OEKRAÏENERS EN ASIELZOEKERS

Vluchtelingen zijn een zaak voor de raad

donderdag 28 maart 2024Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
10 juli 2024

Meierijstedelingen die gebruik maken van Wmo-diensten zijn in het algemeen minder tevreden dan die van andere gemeenten in de regio….

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad.

Dat is de strekking van een wijzigingsvoorstel dat Hart donderdag 4 april indient bij de bespreking van ‘opvang nieuwkomers 2024 en verder’.

Vaag college

Het is niet zo dat het college de gemeenteraad negeert, want tijdens de raadsvergadering gaat het wel degelijk over een reeks van besluiten die de volksvertegenwoordigers in dit verband moeten nemen. Hart stelt echter vast dat de meeste besluiten erg vaag zijn en veel ruimte aan het college gunnen. Te veel.

Dat de raad bijvoorbeeld besluit om te voldoen aan de opgave van de Spreidingswet – helemaal akkoord, want wet is wet. Maar lees vooral de toevoeging achter dat beslispunt. Het college schrijft dat ze ‘zoveel asiel-opvangplekken als op basis van uitruil in de regio is overeengekomen’ regelt.

[tekst gaat verder onder de foto]

Camerabewaking bij opvanglocaties Boschvoort bij Sint-Oedenrode.

Die eventuele uitruil doet de raad niet, maar het college. Geen idee waar zo’n onderhandeling toe leidt. En zo gaat het met meer van de acht beslispunten in het raadsvoorstel. Eigenlijk komt het erop neer dat de raad het college een vrijbrief geeft: zie maar hoeveel het er worden en wat u nog meer bedenkt op dit beleidsterrein.

Genuanceerd

Hart-fractievoorzitter Mirjam van Esch zegt dat de kritiek van haar partij niet mag worden uitgelegd als een rem op de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen in onze gemeente. ‘Hart zit er nogal genuanceerd in. We vinden dat Meierijstad barmhartig moet zijn voor wie vlucht voor oorlog en dictatuur en tegelijkertijd beseffen we dat onze capaciteit niet eindeloos kan worden opgerekt.’

‘Maar waar het ons nu om gaat is dat de raad het lef moet hebben om verantwoordelijkheid te nemen. Of het nu leidt tot een minder of meer vluchtelingen of andere besluiten over opvang van nieuwkomers dan door het college bedacht: gemeenteraadsleden moeten tegenover inwoners verantwoording kunnen afleggen. Moeten kunnen zeggen: dit besloten we en wel hier en hierom.’

Niet wegduiken

Het voorstel van Hart past in een traditie. De partij wil dat de raad bij heikele thema’s niet moet wegduiken, maar juist fier voorop moet gaan. ‘We hielden een soortgelijk betoog toen het over corona ging. Lokale besluiten werden genomen door het college en de raad stond er bij en keek er na. Hart heeft er met succes voor gepleit dat bij dit soort crises de raden in de regio het laatste woord hebben.’

De raadsvergadering van 4 april wordt vanaf 19.30 uur gehouden in het bestuurscentrum en is thuis online te volgen.

Lees ook
10 juli 2024

Meierijstedelingen die gebruik maken van Wmo-diensten zijn in het algemeen minder tevreden dan die van andere gemeenten in de regio….

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…