. ‘De gemeente kan het afwijzen van de zandwinning combineren met afspraken over vergaand duurzaam bouwen. Dat we alle nieuwe woningen in Meierijstad, als het maar even kan, bouwen met hergebruikt materiaal.’

Nieuwe huizen

Dat bracht het gesprek op de gewenste woningbouw in Boerdonk. Dat juist die bedachte zandwinlocatie geschikt is voor nieuwe huizen.

Hier ligt een kans. De eigenaar van de grond wil blijkbaar verkopen en stelt terecht vast dat een zandwinlocatie een hogere prijs per hectare oplevert dan verkoop aan een boer. Maar als die grond dan toch te koop staat, waarom dan niet bestemmen als plek voor nieuwe huizen?

De huidige eigenaar krijgt in dat geval van een projectontwikkelaar een vergelijkbare opbrengst als bij verkoop aan een zandwinbedrijf. Ook fijn voor de verkoper: hij of zij kan zich na de verkoop zonder gedoe laten zien in het dorp. De gemeente is verlost van een hoop protesten. Boerdonk krijgt de zo gewenste nieuwe huizen.

Iedereen blij. Nou ja, bijna iedereen. Het zandwinbedrijf zal niet heel vrolijk zijn.

Hart dient deze week het voorstel in om te bezien of de lap grond aan de noordkant van Boerdonk tot nieuwe woonbuurt kan worden verklaard. Dat voorstel wordt nog deze raadsperiode besproken door de Meierijstadse gemeenteraad.

Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…