Dossier Hart

Zorg en welzijn

Wist u dat één derde van alle gemeentelijke uitgaven naar zorg en welzijn gaan? En dat die uitgaven veel minder aandacht krijgen dan al die projecten op het gebied van nieuwe gebouwen, wegen en sportaccommodaties? Hart zit er niet mee dat de wereld van 'het sociaal domein' het aflegt tegen de plannen voor een nieuw zwembad en heeft van dit beleidsterrein een van haar speerpunten gemaakt. Want de overheid moet er vooral zijn voor mensen die zich zonder die overheid maar moeilijk staande houden.