Den Bosch toont interesse in visie Hart

vrijdag 13 januari 2017Leestijd:
Lees ook
29 augustus 2023

Nog twee raadsvergaderingen zijn er te gaan tot de landelijke verkiezingen. Dringt de campagne door tot de raadszaal? Fractievoorzitter Mirjam…

17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

27 juli 2023

Zelfmoordpreventie, behoud van bomen, geen rare naam voor de gemeentelijke kunstcollectie, meer raadsinvloed gemeenteraad bij crises, horeca in het buitengebied…

18 juli 2023

Met een gezellige pubkwis (foto) sloot een aantal leden van Hart afgelopen woensdag het politieke seizoen af. Komende week geen…

De visie van ‘Hart voor Schijndel’ op het gebied van lokale democratie en burgerbetrokkenheid blijft niet onopgemerkt. Gisteravond spraken twee raadsleden van Hart op een bijeenkomst in Den Bosch over het onderwerp.

Fractievoorzitter Laurens van Voorst en raadslid Mirjam van Esch waren uitgenodigd door de Bossche afdeling van GroenLinks om mee te praten en te denken over vernieuwing van de lokale democratie en zeggenschap van inwoners. Laurens hield een korte presentatie en brak daarbij een lans voor het vergaand overdragen van taken, verantwoordelijkheden, zeggenschap en geld door de gemeente aan buurten, wijken en dorpen. Als inwoners dat zelf willen, moeten ze in de gelegenheid worden gesteld om zaken als groenvoorziening, speelvoorzieningen en zelfs de huishoudelijke hulp over te nemen. De gemeente dient daarbij op te treden als begeleider, adviseur en – waar nodig – controleur. Nadrukkelijk niet als regisseur, aangezien de inwoners ‘in the lead’ zijn.

De zelfwerkzaamheid van burgers is een antwoord op het groeiend onvermogen van de politiek om draagvlak te realiseren bij kiezers en andere inwoners. Tegelijkertijd maakt het de betrokken burgers gelukkig – wat je zelf voor elkaar bokst, leidt tot meer trots en waardering dan wat de overheid voor je regelt.

Kermis

Behalve leden van GroenLinks waren ook vertegenwoordigers van Bossche wijk- en dorpsraden aanwezig. Het enthousiasme over de visie van Hart bleek groot, zeker toen werd verteld over de verplaatsing van de kermis. De inzet van betrokken burgers zorgde er niet alleen voor dat er succes werd geboekt, maar leidde ook tot een toegenomen betrokkenheid bij het openbaar bestuur en de politiek van de ‘kermisgroep’. Dat is plezierig, want geëngageerde inwoners zijn nodig voor een sterke en sociale samenleving.

Het coalitieakkoord van Meierijstad, dat gisteren verscheen, is positief over burgerparticipatie. De ambities zijn, vergeleken de visie van Hart, echter nog bescheiden. 

Lees ook
29 augustus 2023

Nog twee raadsvergaderingen zijn er te gaan tot de landelijke verkiezingen. Dringt de campagne door tot de raadszaal? Fractievoorzitter Mirjam…

17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

27 juli 2023

Zelfmoordpreventie, behoud van bomen, geen rare naam voor de gemeentelijke kunstcollectie, meer raadsinvloed gemeenteraad bij crises, horeca in het buitengebied…

18 juli 2023

Met een gezellige pubkwis (foto) sloot een aantal leden van Hart afgelopen woensdag het politieke seizoen af. Komende week geen…