Beschermd wonen

Vreselijk woord: ‘doordecentralisatie’. We lazen dat begrip in de uitnodiging voor een regionale bijeenkomst. Die gaat over de ‘doordecentralisatie beschermd wonen‘. Hart heeft zich al diverse keren op dit thema gestort.