OMGEVINGSDIALOOG

College worstelt met inspraakregels

donderdag 16 maart 2023Leestijd: 4 MINUTEN
Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…

Het college worstelt met de uitvoering van regels over inspraak door initiatiefnemers van plannen.

Die conclusie trekt Hart na uitleg van het college over waarom het bedrijf NRG2ALL geen zonnepanelen mag plaatsen bij Mariaheide. De reden, vrij vertaald: de onderneming bakte te weinig van de omgevingsdialoog, zeg maar de verplichte raadpleging van omwonenden.

In een brief aan de raad schrijft wethouder Menno Roozendaal (Energie, PvdA/GroenLinks) dat NRG2ALL ondanks herhaald verzoek en nieuwe kansen verzuimde om een verslag van zo’n gesprek door alle deelnemers te laten ondertekenen. Waarmee de kans om 4,4 hectare vol te leggen met panelen voorbijging. ‘We kwamen één handtekening tekort’, aldus NRG2ALL-projectdirecteur Roche van Velthoven (foto).

Torpederen

Hart waardeert het dat Roozendaal hecht aan een goede dialoog, maar plaatst drie kanttekeningen. Eén: één omwonende kan dus een plan torpederen door te weigeren een krabbel onder een verslag van het gesprek te zetten. Twee: het college verzuimde om een reservelijst met andere ontwikkelaars aan te leggen en dus raakt Meierijstad achterop met de ambities voor het opwekken van zonnestroom.

Drie, en daar gaat de rest van dit artikel over: het college is niet consequent.

[tekst gaat verder onder de foto]

Hier zouden de Mariaheidese zonnepanelen komen.

Want vergelijk de kordate handelwijze eens met de bouw van bijna tweehonderd huizen aan de rand van Schijndel. Ook daarvoor eiste het college een omgevingsdialoog. De initiatiefnemer, projectontwikkelaar Ruimte Voor Ruimte, verzuimde dat in eerste instantie. Het weerhield het college er niet van om toch een zogeheten principevergunning af te geven. Die dialoog komt later wel, susten burgemeester en wethouders de raad.

Toenmalig Hart-raadslid Lambèr Gevers, tegenwoordig raadscommissielid, was er in 2021 boos over. ‘Omdat het college een dialoog na goedkeuring van het plan prima vindt, ontstaat bij omwonenden logischerwijze de indruk dat die gesprekken maar een formaliteit zijn’ stelde hij.

Krekel

Waarschijnlijk juist dankzij die verbolgenheid maakte Ruimte Voor Ruimte alsnog veel werk van de omgevingsdialoog. Onlangs kreeg Hart een bijzonder uitgebreid verslag van de gevoerde gesprekken en andere contacten met omwonenden. Hart kwam in het pakket documenten trouwens geen handtekeningen tegen.

Het bouwplan is niet het enige incident met betrekking tot een omgevingsdialoog. Eerder mopperden omwonenden bij een uitbreiding van tennispark De Krekel in, opnieuw, Mariaheide dat het verslag van zo’n gesprek rammelde. Ook toen was het voor college én gemeenteraad geen reden om het initiatief af te wijzen.

Heidebloemstraat

Nog een voorbeeld: het plan om arbeidsmigranten onder te brengen in een leegstaand kantoorpand aan de Heidebloemstraat in Schijndel. De initiatiefnemer, uitzendbureau JJM, liet in eerste instantie weten dat een omgevingsdialoog leidde tot instemming van de buurt en diezelfde buurt beweerde precies het tegenovergestelde: het plan was door hen afgekeurd.

Ook hier deed het college nogal schouderophalend over het meningsverschil. Hart pleitte er afgelopen zomer voor om die omgevingsdialoog opnieuw te doen en dat gebeurde. Zo werd duidelijk dat buurtbewoners inderdaad tegen het plan zijn.

Die tegenstand hoeft voor college en gemeenteraad trouwens geen reden te zijn om een initiatief af te keuren. Waar het om gaat is dat burgemeester, wethouders en raadsleden weten hóe er over een plan wordt gedacht. Die kennis gebruiken ze voor hun afweging.

Monniken

Goed om te weten: er zijn meer belangen dan die van omwonenden. Vaak leggen klachten over een woningbouwplan (‘Ik raak mijn vrije uitzicht kwijt’) het af tegen de belangen van woningzoekenden (‘Ik ben 30 en woon nog altijd bij mijn ouders’). Ook bij Hart. Zie het kader bij het artikel ‘Regels nodig voor omgevingsdialoog’.

Voor Hart is de brief over het zonnepark bij Mariaheide aanleiding om nog kritischer aanvragen voor plannen te volgen. Gelijke monniken, gelijke kappen is daarbij het devies. Het mag niet zo zijn dat NRG2ALL bij een slecht of niet uitgevoerde dialoog het nakijken heeft en Ruimte Voor Ruimte geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…