DE DOMMEL

Belgisch gif stroomt door Sint-Oedenrode

woensdag 6 december 2023Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
28 februari 2024

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren. Dat…

23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

7 februari 2024

De rekenkamer van Noord-Brabant slaat de plank mis met een kritisch bedoeld rapport over de energietransitie. Tot die conclusie komt…

Duizenden kilo’s chloriden en sulfaten worden dagelijks in België in De Dommel geloosd. Het gif stroomt door Sint-Oedenrode.

De gemeenteraad van Valkenswaard slaat alarm over de lozingen van een Belgische vestiging van het wereldwijde metaalverwerkende bedrijf Nyrstar. De onderneming heeft het hoofdkantoor in het Nederlandse Budel.

In het Vlaamse Overpelt is een productielocatie waar vooral zink wordt gerecycled. Dat klinkt heel duurzaam, maar bij dat hergebruik komen grote hoeveelheden chloriden en sulfaten vrij en die kiepert het bedrijf 5 kilometer van Nederland in het beekje Eindergatloop – duizenden kilo’s per dag. De loop mondt uit in De Dommel en neemt de rotzooi zo maar naar onder meer Valkenswaard, Eindhoven en Sint-Oedenrode.

Niet stiekem

Dat doet Nyrstar niet stiekem, want de Belgische overheid gaf er een vergunning voor. Die loopt in 2025 af, maar bedrijf en overheid zijn momenteel druk om een nieuwe vergunning in elkaar te knutselen. ‘Dit is onaanvaardbaar’, schrijven de fractievoorzitters van de Valkenswaardse partijen aan provincie, waterschap en gemeenten waar De Dommel doorheen stroomt.

De politici schrijven dat De Dommel in Nederland door Natura2000-gebieden stroomt (niet in Meierijstad trouwens, wij hebben geen Natura2000) en dat waterschap De Dommel doorgaans streng optreedt tegen lozingen die de waterkwaliteit van de rivier aantasten.

Fins verdrag

Oppervlakkig beschouwd lijkt er weinig te doen tegen de lozingen. Meierijstad, Valkenswaard, Provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel hebben nu eenmaal weinig te vertellen over wat er in Belgisch Brabant, Vlaanderen of België wordt bedisseld.

Dat valt te bezien. Hart stelt vast dat ook België gehouden is aan de Europese Kaderrichtlijn Water en dergelijke lozingen passen daar niet in. Maar mogelijk nog belangrijker is het verdrag dat alle EU-landen in 1991 in het Finse Espoo sloten. Hierin is vastgelegd dat bij grensoverschrijdende milieubelasting zowel autoriteiten als het publiek in dat buurland worden betrokken volgens de regels in dat land.

Onderzoek door Hart leert dat de sulfaten doorgaans weinig problemen opleveren, al kan het in combinatie met andere stoffen veranderen in giftig gas. Chloride maakt het water zout en dat is slecht voor de zoetwaterplanten en -vissen in De Dommel.

Budel

Hoe dan ook: de Belgen moeten Nederlandse belanghebbenden volgens het Espooverdrag betrekken bij onder meer milieueffectrapportages. Nederland en Vlaanderen hebben na het het tekenen van dat verdrag nog verdergaande afspraken gemaakt. Daarin is vastgelegd dat behalve dit EU-verdrag bij grensoverschrijdende milieubelasting de Vlamingen moeten voldoen aan Nederlandse wetten.

En dan is er nog het hoofdkantoor van Nyrstar. Dat staat in Budel, gemeente Cranendonck. Die gemeente ligt in het werkgebied van Waterschap De Dommel. Daar moest een bestuurder van De Dommel dus maar eens op bezoek gaan. Volgens een publicatie in het Eindhovens Dagblad kunnen de bestuurders van het waterschap wel wat aanmoediging gebruiken om in actie te komen.

Hart wacht daar niet op, maar gaat het college vragen of ze de zorgen van Valkenswaard deelt en zo ja, wat ze gaat doen.

Foto: De Dommel bij Boskant.

Lees ook
28 februari 2024

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren. Dat…

23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

7 februari 2024

De rekenkamer van Noord-Brabant slaat de plank mis met een kritisch bedoeld rapport over de energietransitie. Tot die conclusie komt…