EINDHOVEN RUKT OP

Hart en SP roepen Van Rooij op het matje

donderdag 4 juli 2024Leestijd: 4 MINUTEN
Lees ook
3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

22 juni 2024

Niks oppositie tegen coalitie. In de gemeenteraad van Meierijstad is sprake van echt dualisme, zo bleek afgelopen donderdag weer eens….

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad met Metropoolregio Eindhoven is volgens de partijen in strijd met gemaakte afspraken.

Het gaat over de toekomstvisie van Meierijstad. Afgelopen vrijdag was er in Schijndel een heisessie, waarbij raadsleden op initiatief van het college debatteerden over de vraag of Meierijstad moet verstedelijken of niet.

Brainport

De discussie ging maandag tijdens de algemene beschouwingen verder en toen ging het nadrukkelijk over de vraag of Meierijstad aansluiting moet zoeken bij Metropoolregio Eindhoven, tijdens dat debat aangeduid met de merknaam Brainport.

Gisteravond ontdekten Hart en SP dat het college die keuze al heeft gemaakt. Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met MRE, is onder meer te lezen op de website van die club. De raad van Eindhoven is al over plannen geïnformeerd.

Een op zijn minst zeer onhandig besluit, dat niet onbesproken en mogelijk zelfs niet onbestraft mag blijven. Gisteravond besloten SP en Hart een reeks pittige vragen aan burgemeester Kees van Rooij te stellen. Die dienen door hem beantwoord te worden tijdens de eerste volgende raadsvergadering. Die is pas op 23 september en dus mag de burgemeester tot die tijd geen nieuwe stappen op weg naar de samenwerking zetten.

1. Wat is de reden dat u de gemeenteraad betrekt bij de toekomstvisie van Meierijstad en daarbinnen bij de keuzes voor twee scenario’s en u met deze samenwerking al werkt aan de ontwikkeling van één van die scenario’s?

2. Wat is de reden dat deze samenwerking niet door het college is bekendgemaakt toen tijdens de algemene beschouwingen werd gedebatteerd over samenwerking met Brainport, de merknaam van MRE?

3. Bent u met ons van mening dat de handelwijze van het college getuigt van minachting van de gemeenteraad? Zo ja, wat zijn de consequenties van dat besef? Zo nee, hoe verklaart u dan het gedrag van u of het college in relatie tot het proces van toekomstvisie en algemene beschouwing?

4. Wat is de reden dat de gemeenteraad van Eindhoven in het openbaar is geïnformeerd over de samenwerking (op 2 juli jl. werd daarover gedebatteerd naar aanleiding van een motie van GroenLinks) en ook de MRE erover op haar website publiceerde en u daarover in openbaarheid niets deelde?

5. Wat vindt u van het feit dat MRE-voorzitter Dijsselbloem op de al genoemde website stelt dat de samenwerking relevant is vanwege louter regionale Eindhovense opgaven?

SP en Hart wilden eigenlijk de gemeenteraad van reces terugroepen. Een derde oppositiepartij, nodig om te voldoen aan het minimum aantal raadsleden dat voor zo’n actie nodig is, werd verzocht dat verzoek te ondersteunen en zag daar vanmiddag vanaf.

Dijsselbloem

Hoewel de woede van fracties betrekking heeft op de wijze waarop het college de raad met een heisessie en algemene beschouwing straal voor de gek houdt, zijn er ook inhoudelijke bezwaren.

[tekst gaat verder onder de foto]

Jeroen Dijsselbloem (foto: Jiri Büller)

Die samenwerking is namelijk voor de volle honderd procent gericht op het belang van de regio Eindhoven. Dat erkent MRE-voorzitter Jeroen Dijsselbloem. In het artikel van MRE rept hij van ‘grote ruimtelijke opgaven, zoals op het gebied van woningbouw, werklocaties, bereikbaarheid, energie-infrastructuur, vitaal landelijk gebied en voorzieningen’.

Let wel: opgaven waar de regio Eindhoven voor staat. Het gaat hier nadrukkelijk niet over problemen waar Meierijstad mee kampt. En dus gaat het over hoe Meierijstad problemen van Eindhoven mee kan oplossen.

Expats

Anders gesteld: de chipmachinefabriek heeft meer stroom nodig dan Eindhoven en Veldhoven kunnen opwekken en Meierijstad heeft flink wat buitengebied voor zonnepaneelvelden. En die expats hebben de huizenprijzen in de lichtstad al genoeg opgedreven, dat mogen ze nu in onze dorpen gaan doen.

Overigens laat niet alleen ons college zich inpakken door Dijsselbloem. MRE heeft ook Weert zo gek gekregen en werkt zelfs aan overeenkomsten met Belgisch Limburg en de regio Antwerpse Kempen.

Lees ook
3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

22 juni 2024

Niks oppositie tegen coalitie. In de gemeenteraad van Meierijstad is sprake van echt dualisme, zo bleek afgelopen donderdag weer eens….