Den Bosch toont interesse in visie Hart

vrijdag 13 januari 2017Leestijd:
Lees ook
17 september 2022

Zoals elk jaar, legt Hart ook nu weer verantwoording af over wat de fractie deed met het door de gemeente…

12 augustus 2022

Vijf jaar na de start van Meierijstad is het met de inbreng en zeggenschap van inwoners nog altijd beroerd geregeld….

23 juli 2022

Wethouders, ambtenaren en raadsleden stortten zich in 2017 enthousiast op de nieuwe Omgevingswet. Die zou in 2019 van kracht zijn….

9 juli 2022

Er was bijna anderhalf jaar voor nodig, maar het is gelukt: een ongelukkig geplaatste laadpaal voor elektrische auto’s in de…

5 juli 2022

Hoe Hart blijmoedig campagne voerde, bij de verkiezingen een fikse tik kreeg en zich veerkrachtig herpakte: hier is, zoals elk…

De visie van ‘Hart voor Schijndel’ op het gebied van lokale democratie en burgerbetrokkenheid blijft niet onopgemerkt. Gisteravond spraken twee raadsleden van Hart op een bijeenkomst in Den Bosch over het onderwerp.

Fractievoorzitter Laurens van Voorst en raadslid Mirjam van Esch waren uitgenodigd door de Bossche afdeling van GroenLinks om mee te praten en te denken over vernieuwing van de lokale democratie en zeggenschap van inwoners. Laurens hield een korte presentatie en brak daarbij een lans voor het vergaand overdragen van taken, verantwoordelijkheden, zeggenschap en geld door de gemeente aan buurten, wijken en dorpen. Als inwoners dat zelf willen, moeten ze in de gelegenheid worden gesteld om zaken als groenvoorziening, speelvoorzieningen en zelfs de huishoudelijke hulp over te nemen. De gemeente dient daarbij op te treden als begeleider, adviseur en – waar nodig – controleur. Nadrukkelijk niet als regisseur, aangezien de inwoners ‘in the lead’ zijn.

De zelfwerkzaamheid van burgers is een antwoord op het groeiend onvermogen van de politiek om draagvlak te realiseren bij kiezers en andere inwoners. Tegelijkertijd maakt het de betrokken burgers gelukkig – wat je zelf voor elkaar bokst, leidt tot meer trots en waardering dan wat de overheid voor je regelt.

Kermis

Behalve leden van GroenLinks waren ook vertegenwoordigers van Bossche wijk- en dorpsraden aanwezig. Het enthousiasme over de visie van Hart bleek groot, zeker toen werd verteld over de verplaatsing van de kermis. De inzet van betrokken burgers zorgde er niet alleen voor dat er succes werd geboekt, maar leidde ook tot een toegenomen betrokkenheid bij het openbaar bestuur en de politiek van de ‘kermisgroep’. Dat is plezierig, want geëngageerde inwoners zijn nodig voor een sterke en sociale samenleving.

Het coalitieakkoord van Meierijstad, dat gisteren verscheen, is positief over burgerparticipatie. De ambities zijn, vergeleken de visie van Hart, echter nog bescheiden. 

Lees ook
17 september 2022

Zoals elk jaar, legt Hart ook nu weer verantwoording af over wat de fractie deed met het door de gemeente…

12 augustus 2022

Vijf jaar na de start van Meierijstad is het met de inbreng en zeggenschap van inwoners nog altijd beroerd geregeld….

23 juli 2022

Wethouders, ambtenaren en raadsleden stortten zich in 2017 enthousiast op de nieuwe Omgevingswet. Die zou in 2019 van kracht zijn….

9 juli 2022

Er was bijna anderhalf jaar voor nodig, maar het is gelukt: een ongelukkig geplaatste laadpaal voor elektrische auto’s in de…

5 juli 2022

Hoe Hart blijmoedig campagne voerde, bij de verkiezingen een fikse tik kreeg en zich veerkrachtig herpakte: hier is, zoals elk…