Dossier Hart

Nieuwe democratie

We noemen het 'nieuwe democratie' en we bedoelen daarmee: hoe inwoners invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen als ze dat willen. Ofwel: hoe de gemeente de bevoegdheid delegeert om op de schaal van straat, buurt, wijk of dorp knopen door te hakken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen daarvan. Zo vernieuwen én versterken we de democratie, vindt Hart. De partij beschouwt deze visie als een deel van haar fundament.