Dossier Hart

Onderwijs en jeugd

Dit gaat over alles wat van doen heeft met de inwoners tot 18 jaar. Het gaat over het onderwijs in Meierijstad en dan vooral over de zaken waarmee de gemeente zich mag en moet bemoeien, zoals de schoolgebouwen. Maar het gaat ook over de jeugdhulp die door de gemeente wordt geboden of in ieder geval betaald. En over waar jeugdhulp en onderwijs elkaar tegenkomen, zoals bij dyslexiezorg.