KADERS BEGROTING

Wat hebben we toch een geweldige raad

zaterdag 22 juni 2024Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

Niks oppositie tegen coalitie. In de gemeenteraad van Meierijstad is sprake van echt dualisme, zo bleek afgelopen donderdag weer eens.

Laurens van Voorst is behalve raadslid namens Hart ook trainer voor raadsleden en raadsfracties in heel Nederland, onder meer voor Kennispunt Lokale Partijen en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Zijn workshops, trainingen en spreekbeurten heeft hem een somber beeld gegeven van de mores in de meeste raadzalen.

‘De coalitie steunt in veel gemeenten elk voorstel van het college en de oppositie is vaak faliekant tegen. De coalitie is in de meerderheid en wint dus zowat altijd. Hoe anders gaat het er in Meierijstad aan toe.’

Zeven stellingen

Dat bleek afgelopen donderdag weer eens. Toen debatteerden negen van de tien fracties (Forum voor Democratie was afwezig) over de kaders voor de begroting van 2025 en de meerjarenbegroting. De meningen over de uitgangspunten liepen dwars door coalitie en oppositie heen.

Het debat werd gevoerd aan de hand van zeven stellingen over de uitgangspunten van de begroting. Dat was vorig jaar ook al de bedoeling, maar toen was fractievoorzitter Mirjam van Esch van Hart de enige die gehoor gaf aan de oproep daarop te reageren.

In het overleg van fractievoorzitters brak ze een lans om dit keer allemaal mee te doen en dat deden alle aanwezige fracties. Het gevolg was een levendig en boeiend debat over wanneer we de OZB wel of niet extra verhogen, of het billijk is om een jaar meer geld uit te geven dan er binnenkomt en hoe we eventuele bezuinigingen uitvoeren.

Knap lastig

Coalitiepartijen VVD en PvdA/GL en oppositiepartijen SP, Lokaal en Hart maakten exact dezelfde keuzen. Daarmee nemen de coalitiepartijen afstand van hun bondgenoten CDA en Hier. Zoals ook de oppositiepartijen vaststelden dat er van eensgezindheid aan hun kant geen sprake is.

Het CDA gaat het in de toekomst trouwens nog knap lastig krijgen. De christendemocraten en oppositiepartij D66 lieten weten dat ook in magere tijden een sluitende begroting een must is (Maarten van Bakel van het CDA: ‘Hooguit een gat van 2%, stellen we voor’). Nu al is bekend dat dit vanaf 2026 waarschijnlijk niet lukt.

Of de christendemocraten dan tegen de begroting gaan stemmen die hun eigen wethouder Jan Goijaarts (Financiën, ook CDA) tegen die tijd presenteert, wilde Mirjam weten. Een duidelijk antwoord kwam er niet.

Gemaakte afspraken

Zoals ook fractievoorzitter Miranda Kerkhof van Hier het tijdens de commissievergadering lastig kreeg met een pleidooi over het OZB-beleid vanwege ‘gemaakte afspraken’. Mirjam van Hart en Ruud Merks van de SP vroegen haar wat voor afspraken dat zijn, want hebben geen idee. Kerkhof ook niet, moest ze bekennen.

De kaders van de begroting worden maandag 1 juli vastgesteld tijdens de laatste raadsvergadering voor de vakantie. Die vergadering wordt vanaf 19.30 uur gehouden in het bestuurscentrum en is thuis online te volgen. Komende donderdag is er nog een gewone raadsvergadering.

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…