Cliënten Wmo in de kou én gesteund

zaterdag 20 januari 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

De ondersteuning van Wmo-cliënten krijgt meer aandacht, dankzij een voorstel van ‘Hart voor Schijndel’. Tegelijkertijd blijft de drempel om gebruik te maken van voorzieningen iets te hoog.

De verordening, waarin wordt beschreven wie waar recht op heeft in het kader van de Wmo en hoe dat wordt georganiseerd, zorgde voor discussie in de gemeenteraad van Meierijstad. Hart boekte een mooi succes om het recht op ondersteuning voor cliënten in de verordening op te nemen. We maakten er een wijzigingsvoorstel voor en dienden dat samen in met D66, PvdA, Lijst Blanco en Team Meierijstad. Uiteindelijk stemden ook de VVD, SP en Gemeentebelang daarmee in.

Minder goed verging het de SP. Die partij wilde de grens verhogen waarop bepaalde zogeheten maatwerkvoorzieningen gratis worden geleverd. Die grens ligt nu op 110% van het bijstandsniveau en dat is onlogisch. Bij specifieke regelingen voor minima ligt die grens in onze gemeente immers op 120%. Hart stemde in met de motie, net als Lijst Blanco en D66. Dat was veel te weinig voor een meerderheid. Tot onze verbazing stemde ook de PvdA, zelfbenoemd voorvechter van armoedebestrijding en de rechten van kwetsbare mensen, tegen.

Armoedebestrijding

Hart is trouwens wel enthousiast over het beleid waarmee wethouder Menno Roozendaal van diezelfde partij armoede wil voorkomen en bestrijden. De hele gemeenteraad stemde afgelopen donderdag in met het beleidsplan. Hart is extra enthousiast, aangezien onze ideeën over preventie bijna één op één zijn overgenomen in dat plan.

Tijdens de bespreking van het onderwerp, ging het ook over de bewindvoerders die mensen met grote schulden bijstaan. Ze worden aangewezen door kantonrechters, ontvangen de inkomsten van schuldenaren en zorgen ervoor dat daarvan betaald wordt wat betaald moet worden. Er wordt hier en daar stevig geklaagd over de kwaliteit van deze beroepsgroep en dat bracht nogal wat gemeenten ertoe om zelf bewindvoering aan te bieden. De SP stelde met een motie voor te onderzoeken of zoiets ook in Meierijstad mogelijk is. Roozendaal gaat ermee aan de slag, beloofde hij. 

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…