De dillema’s rond hulp Q-koortspatiënten

maandag 11 september 2017Leestijd:
Lees ook
28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

16 maart 2024

Is er nog wel ruimte voor mindervaliden die met hun auto op de Markt in Sint-Oedenrode willen parkeren?  Het was…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

Het College van B. en W. van Meierijstad denkt nog ruim twee maanden na over de hulp aan Q-koortspatiënten in onze gemeente. ‘Hart voor Schijndel’ begrijpt dat het een lastig besluit is, maar snapt niet dat het zo lang moet duren.

Gemeenteraadslid Lambèr Gevers stelde namens Hart vragen aan het College naar aanleiding van een brief van Q-support, een organisatie die patiënten ondersteuning biedt. Q-support introduceerde een beweegprogramma waar patiënten baat bij hebben. Voortzetting van de therapie komt in gevaar omdat Q-support bijna geen geld meer heeft. Of gemeenten de financiering van plan is over te nemen, zo luidde onze vraag. Ziektekostenverzekeraars weigeren, want zij hebben de ziekte nog niet erkend.

Lastig

Overigens vinden wij van Hart het best een lastig dilemma. Vanzelfsprekend vinden we dat de therapie beschikbaar moet zijn, zeker omdat de (rijks-)overheid mede verantwoordelijk is voor de ziekte. Als geitenfokkers niet zo enthousiast grote stallen hadden mogen bouwen, dan waren veel patiënten nu nog kerngezond geweest. Daar staat tegenover dat het geen gemeentelijke taak is om medische kosten te betalen als ziektekostenverzekeraars dat weigeren. Betaling zou daarom zomaar een enorm kostbaar precedent kunnen scheppen.

Met een afwijzing van het verzoek kunnen we dan ook leven, mits goed beargumenteerd. Wat we minder fraai vinden, is dat het College zich tot 1 december de tijd geeft om met een antwoord te komen. Wethouder Witlox laat in een brief aan Hart weten dat hij wil onderzoeken hoe de rest van de regio erover denkt. En waarom de gemeente Landerd inmiddels wél tot betaling overging.

Landerd

De reden kan het College, net als wij, vinden op de website van Landerd: ‘De gemeente doet dit omdat Q-support vanaf 1 januari 2018 stopt te bestaan. Daarnaast heeft de gemeente al in gang gezet dat Ons Welzijn Q-koorts patiënten benadert om te kijken hoe zij patiënten kunnen ondersteunen bij praktische zaken. […] Door dit besluit kunnen we mensen met Q-koorts de ondersteuning bieden die zij nodig hebben’. Saillant is dat Ons Welzijn ook voor de gemeente Meierijstad werkt. Even bellen met die club, misschien?

Lees ook
28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

16 maart 2024

Is er nog wel ruimte voor mindervaliden die met hun auto op de Markt in Sint-Oedenrode willen parkeren?  Het was…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….