Agrarisch gebied zonder agrariërs

maandag 10 februari 2020Leestijd: 3 tot 4 minuten
Lees ook
15 september 2021

Vaste prik op de jaaragenda van lokale politici: Toer De Boer. Hart toerde mee. Een verslag. Steunfractielid Pieter van de…

30 augustus 2021

Met een indrukwekkend overzicht maken omwonenden van Liempdseweg 40 in Sint-Oedenrode de kachel aan met het College, de ODBN en…

6 augustus 2021

Ergens in de driehoek Mariaheide-Uden-Erp gaan midden in het buitengebied 296 mensen wonen. Dat is logisch en raar tegelijk. Hier…

25 juni 2021

Op akkers van de gemeente mogen boeren glyfosaat blijven gebruiken. Dat is de uitkomst van een door Hart uitgelokte discussie….

23 juni 2021

De plannen voor windturbines en zonnevelden moeten rap op de schop. Eén van de redenen: de netbeheerders kunnen al die…

Nergens in Brabant komt er zoveel agrarische bebouwing vrij als in Meierijstad. De hoogste tijd om te bedenken wat de gemeente hiermee aan moet.

‘Meierijstad is in Brabant de absolute nummer één als het gaat om het verwachte aantal vierkante meters vrijkomende agrarische bebouwing de komende tien jaar’, aldus Wageningen Environmental Research. Tot 2030 stoppen er naar verwachting 205 van de vijfhonderd boerenbedrijven in ons buitengebied en dat zorgt ervoor dat 30% van de gebouwen haar functie verliest. Die 30% is goed voor bijna 50 hectare.

Piketpaaltjes

Het thema leeft. Hart was vorig jaar al initiatiefnemer van een hoorzitting over de toekomst van het buitengebied. Het College liet zich niet onbetuigd en laat ambtenaren, overigens met goedkeuring van de raad, zogeheten keukentafelgesprekken met veehouders voeren die willen stoppen.

Daarnaast liet het College ‘Kansen voor kwaliteit’ schrijven, een nota waarin piketpaaltjes worden geslagen voor de toekomst van al die vrijkomende agrarische bebouwing, VAB’s in het jargon van de buitengebied-ambtenaren. Met genoegen stelt Hart vast dat de hoorzitting zin had: de inbreng die deskundigen maart vorig jaar gaven is terug te lezen in het stuk.

Blije buren

De uitgangspunten die het College volgens de nota wil hanteren bij nieuwe ontwikkelingen, zijn helder: elk plan dat een VAB vervangt moet in de omgeving passen, moet de landschappelijke waarde behouden of versterken en moet de buren blij maken. Dat is fijn, vindt Hart.

Ook fijn: de gemeente wil, zo lezen we, de nadruk verleggen van toetsen (‘Sorry, dit mag niet’)  naar mogelijk maken (‘Dit mag niet en dus gaan we met u het plan zo aanpassen dat het wel mag’). Wat het daarbij lastig maakt, is dat we in dezelfde nota nog heel veel beperkingen tegenkomen, zoals het behoud van zichtlijnen en het verbod op detailhandel. Van de andere kant: we lazen geen enkele belemmering die we onzin vinden.

Fonds

‘Kansen voor kwaliteit’ (die titel vinden we dan weer niks, want had boven zowat elk gemeentelijk visiedocument kunnen staan) is de opmaat voor een discussie in de raadscommissie en besluitvorming in de gemeenteraad. In het stuk staan namelijk concrete voorstellen waarover de volksvertegenwoordigers in maart mogen besluiten.

Het gaat daarbij over vervolgonderzoeken over bijvoorbeeld woningbouw op de plek van leegstaande gebouwen, versoepeling van sloopregelingen en een fonds om ontwikkelingen mogelijk te maken die voormalige agrariërs niet zelf kunnen betalen.

Zonnepanelen

Met bijzondere aandacht lazen we de teksten over de inspraak van omwonenden. Het College is in het stuk een beetje onduidelijk over wie er mee mag praten en heeft het over ‘in ieder geval de eigenaren van aangrenzende percelen’.

Verder lezen we dat het overleg niet door de gemeente wordt geïnitieerd, maar dat de initiatiefnemers van nieuwe plannen dat zelf moeten doen. Dat komt overeen met wat de nieuwe Omgevingswet voorschrijft en het besluit dat de gemeenteraad vorige week nam over de realisatie van velden met zonnepanelen. Hart erkent de verantwoordelijkheid van indieners van plannen, maar wil tegelijkertijd dat de gemeente nadrukkelijk nabij is om dit proces te begeleiden.

Raadscommissie

Het rapport ‘Kansen voor kwaliteit’ wordt op 5 maart besproken door een van de raadscommissies. Die vergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur.

Hieronder het rapport ‘Kansen voor kwaliteit’.

Lees ook
15 september 2021

Vaste prik op de jaaragenda van lokale politici: Toer De Boer. Hart toerde mee. Een verslag. Steunfractielid Pieter van de…

30 augustus 2021

Met een indrukwekkend overzicht maken omwonenden van Liempdseweg 40 in Sint-Oedenrode de kachel aan met het College, de ODBN en…

6 augustus 2021

Ergens in de driehoek Mariaheide-Uden-Erp gaan midden in het buitengebied 296 mensen wonen. Dat is logisch en raar tegelijk. Hier…

25 juni 2021

Op akkers van de gemeente mogen boeren glyfosaat blijven gebruiken. Dat is de uitkomst van een door Hart uitgelokte discussie….

23 juni 2021

De plannen voor windturbines en zonnevelden moeten rap op de schop. Eén van de redenen: de netbeheerders kunnen al die…