Cliënten Wmo in de kou én gesteund

zaterdag 20 januari 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…

De ondersteuning van Wmo-cliënten krijgt meer aandacht, dankzij een voorstel van ‘Hart voor Schijndel’. Tegelijkertijd blijft de drempel om gebruik te maken van voorzieningen iets te hoog.

De verordening, waarin wordt beschreven wie waar recht op heeft in het kader van de Wmo en hoe dat wordt georganiseerd, zorgde voor discussie in de gemeenteraad van Meierijstad. Hart boekte een mooi succes om het recht op ondersteuning voor cliënten in de verordening op te nemen. We maakten er een wijzigingsvoorstel voor en dienden dat samen in met D66, PvdA, Lijst Blanco en Team Meierijstad. Uiteindelijk stemden ook de VVD, SP en Gemeentebelang daarmee in.

Minder goed verging het de SP. Die partij wilde de grens verhogen waarop bepaalde zogeheten maatwerkvoorzieningen gratis worden geleverd. Die grens ligt nu op 110% van het bijstandsniveau en dat is onlogisch. Bij specifieke regelingen voor minima ligt die grens in onze gemeente immers op 120%. Hart stemde in met de motie, net als Lijst Blanco en D66. Dat was veel te weinig voor een meerderheid. Tot onze verbazing stemde ook de PvdA, zelfbenoemd voorvechter van armoedebestrijding en de rechten van kwetsbare mensen, tegen.

Armoedebestrijding

Hart is trouwens wel enthousiast over het beleid waarmee wethouder Menno Roozendaal van diezelfde partij armoede wil voorkomen en bestrijden. De hele gemeenteraad stemde afgelopen donderdag in met het beleidsplan. Hart is extra enthousiast, aangezien onze ideeën over preventie bijna één op één zijn overgenomen in dat plan.

Tijdens de bespreking van het onderwerp, ging het ook over de bewindvoerders die mensen met grote schulden bijstaan. Ze worden aangewezen door kantonrechters, ontvangen de inkomsten van schuldenaren en zorgen ervoor dat daarvan betaald wordt wat betaald moet worden. Er wordt hier en daar stevig geklaagd over de kwaliteit van deze beroepsgroep en dat bracht nogal wat gemeenten ertoe om zelf bewindvoering aan te bieden. De SP stelde met een motie voor te onderzoeken of zoiets ook in Meierijstad mogelijk is. Roozendaal gaat ermee aan de slag, beloofde hij. 

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…