DE GROTE BRAAK

College besluit snel over fors bouwplan

zaterdag 18 februari 2023Leestijd: 4 MINUTEN
Lees ook
20 juni 2024

Wie voor het eerst een huis koopt, kan binnenkort bovenop de hypotheek extra geld lenen. Voor hen is er vanaf…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

Het college van Meierijstad stelt op korte termijn het ontwerpbestemmingsplan De Grote Braak Schijndel vast.

Dat leest Hart in een lange brief van de initiatiefnemer van het bouwplan aan omwonenden. In het document en de bijgevoegde bijlagen wordt gedetailleerd uiteengezet welke stappen er al zijn doorlopen om te komen tot de bouw van ongeveer tweehonderd woningen.

Ruimte Voor Ruimte

Die initiatiefnemer is Ruimte Voor Ruimte, een bedrijf dat voor 100% eigendom is van Provincie Noord-Brabant. Ruimte Voor Ruimte koopt agrarische kavels. Zo’n kavel moet dan wel minstens 1000 m2 aan stallen en 3500 kilo aan fosfaatrechten bevatten.

In de meeste gevallen komen er op die plekken luxe villa’s. De afgelopen maanden had de SP-fractie er kritiek op – met overheidsgeld worden grote, chique huizen gebouwd voor mensen die goed in de slappe was zitten.

[tekst gaat verder onder de foto]

Ontwerp van het bouwplan (bron: Ruimte Voor Ruimte).

Bij De Grote Braak, ingeklemd tussen de Schijndelse straten Plein, Langstraat en Teeuwishoek, is dat anders. Hier gelden de regels van de woonverordening van Meierijstad – en dus zijn de woningen netjes verdeeld over sociale huur en goedkope, middeldure en dure koop. Hart legde ooit de kiem voor die afspraken.

Uitzicht

Bewoners, met name die van de Langstraat, lieten Hart een paar jaar geleden al weten niet blij te zijn met het bouwplan. Hart kan zich er alles bij voorstellen, want het vrije uitzicht maakt plaats voor een nieuwe woonbuurt. Hier geldt echter dat het algemene belang – de woningnood is enorm – het voor de fractie wint van de wens tot vrij uitzicht.

In de brief van Ruimte Voor Ruimte staat iets soortgelijks. Algemeen directeur W. van de Kerkhof schrijft dat hij zich ‘heel goed kan voorstellen dat het voor u nogal wat betekent om een woonlocatie tegenover of naast u te krijgen’. Maar ook hij wijst op ‘het belang van het grote aantal woningzoekenden’.

In de brief schrijft Van de Kerkhof dat hij het vervelend vindt dat er kritiek is op het participatieproces. Wat Hart betreft moet vooral de gemeente sorry zeggen: het college stemde in met het bouwplan nog voor die participatie was gehouden. Dat is tegen de regels van datzelfde college.

Verkeer

Dat was in 2021. Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt en is, aldus Ruimte Voor Ruimte, de wijziging van het bestemmingsplan zo goed als klaar. Hart zal bij dat plan, waar de raad uiteindelijk een besluit over neemt, nadrukkelijk kijken naar de verkeersafwikkeling, vooral die via de Langstraat.

Per etmaal passeren daar volgens tellingen nu bijna 1800 motorvoertuigen. Dat worden er, als alle huizen bewoond zijn, ruim drieduizend. Ook op de Europalaan is er sprake van een verkeerstoename, zij het in mindere mate – auto’s gaan daar twee verschillende kanten op en dus is er sprake van spreiding.

De Langstraat is exclusief bermstroken 3,5 meter breed en dat is veel te smal voor het verwachte verkeer. Ruimte Voor Ruimte liet zich adviseren en stelt dat er twee meter bij moet. Verder is het handig als de maximumsnelheid wordt verlaagd van 60 naar 30 km – dat kan door de bebouwde kom uit te breiden.

Wantrouwen tegen overheid

Omwonenden van het bouwplan kondigden aan dat ze verkeerstellingen van Ruimte Voor Ruimte overdoen. Ze vertrouwen de uitkomsten niet.

Hart is er niet blij mee. ‘Ook feiten die niet goed uitkomen zijn feiten’, zegt gemeenteraadslid Laurens van Voorst. Hij ziet een trend ontstaan, die past bij het groeiend wantrouwen tegenover overheden en bedrijven.

De mensen van het burgerinitiatief Buitenbad Open in Veghel lieten onlangs weten dat ze een bijzonder goeddoorwrocht onderzoeksrapport over de toekomst van het bad niet erkennen. Ook zij willen het dunnetjes overdoen.

Anders dan bij De Grote Braak willen de Veghelaren voor hun wantrouwen € 10.000 van de gemeente ontvangen. Laurens: ‘De overheid mag best de portemonnee trekken om haar eigen tegenspraak te organiseren, daarmee versterk je de democratie. Maar het gaat toch echt te ver om groepen te steunen die objectieve feiten negeren omdat hen dat van pas komt. Nog even en we gaan de Flat Earth Society subsidiëren’.

Lees ook
20 juni 2024

Wie voor het eerst een huis koopt, kan binnenkort bovenop de hypotheek extra geld lenen. Voor hen is er vanaf…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….