Dossier Hart

Sport

Naar schatting 50.000 inwoners van Meierijstad sporten regelmatig, waarvan de helft in verenigingsverband. Het verklaart waarom de gemeente zo druk is met sport. Het gaat daarbij niet alleen om het bouwen, opknappen en onderhouden van sportaccommodaties en het subsidiëren van verenigingen. De gemeente houdt zich ook bezig met het stimuleren van sport en bewegen. Hier leest u er alles over.