Den Bosch toont interesse in visie Hart

vrijdag 13 januari 2017Leestijd:
Lees ook
7 juli 2024

Hart gaat er binnenkort een paar weken tussenuit, maar u hoeft zich niet te vervelen. Want hier is de Hart…

4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

De visie van ‘Hart voor Schijndel’ op het gebied van lokale democratie en burgerbetrokkenheid blijft niet onopgemerkt. Gisteravond spraken twee raadsleden van Hart op een bijeenkomst in Den Bosch over het onderwerp.

Fractievoorzitter Laurens van Voorst en raadslid Mirjam van Esch waren uitgenodigd door de Bossche afdeling van GroenLinks om mee te praten en te denken over vernieuwing van de lokale democratie en zeggenschap van inwoners. Laurens hield een korte presentatie en brak daarbij een lans voor het vergaand overdragen van taken, verantwoordelijkheden, zeggenschap en geld door de gemeente aan buurten, wijken en dorpen. Als inwoners dat zelf willen, moeten ze in de gelegenheid worden gesteld om zaken als groenvoorziening, speelvoorzieningen en zelfs de huishoudelijke hulp over te nemen. De gemeente dient daarbij op te treden als begeleider, adviseur en – waar nodig – controleur. Nadrukkelijk niet als regisseur, aangezien de inwoners ‘in the lead’ zijn.

De zelfwerkzaamheid van burgers is een antwoord op het groeiend onvermogen van de politiek om draagvlak te realiseren bij kiezers en andere inwoners. Tegelijkertijd maakt het de betrokken burgers gelukkig – wat je zelf voor elkaar bokst, leidt tot meer trots en waardering dan wat de overheid voor je regelt.

Kermis

Behalve leden van GroenLinks waren ook vertegenwoordigers van Bossche wijk- en dorpsraden aanwezig. Het enthousiasme over de visie van Hart bleek groot, zeker toen werd verteld over de verplaatsing van de kermis. De inzet van betrokken burgers zorgde er niet alleen voor dat er succes werd geboekt, maar leidde ook tot een toegenomen betrokkenheid bij het openbaar bestuur en de politiek van de ‘kermisgroep’. Dat is plezierig, want geëngageerde inwoners zijn nodig voor een sterke en sociale samenleving.

Het coalitieakkoord van Meierijstad, dat gisteren verscheen, is positief over burgerparticipatie. De ambities zijn, vergeleken de visie van Hart, echter nog bescheiden. 

Lees ook
7 juli 2024

Hart gaat er binnenkort een paar weken tussenuit, maar u hoeft zich niet te vervelen. Want hier is de Hart…

4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….