CLIËNTEN ONDERVRAAGD

Tevredenheid Wmo is goed en kan beter

woensdag 10 juli 2024Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

Meierijstedelingen die gebruik maken van Wmo-diensten zijn in het algemeen minder tevreden dan die van andere gemeenten in de regio.

Hart spitte het onderzoek naar de ervaringen van Wmo-cliënten door en weet niet goed wat ze ervan moet denken. Oppervlakkig beschouwd zit het allemaal wel snor: cliënten geven de gemeente gemiddeld een 7,7 voor het afhandelen van een zorgaanvraag. De zorg zelf krijgt een 7,6.

Er zijn Hart-raads- en raadscommissieleden die op de middelbare school met lagere rapportcijfers tevreden waren.

Meierijstad scoort slechtst

Maar dan een vergelijking met vijf andere gemeenten in Noordoost-Brabant. Zo’n vergelijking is mogelijk omdat een onderzoeksbureau met de malle naam ZorgfocuZ cliënten in meerdere gemeenten het hemd van het lijf vroeg.

Uit dat onderzoek blijkt dat op veel terreinen Meierijstad het slechtste scoort. Oss, Maashorst en Bernheze zijn middenmoters en Boekel en Land van Cuijk komen vaak als beste uit de bus.

Stellingen waarop Meierijstad het slechtst scoort: ‘Ik word snel geholpen’, ‘De communicatie met de zorgaanbieder is goed’, ‘De ondersteuning die ik krijg past bij mijn zorgvraag’, ‘Ik ben tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning’, ‘Door de ondersteuning red ik me beter’, en ‘Door de ondersteuning voel ik me beter’.

Twijfels

Nou niet meteen boos worden, want Meierijstad haalt zelfs bij die stellingen nog altijd voldoendes: omgerekend naar rapportcijfers halen ‘we’ tussen de 7,8 en 8,0. Maar opmerkelijk is het wel.

Overigens heeft Hart al sinds jaar en dag twijfels over de betrouwbaarheid van het jaarlijkse onderzoek. Wie afhankelijk is van de door de gemeente geleverde zorg, is volgens Hart geneigd extra positief te oordelen.

Het verklaart misschien de hoge scores in Boekel en Land van Cuijk, gemeenten met relatief kleine kernen. De kans is groot dat ondervraagde cliënten de verwijzende ambtenaren en huishoudelijke hulpen persoonlijk kennen. ‘Ik heb nog bij jouw moeder op school gezeten.’

Hart wacht met grote belangstelling het onderzoek van 2024 af. Als de cijfers ongeveer op het niveau van dit jaar blijven is dat voor de fractie geruststellend.

Maar o wee als de gemiddelde tevredenheid over gemeente en zorgverleners onder de 7,5 komt – juist als mensen afhankelijk zijn van diensten, moet de lat hoog liggen. Wie supermarkt a een 5 geeft, kan overstappen naar supermarkt b en bij de Wmo is zo’n overstap voor veel mensen niet mogelijk.

Mensen die Wmo-diensten nodig hebben zijn vaak kwetsbaar en vinden het soms lastig om voor zichzelf op te komen. Daarom is wettelijk het recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner geregeld. Maar weinig mensen weten dat.

Hart vindt het jammer, want kreeg het zes jaar geleden nog voor elkaar om het recht op cliëntenondersteuning op te nemen in de lokale Wmo-verordening. Een mooi succes, maar dan moet het recht wel bekend zijn.

Uit het cliëntenonderzoek blijkt dat in Meierijstad maar 32% van de mensen weet van het bestaan van de cliëntenondersteuner. Vorig jaar was dat nog 35%.

Aan de mensen die er niet mee bekend zijn, vroegen de onderzoekers van ZorgfocuZ of ze van zo iemand gebruik wilden maken als ze wisten dat het kon. Maar liefst 31% zei ja op die vraag.

Bent u of kent u iemand die in aanmerking wil komen voor een Wmo-dienst en of product? Overweeg de inschakeling van zo’n ondersteuner. Kost niks. Hier leest u er meer over.

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…